Mannens reproduktion

I kvinnans kropp finns alla ägg redan i äggstockarna, där de mognar cykliskt. Hos mannen börjar dock produktionen av spermier först med början av den sexuella mognaden – det är under puberteten som spermier bildas i testiklarna för första gången. Hos friska män fortsätter denna process fram till döden. 

Bildandet av sperma

Precis som äggmognaden hos kvinnan styrs bildandet av sperma av könshormonerna FSH (follikelstimulerande hormon) och LH (luteiniserande hormon). Hormonella signaler från hypofysens löser ut könshormonerna, där FSH svarar för bildandet och mognaden av spermier och LH svarar för produktionen av könshormonet testosteron, som bland annat styr bildandet av sekundära sexuella karakteristika och könsdriften.

Spermans mognad

Med början av den sexuella mognaden produceras miljontals spermier i testiklarna varje dag. Spermierna kvarstår i testiklarna i ca. 10 veckor, varefter de flyttar till epididymiderna, där de fortsätter att mogna. I epididymiderna förvärvar spermierna sin förmåga att röra sig, eller motilitet. Efter ungefär 12 veckor är spermiebildningen klar – friska sperma har nu ett fullt format huvud som innehåller den manliga genetiska komponenten, en central del som genererar kinetisk energi och en svans som driver och styr spermien.

Mannens reproduktiva fysiologi

Under samlag trycks de mobila spermierna ut genom muskelkontraktioner med ejakulation via sädesledarna och urinröret. De motila spermierna rör sig genom vagina, livmoderhalsen och livmodern till äggledarna. Om det finns ett moget ägg i äggledaren försöker spermiercellerna att tränga in i äggcellens vägg och bli inbäddad i ägget – som sedan befruktas. Många spermier kommer inte fram till äggledarna, varför en enda ejakulation innehåller 300-400 miljoner spermier. Om mängden spermier är signifikant under detta genomsnitt eller om spermierna i ejakulatet inte har tillräcklig motilitet, kan detta påverka mannens reproduktiva förmåga.

Vilka faktorer är avgörande för spermans motilitet?

Skälen till att par misslyckas med att bli gravid kan finnas hos antingen mannen eller kvinnan, eller båda parter. Den vanligaste orsaken till infertilitet hos mannen är otillräcklig produktion av normalt formade, rörliga spermier. Enligt WHO:s riktlinjer definieras "normal" motilitet hos sperman med följande värden:

  • mängd ejakulat: 2 ml eller mer
  • pH-värdet hos ejakulatet: 7,2 eller mer
  • totalt antal spermier i ejakulatet: minst 40 miljoner spermaceller
  • spermakoncentration: minst 20 miljoner spermier/ml
  • spermans morfologi: minst 15 % normalt formade
  • spermans motilitet: minst 50 % med framåtriktad rörelse eller 25 % med progressiv rörelse inom 60 min. efter ejakulering

Vi fastställer detaljerna hos spermaproduktion och kvalitet med en spermanalys som utförs i våra laboratorier. Baserat på resultaten från spermaanalysen rådar vi dig sedan om ytterligare diagnos och behandlingsmetoder. 

Andra intressanta ämnen för dig

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!