Innan behandling

Enligt gällande lagstiftning måste vi ha svar på fölgande provar innan vi kan behandla dig. Hepatit B (HBsAG och antiHBc), Hepatit C och HIV-blodprov ska inte vara äldre än 2 år och måste analyseras av ett ISO-certifierat laboratorium. Du kan kolla mer här enligt din situation.

Om du kommer att bli behandlad där mannens sperma ska användas måste han ha samma blodprov som tas och skickas till oss. Dessa måste också analyseras av ett ISO-certifierat laboratorium.

Prov som tas av din egen läkare

De tester och undersökningar som ligger till grund för behandlingen och som vi anser vara viktiga i samband med fertilitetsrådgivning är: 

  • HIV-1 och HIV-2: Anti-HIV-1/2 
  • Hepatit B: HBsAg (Hepatit B-virus-ytantigen) OCH Anti-HBc (Hepatit B-kärn-antikropp) 
  • Hepatit C: Anti-HCV-Ab 
  • Klamydia: svabb från livmoderhalsen (får inte vara ett prov taget i hemmet) 

Enligt dansk lagstiftning måste proven analyseras vid ett laboratorium certifierat enligt danska vävnadslagen (i Köpenhamn är detta blodbanken på Rigshospitalet).

Vi är inte behöriga att behandla dig om du är smittad med hiv eller hepatit B eller C.

De två testen som visas nedan utförs via gynekologisk undersökning, antingen hos din egen läkare/gynekolog eller på våra kliniker.

  • Klamydia: svabb från livmoderhalsen, urin- eller blodprov (får inte vara äldre än 6 månader) 
  • Smear: screening för cellförändringar på livmoderhalsen (får inte vara äldre än 3 år) 

Olika prov som görs av din egen läkare kan innebära avgifter som ska betalas av patienten.

Vi rekommenderar också:

  • att du tar ett blodprov för att undersöka om din kropp har skapat rubella-antikroppar på grund av tidigare infektion med rubella eller som en följd av vaccination. Om du inte är immun, rekommenderar vi att du vaccineras före din fertilitetsbehandling, eftersom en infektion under graviditeten kan leda till svåra embryonala deformiteter. Efter en MMR-vaccination måste det finnas ett intervall på minst 1 månad innan du blir gravid.
  • att du också har dina hormonvärden uppmätta med ett blodprov som tas på 2:a till 3:e dagen i menstruationscykeln – FSH (max 1 år gammal), TPO och TSH.

Hos gynekologen?

Om du tidigare har haft infektion i livmodern eller äggledarna, eller har haft klamydia eller gonoré, kan ärrvävnad ha bildats i äggledarna som förhindrar ägg och spermier att passera. Tyvärr kan du också ha haft en "tyst infektion", det vill säga en utan några symtom. Vi rekommenderar därför att du undersöks av en gynekolog innan du genomför insemination, för att utvärdera dina chanser att bli gravid med insemination.

MRSA (meticillinresistent staphylococcus aureus)

För att behandla dig, om du tidigare har testat positivt för MRSA måste du kunna tillhandahålla minst 3 negativa MRSA-svabbar efter avslutad behandling av MRSA. Den sista svabben måste ha tagits minst 6 månader efter avslutad behandling.

Om du har haft kontakt med en person som är infekterad med MRSA under de senaste 6 månaderna, eller har behandlats på ett sjukhus eller klinik utanför Norden, kommer risken för infektion och möjlighet att behandlas utvärderas av klinikens läkare.

Vi satt i sängen, Gro och jag. Telefonen låg emellan oss. Högtalaren var på, så att vi båda kunde höra vad som sades”. ”Rösten i luren var varm och vänlig. Jag kände det som att hon vi pratade med från Stork förstod att det här var känsloladdat och speciellt för oss. Hon visste vad vi skulle gå igenom och hennes närvaro gjorde att vi kände oss tryggare. Inga frågor kändes dumma.”

Citat: Från boken ”Anja+Gro=Mio" (Kunsten at få barn) av Anja och Gro Hammerseng-Edin

Andra intressanta ämnen för dig

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!