Orsaker till infertilitet

I våra kliniker avgörs fertilitetsbehandling alltid utifrån ditt enskilda fall. Under din första konsultation ska vi först ha en detaljerad diskussion med dig för att lyfta fram olika aspekter av barnlöshet och förklara de möjliga orsakerna. Anledningarna till ofrivillig barnlöshet är vanligtvis ett komplext samspel av olika faktorer och kan hänföras till både män och kvinnor. Därför undersöker vi alltid både män och kvinnor i våra centra.  

Fysiska orsaker till kvinnlig infertilitet

Störd äggmognad

Hormonproduktion och -distribution påverkas av olika faktorer. Stress, vissa mediciner, vikt- eller sköldkörtelstörningar kan till exempel ha en negativ inverkan på hormonbalansen. Om det finns en obalans i kroppens hormonnivåer, har detta ett signifikant inflytande på den naturliga processen i en kvinnas menstruationscykel. Äggmognad och efterföljande ägglossning kan exempelvis hämmas eller inte äga rum alls. 

Infertilitet på grund av äggledarna

Efter ägglossningen landar ägget i äggledaren. I äggledaren har sperman möjlighet att befrukta ägget. Hos ungefär en tredjedel av kvinnorna är äggledarna skadade eller tilltäppta, vilket orsakar ofrivillig barnlöshet. De känsliga äggledarna kan till exempel vara skadade på grund av inflammation, tidigare ektopiska graviditeter eller vidhäftningar efter en operation. Endometrios – Spontan spridning av livmoderns slemhinnor utanför livmodern – kan också täppa till äggledarna och hindra spermierna från att nå ägget. 

Tumörer inuti livmodern

Godartade tillväxter i livmodermuskeln kan växa inuti livmodern, i livmoderväggen eller utanför livmodern. Beroende på position och storlek kan dessa ofarliga tumörer påverka fertiliteten. Inuti livmodern upptar dessa de områden där ett befrukat ägg ska implantera på endometrium. Om myomen (eller fibroid) pressar mot äggledarna eller livmoderhalsen blir sammansmältningen av ägget och sperman svårare. Dessutom har typiska symtom på myom, såsom intermenstruell blödning och inflammation, ett negativt inflytande på befruktning och embryoimplantation.

Avvikelser i reproduktionsorganen 

De reproduktiva organen måste vara intakta så att en sperma kan befrukta ägget. Hos ungefär 5 % av kvinnorna är avvikelser i äggstockarna, äggledarna eller livmodern orsaken till infertilitet. Avvikelserna är vanligen ärftliga och förekommer i olika former. 

Antikroppar mot sperma

Om mannens sperma kommer in i kvinnans kropp, uppfattas de ibland i början som oönskade främmande föremål. Antikroppar i livmoderhalsens slemhinna börjar sedan strida mot sperman och sakta ner dem. Denna process, som förhindrar befruktning av ägget, kallas ett immunologiskt problem.

Undersökningsmetoder för infertilitet

    • Ultraljudsundersökning för att titta på reproduktionsorganen.
    • Blodprovtagning för att bestämma hormonvärden.
    • Basal temperaturkurva för att definiera tiden för ägglossningen.
    • Röntgenundersökning med kontrastmedium för att detektera blockeringar i äggledaren.
    • Laparoskopi (abdominal undersökning) för att noggrant undersöka bukområdet och avlägsna små hinder.

Fysiska orsaker till manlig infertilitet

Dysfunktionell spermamognad

Det vanligaste problemet med fertilitet hos män är otillräcklig produktion av normal, motil sperma i testiklarna. Sädekvalitet anses vara normalt när antalet spermier är över 20 miljoner per ml sädesvätska. Av dessa bör minst 15 procent normalt formas och 25 procent ska ha bra rörlighet framåt. Om dessa värden inte uppnås minskar mannens fertilitet. Men även om antalet spermier är normalt kan ett funktionsproblem fortfarande förhindra att sperma tränger in i ägget. 

Dysfunktion i spermamognad kan bero på en infektion med påssjuka i barndomen. Åderbråck på testiklarna (varicocele) kan också orsaka dålig motilitet hos sperman. 

Andra orsaker är hormonella problem, stress, miljöförorening, testikelretention, tumörer som det har opererats på, eller genetiska orsaker, såsom kromosomstörningar. Akuta infektioner kan också tillfälligt minska motilitet hos sperma.

Dysfunktionell spermatransport

I fyra procent av fallen bildas tillräcklig sperma – men dessa misslyckas med att tränga in i kvinnans kropp under utlösning eftersom sädesledarna är blockerade. 

Denna situation är jämförbar med en blockerad äggledare hos kvinnan. Det kan orsakas av föregående sterilisering, outvecklade bitestiklar eller vidhäftningar i bitestiklar. Vidhäftningar i bitestiklar kan vara följden av infektioner.

Andra intressanta ämnen för dig

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!