Äggfrysning

Medan frysning av spermier samt embryon i det pronukleära, 8-cells- eller blastocyststadiet länge har fastställts som standardmetod, var det inte klart före 2010 om det finns en likartad effektiv metod för frysning av obefruktade ägg. Sedan, i 2010, kunde de första europeiska arbetsgrupperna visa att det finns särskilda metoder för frysning som kan uppnå liknande sannolikheter för graviditet som färska äggceller. 

I følge dansk lovgivning kan du nedfryse dine ubefrugtede æg i max. 5 år.

Social frysning

Initialt var frysning av ägg (oocytkryokonservering) främst avsedd för kvinnor som förutsåg förlusten av fertilitet som en bieffekt av kommande behandling, till exempel kemoterapi. Tekniken används dock nu också för att erbjuda kvinnor mer flexibel livsplanering. Det innebär att kvinnor som inte kan eller som inte vill ha barn vid den aktuella tidpunkten av privata eller professionella skäl kan få sina ägg frusna och använda dem vid en senare tidpunkt för att bli gravid. Termen "social frysning" används nu ofta för att beteckna äggfrysning av icke-medicinska skäl.

Varför bör jag frysa mina ägg?

Antalet ägg som är tillgängliga för varje kvinna är redan fastställt vid födseln, eftersom inga nya ägg utvecklas under en kvinnas liv. Med åldern krymper denna reserv av ägg. 

Detta innebär att allteftersom en kvinna åldras uppstår två problem vad gäller hennes fertilitet:

  1. Ju äldre en kvinna är, desto färre ägg är tillgängliga för framgångsrik ägglossning. Detta minskar sannolikheten för befruktning. 
  2. Ålder påverkar även kvaliteten hos ägget. Som tumregel, från ungefär 35-års åldern, ökar sannolikheten för abnormaliteter, komplikationer vid graviditet och missfall, och sannolikheten att bli gravid minskar. Denna utveckling börjar faktiskt innan en kvinna blir 35 år, även om risken för biverkningar är signifikant lägre hos yngre kvinnor. 

Äggfrysning kan öka sannolikheten för graviditet vid ett senare tillfälle genom att hämta friska ägg så tidigt som möjligt och förvara dem.

Hur fryses ägg?

Äggfrysning sker huvudsakligen i tre steg:

1. Ägghämtning

Om en kvinna bestämmer sig för att hennes ägg skall frysas, är det första steget att avlägsna så många ägg som möjligt. För detta förfarande ges kvinnan generellt hormoner för att stimulera äggmognad. Regelbundna ultraljudsundersökningar kan göras för att övervaka mogningen av folliklarna. Vid en lämplig tidpunkt och under lokalbedövning avlägsnas ägget med en tunn nål som förs upp genom vaginan. Kvinnan behöver inte oroa sig för att hennes äggreserver minskas genom att flera ägg tas bort. Varje månad finns det ett visst antal ägg som är "mottagliga" för stimulering. Under en naturlig menstruationscykel finns det en enda follikel som kvarstår, medan de andra äggen under denna menstruationscykel förloras. Under stimulering är det dessa månatliga ägg som annars skulle ha gått förlorade som kommer att användas.

2. Förvaring

De ägg som har tagits bort lagras vid en temperatur av minus 196 °C och kan förvaras säkert i detta tillstånd i årtionden. Ju fler ägg som lagras desto större är sannolikheten att bli gravid. Baserat på de mest tillförlitliga studierna hittills är sannolikheten för en lyckad födelse med 10 lagrade ägg 40 %, 60 % med 12 ägg och 90 % med 20 ägg när dessa tas bort vid en optimal tidpunkt (dvs. när kvinnan är yngre än 30 år).

3. Befruktning

Om det senare framkommer att graviditeten inte kan uppnås naturligt, kan de använda det kryokonserverade ägget. Ägget befruktas med sperma från partnern (eller en spermadonator) utanför livmodern (in vitro-befruktning), och därefter överförs det befruktade ägget till livmodern.

När är den optimala tidpunkten för frysning av ägg?

Eftersom sannolikheten för naturlig graviditet börjar minska från 30-års ålder är det bäst att utföra äggfrysning så tidigt som möjligt. De mest tillförlitliga studierna för närvarande utgår ifrån en 40 % sannolikhet för en efterföljande levande födelse med 10 lagrade ägg, 60 % med 12 ägg och 90 % med 20 ägg, om äggen hämtades vid en optimal tidpunkt i livet (dvs. när kvinnan var yngre än 30 år).

Hur många ägg ska hämtas?

Äggfrysning ökar sannolikheten för graviditet vid ett senare tillfälle, men kan inte garantera det. För att ytterligare öka sannolikheten fryses vanligtvis flera ägg och lagras.  Ju äldre en kvinna är vid äggfrysning, desto lägre är sannolikheten för en senare graviditet, eftersom äggkvaliteten redan är nedsatt. Så många ägg som möjligt bör hämtas, vilket kan vara svårt i denna situation, eftersom äggreserven ofta redan är reducerad. Under vissa omständigheter kan flera hormonstimuleringar och ägghämtningar därför krävas.

Risker och biverkningar när du fryser dina ägg

Enligt flera studier föreligger ungefär samma risker för bebisar födda efter graviditeter där upptinade ägg har använts, som bebisar som är födda efter graviditeter med normala IVF/ICSI-cykler. Hormonstimuleringen som krävs i samband med äggfrysning ger i allmänhet bara en mild belastning på din kropp. Tack vare lämpliga stimuleringsprotokoll förekommer numera ovariellt hyperstimuleringssyndrom mycket sällan. Individuell rådgivning ges som en del av din behandling.

Andra intressanta ämnen för dig

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!