Läkare till läkare

Läkare till läkare – information om de första stegen här på kliniken

Vi börjar alltid med ett journalsamtal där vi går igenom vilka undersökningar som redan har gjorts och eventuella tidigare behandlingar. Före besöket ska kunden också ha fyllt i den elektroniska journal som ligger på vår hemsida. Vi gör en gynekologisk ultraljudsundersökning. Om vi bedömer att det behövs en komplettering med fler undersökningar gör vi dem i samband med samtalet om det är möjligt. Vi går igenom behandlingstyper och behandlingsmöjligheter.

Vi gör alltid en helt individuell plan som tar hänsyn till ålder, tidigare försök, provresultat och kundens önskemål. Det är mycket viktigt för oss att kunden alltid står i centrum och får en så god och ärlig vägledning som möjligt.

Läkare till läkare – information om donatorsperma:

Definitionerna av de olika typerna av donatorer varierar mellan de olika spermabankerna, men här på kliniken använder vi följande:

  • Anonym: grundinformation (ögonfärg, hårfärg, längd och vikt)
  • Anonym plus: grundinformation + blodgrupp och yrke/utbildning
  • Öppen: som anonym plus med möjlighet till identifiering 
  • Känd donator: En känd donator är en person som kvinnan/paret själv känner och som har accepterat att donera sperma för assisterad befruktning av kvinnan, även om kvinnan och donatorn " inte är gifta eller lever i ett parförhållande. Den kända donatorn har försörjningsplikt för barnet, och barnet har arvsrätt från den kända donatorn.

Lagen kräver en speciell utredning av en känd donator, som ska säkerställa att han inte har smittsamma eller ärftliga sjukdomar.

Behandlingen kan inte göras med färsk sperma eftersom lagen kräver nerfrysning tills det finns svar på prov av smittmarkörer, inklusive NAT-test.

Läkare till läkare – information om provrörsbefruktning: 

Provrörsbehandling används som primär behandling om en utredning har visat att chanserna för att uppnå graviditet med ”hemarbete” eller insemination är dåliga. Det kan bero på blockerade äggledare, mycket dålig spermakvalitet eller hög ålder hos kvinnan.

Provrörsbehandling används också om 3–6 inseminationsbehandlingar inte har lett till graviditet (beroende på orsaken till infertilitet).

Stimulering kan ske enligt ett kort protokoll (stimulering med FSH från cykeldag 3) eller ett långt protokoll (nedreglering med GnRH-agonist från cykeldag 21 i två veckor och därefter stimulering med FSH).

IVF (utan mikroinsemination) används när spermaprovets kvalitet bedöms vara lämplig för befruktning av äggen.

ICSI (mikroinsemination) används när spermakvaliteten är mycket dålig och spermierna enligt erfarenhet inte kan befrukta äggen. Den metoden används även vid äggdonation.

Äggdonation: Om kvinnans egna ägg inte är lämpliga för en graviditet (flera misslyckade IVF-behandlingar sedan tidigare) eller vid annan sjukdom eller ärftlig sjukdom hos kvinnan.

Dubbeldonation: Denna behandling kan väljas både för par och ensamstående kvinnor och innebär att både donatorägg och donatorsperma används. Den ena donatorn ska vara öppen och det ska finnas en medicinsk orsak. Metoden kan alltså inte användas för lesbiska par som vill bära varandras barn.

Ägguttagning

Görs polikliniskt med lokalbedövning. Själva ägguttagningen tar normalt bara 10–15 minuter och är i princip smärtfri, eftersom kvinnan får en injektion med ett snabbverkande morfinliknande preparat under proceduren.

I laboratoriet:

IUI: Spermieprovet levereras på morgonen. Spermierna renas genom gradientcentrifugering och förbereds för inseminationen. De förs upp i livmodern med en liten kateter.

IVF: 100 000–150 000 spermier tillsätts till varje oocyt. Förvaras sedan i inkubator med noga reglerad temperatur, halt av CO2 och O2 och luftfuktighet.

ICSI: En enskild spermie injiceras i varje oocyt. Därefter förvaras även de befruktade oocyterna i inkubator.

Överföring/äggimplantering:

Görs på dag 2, 3 eller 5 (blastocyst) efter ägguttagningen. Som utgångspunkt rekommenderas det att ett embryo eller en blastocyst i taget implanteras. Uppläggning av två embryon/blastocyster rekommenderas vid nedsatt embryokvalitet, hög ålder och flera tidigare försök utan att en graviditet har följt.

Läkare till läkare – information om graviditetschanser:

IUI: Graviditetschansen vid insemination är ca 18–20 procent när kvinnan är under 40. Om kvinnan är över 40, är graviditetschansen ca 10–14 procent per behandling.

IVF/ICSI: Graviditetschansen vid provrörsbehandling beror på kvinnans ålder, antalet implanterade ägg och hur lång tid äggen odlas. Här finns våra resultat för IUI och IVF/ICSI.

Läkare till läkare – information om vilka prover vi kräver/rekommenderar:

Kvinnan: Analys av hormonerna FSH, LH, östradiol (dessa ska tas på cykeldag 2–4) samt TSH, prolaktin och AMH, hiv 1+2, anti-HBc, HBsAg, anti-HCV (från ett ISO-certifierat laboratorium, ISO-certifiering 15189 eller 17025).

  • Cellprov från livmoderhalsen 
  • Klamydiaodling (inte hemtest) 
  • Rubellaimmunitet 
  • Svar på blodtryck
  • Ultraljudsundersökning av livmoder och äggstockar med AFC (antralfollikelräkning)

Om du tidigare har fått fertilitetsbehandling vill vi gärna ha en kopia av dina gamla journaler.

Om det gäller en man ska det finnas spermaprov och virusanalys för hiv 1+2, anti-HBc, HBsAg, anti-HCV (från ett ISO-certifierat laboratorium, ISO-certifiering 15189 eller 17025. 

Dessutom ska en elektronisk journal fyllas i på vår hemsida. 

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!