Screening för livmoderhalscancer – SMEAR-prov

Hos VivaNeo vill vi att tu tar ett SMEAR-prov. Detta innebär att ett cellprov tas från livmoderhalsen (cervix) innan behandlingen påbörjas i kliniken, eftersom vi vill vara säkra på att du inte kommer att möta några utmaningar under processen som kunde ha undvikits. Syftet med att ta ett cellprov från livmoderhalsen för att diagnostisera förstadier till cancer (cellförändringar) i livmoderhalsen, så att alla cellförändringar kan behandlas och därmed förhindra utvecklingen av livmoderhalscancer. Det anses att livmoderhalscancer utvecklas genom en serie förstadier till cancer med ökande grad av allvar över ett antal år. Till skillnad från mindre cellförändringar som ofta löser sig spontant utan behandling, utvecklas vanligen grava cellförändringar och blir ännu svårare cellförändringar, för att slutligen utvecklas till livmoderhalscancer. 

Eftersom förstadierna för livmoderhalscancer normalt inte orsakar några symtom, märks de först när ett cellprov från din livmoderhals tas – ett SMEAR-test tas. Det kan finnas flera grader av onormala celler, och cellförändringar är inte samma sak som att ha livmoderhalscancer. 

Hur en SMEAR-screening genomförs

Ett SMEAR-prov görs under en generell gynekologisk undersökning, där ett cellprov från din livmoderhals tas med en liten mjuk pensel. Att ta ett SMEAR-prov är inte smärtsamt, men det kan vara lite obekvämt. SMEAR-provet  skickas sedan för en kontroll efter onormala celler. Du erhåller vanligtvis resultatet från SMEAR-provet efter ungefär två veckor. Om cellprovet visar att du har onormala celler eller milda cellförändringar är det inte helt säkert att du behöver behandling. I detta fall kommer du att uppmanas att upprepa kontrollen, och därefter tas ett beslut om huruvida behandling krävs. 

Vi vill framhålla att cellförändringar som kan ses i ett SMEAR-prov inte betyder inte att du inte har livmoderhalscancer men de måste alltid undersökas närmare.

Andra intressanta ämnen för dig

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!