Cykelövervakning

Under den så kallade cykelövervakningen undersöker läkaren den kvinnliga menstruationscykeln. Läkaren kan till exempel upptäcka information om orsaken till kvinnors ofrivilliga barnlöshet och arbeta tillsammans med dem för att hitta en lämplig behandling. Genom att utföra olika undersökningar kan följande fastställas:

  • huruvida kvinnans hormoncykel är normal,
  • huruvida en äggstocksfollikel växer,
  • huruvida kvinnan har ägglossning,
  • huruvida kvinnans endometrium förbereder sig för implantation av ett befruktat ägg, och
  • när ägglossningen äger rum.

Vilket är syftet med cykelövervakning?

Om paret vill få barn naturligt kommer cykelövervakningen att berätta för doktorn vilket det optimala fönstret för befruktningen skulle vara – det vill säga de dagar då de borde ha samlag. Cykelövervakning kan också vara till hjälp vid inseminering med in vitro-befruktning (IVF) eller intracytoplasmisk spermieinjektion (ICSI). Detta talar om för läkaren exakt när insemination kan ske eller ägg kan avlägsnas för assisterad befruktning. I detta fall utlöses ägglossningen vanligen genom hormonbehandling. Detta ger bättre planering och ökar även sannolikheten för en lyckad graviditet.

Vad händer under cykelövervakning?

Beroende på orsaken till cykelövervakning kommer läkaren att övervaka en menstruationscykel hos kvinnan. Därutöver utförs fler ultraljuds- och hormonprov:

Hormonkontroller

  1. Den första hormonundersökningen sker vanligtvis mellan den tredje och femte dagen i cykeln. Samtidigt kontrollerar läkaren kvinnans hormonnivåer. Vid denna tidpunkt är halten hormoner i blodet som svarar för eller kan störa äggmognaden av särskilt intresse. Detta inkluderar follikelstimulerande hormon (FSH), luteiniserande hormon (LH), sköldkörtelhormoner, stresshormonet prolaktin och de så kallade "manliga" hormonerna (androgener). Det är också möjligt att uppskatta äggreserverna genom att mäta anti-Müller hormonet (AMH). Därtill undersöks kvinnans äggstockar och livmoder med hjälp av ultraljud.
  2. Den andra undersökningen sker vanligtvis mellan den tionde och tolfte dagen i cykeln, strax före den förväntade ägglossningen. Återigen kontrollerar läkaren kvinnans hormonnivåer. En ultraljudsundersökning visar om en follikel faktiskt har mognad, huruvida endometrium har utvecklats och dess tjocklek, och om livmoderhalsen redan är öppen så att sperman lätt kan passera genom livmodern.
  3. I den tredje undersökningen, ungefär en vecka efter ägglossning, kontrolleras åter hormonnivåerna – i synnerhet progesteronnivåer (gulkroppshormon). Progesteron spelar en viktig roll vid implantation av embryot i endometrium, bland annat. Om kvinnans menstruationscykel är längre eller mycket oregelbunden, genomförs ytterligare undersökningar – mestadels inom några dagar. En cykelundersökning kan också göras över flera cykler, om det behövs.

Möjlig användning av hormonell stimulering

Skulle doktorn via cykelövervakning fastslå att ingen follikel har vuxit eller att det inte finns någon ägglossning rekommenderas vanligtvis hormonbehandling. Detta underlättar äggmognad och inducerar ägglossning. Dessutom kan implantationsfasen stödjas genom administrering av progesteron. Denna behandling, i samband med samlag vid optimal tidpunkt eller insemination, är ofta tillräcklig för att leda till befruktning. För cykelövervakning i hormonstimulerade cykler, kommer din läkare då att planera de undersökningar som är anpassade till denna behandling tillsammans med dig.

Andra intressanta ämnen för dig

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!