Barnlöshet

Om du har en stark önskan att få barn och detta är en del av dina fasta planer för livet, är det ofta en besvikelse om din sannolikhet att bli gravid är låga eller om möjligheten att få ditt eget barn är extremt begränsad. Om din önskan att få ett barn börjar ta över ditt förhållande och ständigt växer, kan detta inte bara vara fysiskt men också mentalt utmattande. Många patienter finner nytt hopp i möjligheten till fertilitetsbehandling.

Psykologisk stress orsakad av barnlöshet

Att fatta beslut om att få behandling från en reproduktionsspecialist ger ett nytt hopp till par som vill ha sina egna barn. Dock innebär terapi ofta långa väntetider. Detta beror delsvis på att vissa mediciner måste tas under en viss tidsperiod för att få önskat resultat. Detta inkluderar administreringar av follikelstimulerande hormon (FSH). Processer som implantation av embryon måste ske naturligt och tar tid. Om din önskan att få barn är särskilt stark kan du bli otålig eller stå under psykiskt tryck under denna tid. Här på VivaNeo vill vi ge dig omfattande professionella råd under hela denna tid, och vårt team av utbildad personal hjälper dig gärna med eventuella frågor.

Ingen framgång efter flera försök

Innan man genomgår fertilitetsbehandling är det viktigt för alla inblandade att öppet kommunicera sina egna personliga gränser. Diskutera hur ofta du vill ha behandlingar och hur långt du vill gå. Båda parterna bör ges frihet att ändra sig, även när behandlingen har börjat. Det är sällsynt att kunna förstå och bedöma omfattningen av den fysiska och mentala påverkan innan man påbörjar fertilitetsbehandling. Insikten att graviditet inte kommer att inträffa inger naturligtvis en känsla av besvikelse. Om du väljer att avbryta din fertilitetsbehandling, kan du konsultera professionella rådgivningscentra om du behöver.  

När du fortfarande väntar på det första barnet

Stöd när du försöker bli gravid

  • Partnerskap: Du delar din önskan att få barn med din partner och bör också dela med dig av alla dina bekymmer, rädslor och tryck under behandlingen och efter eventuella misslyckade försök att bli gravid. Ni bör stödja varandra och arbeta tillsammans som ett team.
  • Vänner och familj: Vänner och familj kommer inte alltid förstå er situation. Medan ni känner varandra mycket bra har de fortfarande ingen känslomässig koppling till din fertilitetsbehandling. Kanske kan du finna en av dina närmaste vänner eller släktingar som du kan anförtro dig till.
  • Självhjälpsgrupper: Detta är en plats där par som befinner sig i en liknande situation kan träffas. De flesta hittar mycket bra stöd och kan hjälpa varandra i dessa grupper.
  • Rådgivningscentra: Specialutbildade proffs kan ha personliga diskussioner med er för att hjälpa er och medla mellan dig och din partner, om det behövs. 
  • Våra fertilitetskliniker: Under din behandling kan vi också erbjuda er psykologisk rådgivning. Vi hjälper er gärna med eventuella frågor ni kan ha.

Andra intressanta ämnen för dig

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!