VivaNeo fertilitetsklinikker

Professionell kompetens från hela Europa

VivaNeo fertilitetskliniker är ett europeiskt nätverk av fertilitetskliniker. Både i Tyskland och Danmark, och även i Nederländerna och Österrike finns det kliniker som arbetar under VivaNeo-taket. Föreningen med yrkeskompetens ger fördelen att vi har tillgång till en stor samling erfarenhet och kunskap. Våra läkare deltar i en permanent utbyte av kunskap och erfarenhet som gör det möjligt för dem att vidareutveckla och arbeta på den senaste vetenskapliga nivån inom fertilitetsbehandling. På så sätt kommer du att behandlas med de senaste metoderna för fertilitetsbehandling. I detta avseende säkerställer vi alltid att fertilitetshanteringen är skräddarsydd för dina behov och ökar chansen att din dröm om ett barn uppfyller.

 

 

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!