Fertilitetskonsultationer

På VivaNeo erbjuder vi dig möjlighet att få diagnos och rådgivning för din fertilitet – utan att du behöver starta behandlingen. Under fertilitetsrådgivningen kommer du och en partner, om det är relevant, få en bedömning av din fertilitet. Det innebär att du får en uppfattning om din förmåga att få barn. Undersökningarna består av blodprov, en ultraljudsskanning av kvinnorna och en spermaanalys (om du har en manlig partner). Vi rekommenderar också att du har en HSN (en undersökning av äggledarna). Rådgivning omfattar ett samråd med en av våra läkare som specialiserar sig på fertilitet, gynekologi och obstetrik.

Proverna och kontrollerna

Det finns några prover och kontroller som ligger till grund för behandlingen och som vi anser vara viktiga i samband med fertilitetsrådgivning. Se mer information vid kontroller före behandling

Journal samtalet

Journal samtalet är et personlig samtal som garanterar att du är fysiskt och mentalt förberedd för processen och att du får de råd du behöver. 

Du behöver inte ha alla dina provresultat innan samtalat, men alla dina papper borde vara i ordning före själva inseminationen. 

Vad talar vi om under journal samtalet?

Journal samtalet handlar om dig och din situation. Vi kommer att granska vad du har skrivit i din journal och informera dig om processen. 

Donatorsperma

Vi kommer stödja dig när du fattar ditt slutliga beslut. Vi kommer att tala om olika typer av donatorsperma – kontaktbar och icke-kontaktbar donatorsperma. Vilka är fördelarna och nackdelarna med att välja donatorns utvidgade profil? Varför? Vilka är dina önskningar och drömmar, och vilka är de konkreta faktorerna? 

Vår inställning är att det inte finns något rätt beslut, men det finns ett antal frågor som måste beaktas i ditt personliga perspektiv, din familjebakgrund och var du är i ditt liv just nu. Använd därför journaldiskussionen och våra detaljerade frågor för att undersöka och notera vad som är mer eller mindre viktigt för dig vad gäller donatorsperma. 

Emotionella aspekter och livsstil

Under journaldiskussionen kommer vi också tala om de mer känslomässiga aspekterna och livsstilen. Vi gör detta med motiveringen att om du har en hälsosam livsstil innan du blir gravid, kommer du att få en hälsosammare graviditet och en friskare baby. 

Sannolikheten att bli gravid

Vi bedömer din sannolikhet att bli gravid och diskuterar vad du skulle vilja göra för att öka din sannolikhet att bli gravid.  

Vi ägnar ungefär 45 minuter åt journaldiskussionen. Du kan komma ensam eller ta med din partner eller en god vän. Om du har en partner rekommenderar vi att han eller hon kommer med dig eller är där om diskussionen sker via telefon eller Skype. 

Den elektroniska journalen

Innan diskussionen ber vi dig fylla i den elektroniska journalen på vår hemsida och skicka den till oss. Det är inte nödvändigt att du har bestämt dig helt innan diskussionen. Vi har stor erfarenhet av dessa diskussioner där du bedömer om det är något för dig eller inte. Låt oss bara veta när du bokar diskussionen att du vill klargöra vissa saker. 

Om du tidigare har blivit gravid med hjälp av VivaNeo, fyll i en ny journal så att vi har aktuella detaljer om dig och förhoppningsvis en nära förestående graviditetFörsta gången du kommer till kliniken kommer du att bli uppmanad att visa ID. Likaledes kommer vår receptionist ta ett foto av dig.

Andra intressanta ämnen för dig

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!