Möjligheter och risker

Fertilitetsbehandling leder till graviditet oftare än den naturliga metoden. Men i grunden är riskerna desamma vid provrörsbefruktning som vid en graviditet som blir till på det naturliga sättet.

Graviditet utanför livmodern: Det befruktade ägget (embryot) kan fästa sig utanför livmodern. Även när det befruktade ägget implanteras i livmodern kan en graviditet utanför livmodern förekomma. Eftersom det görs undersökningar med korta intervall under fertilitetsbehandlingen upptäcks dock en graviditet utanför livmodern snabbt och kan behandlas.

Spontan abort: 10–15 procent av alla graviditeter slutar med en spontan abort. Vid provrörsbefruktning (IVF) är risken ca 15–30 procent, vilket kan förklaras av patienternas högre genomsnittsålder.

Provrörsbefruktning är förknippad med en hormonbehandling som ska stimulera follikeltillväxten. Dessutom implanterar vi ibland två ägg åt gången. Den metoden ökar dina chanser att bli gravid men kan också ge biverkningar:

Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS): Den hormonella stimuleringen kan utlösa en överproduktion av ägg i äggstockarna. Då sker en rad processer i kroppen som kan leda till att det samlas vätska i bukhålan eller på andra ställen, med magsmärtor som följd. Om de föreskrivna kontrollerna under behandlingen görs är risken för OHSS högst 2 %. 

Flerbördsgraviditet: När två ägg implanteras vid IVF ökar sannolikheten för en flerbördsgraviditet. Ungefär 5 procent av de behandlingar där två ägg implanteras leder till tvillingfödslar.

Vilka risker innebär en fertilitetsbehandling för barnet? 

Vid naturliga graviditeter är risken för missbildningar mellan 2 och 7 procent. Hittills visar våra erfarenheter att risken varken är större eller mindre vid en IVF-graviditet jämfört med en naturlig graviditet. Nyare forskning tyder på att provrörsbefruktning med hjälp av ICSI innebär en ökad risk för att genetiska fel överförs från föräldrarna till barnet. Hos 3–5 procent av de män som har en allvarlig fertilitetsnedsättning är orsaken genetisk, vilket innebär att barn som kommer till med hjälp av ICSI eventuellt också kan ha en fertilitetsnedsättning. En mycket liten andel (1–2 procent) av de infertila männen bär dessutom på ett anlag för cystisk fibros, som vid en ICSI också kan överföras till barnet. Därför rekommenderar vi genetisk rådgivning och eventuellt en undersökning av arvsanlagen

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!