Våra partnerkliniker

VivaNeo har ett nära samarbete med våra systerkliniker VivaNeo i Köpenhamn och Århus samt med ett antal mindre partnerkliniker i Skive och Aalborg. På våra partnerkliniker kan du/ni få hjälp med den inledande fasen av fertilitetsbehandlingen.

StorkKlinik har ett nära samarbete med våra systerkliniker VivaNeo i Köpenhamn och Århus samt med ett antal mindre partnerkliniker i Holbæk, Skive och Aalborg. På våra partnerkliniker kan du/ni få hjälp med den inledande fasen av fertilitetsbehandlingen.

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!