Priser och betalning av fertilitetsbehandling på Stork Fertilitetsklinik i København

Vi vill väldigt gärna hjälpa dig att bli gravid och att få barn. Vi erbjuder och rekommenderar behandling utifrån din specifika situation vilken värderas utifrån blodprover och samtal. Nedanför hittar du priser på våra standardbehandlingar, kontakta oss gärna om du har frågor gällande din behandling eller priser i allmänhet.

Priserna gäller från September 2020.

IVF-behandling

 

Enkelt IVF behandling

En IVF behandlingDKK
med partners säd/eget depå donatorsäd23.950

 

Inkluderet i prisen på alle IVF er alle basisblodprøver (HIV, Hepatitis B, Hepatitis C og hormonprøver), taget her på klinikken og evt. sædprøve. Ligeledes er inkluderet ultralyd/vurdering af ultralyd.

Första samtal: DKK 1.000

 

Paket med 3 IVF behandlinger

Erbjudas kvinnor till och med 42 år och AMH värde mindst 5 pmol/l.

Paket med 3 IVF behandlingarDKK
med partners säd eller egen donator
Kvinnor till och med 35 år44.900
Kvinnor från 36 till och med 42 år52.900
med ICSI (mikroinjektion)
Kvinnor till och med 35 år51.900
Kvinnor från 36 till och med 42 år59.900
 

Köp av ett IVF-paket förutsätter läkarens rekommendation oavsett ålder.

Paket: Upp till tre IVF behandlingar och två uppläggningar av befruktade ägg från frys (FER), om det har varit möjligt att frysa ner befruktade ägg i dina behandlingar. Nedfrysning är inte inkluderat i paketet. Annulleras din behandling före ägguttagning påverkar detta inte ditt paket men kostar 3 000 DKK. Annulleras din behandling efter ägguttagning räknas det som ett IVF försök.

Paketet är förbrukat om du; föder ett barn, om alla försök har använts eller om det har gått två år sedan du påbörjade din första behandling.

Extra tjänster som inte är inkluderade i paketpriset: mediciner till behandlingen.

Alla IVF behandlingar är inklusive lagstadgade virus-blodprover, ultraljud (inkl. det första graviditetsultraljudet), tolkning av ultraljud från egen gynekolog och odling av befruktade ägg i Embryoskop.

Första samtal: DKK 1.000

 

Efter förlossningen erbjuder vi att skicka en film av befruktningen och äggets utveckling. Filmen skickas via mail och kan laddas ner via en länk. Filmen skickas först då vi har mottagit bekräftelse om fött barn. 

 

 klicka här

IVF - extra ydelser

IVF - extra ydelserDKK

Indledende samtale 

1.000
Opfølgende samtale200
Fertilitetsrådgivning
(lægesamtale, skanning og AMH)
2.500

Fertilitetsrådgivning inkl. HSU

3.500

Aflysning af behandling inden ægudtag
- kun ved køb af enkelt IVF-behandling

3.000

Ultralydskanning, med rådgivning 1.000

FER (Oplægaf optøede befrugtede æg) 

5.250

ICSI-befrugtning

4.000

MACS sædcelle sortering3.500
MACS sædcelle sortering + ICSI7.000

Donorsæd ved behandling, åben *

5.000

Donorsæd v. beh., anonym/anonym plus **3.500
Blastocystdyrkning, befrugtede embryo
inkl. nedfrys + opbevaring  2 år
6.000
Opbev. af blastocyster pr. år udover 2 år2.000
Assisted Hatching (AHA)2.000
Sædanalyse (gratis ved behandling her)
1.000
TESA - udtagelse af sæd fra testikler4.000
HSU  (danske kunder)1.250

Nedfrysning af oocyter (ubefrugtede æg)

i forb. m. Social Freezing

9.000

Tø af ubefrugtede æg, ICSI og 1 oplægning 

Prisen er for op til 12 oocytter, dog max. 6 strå.

Extra strå vil koste DKK 1.000 per strå

15.950
Vandscanning1.500
Nedfrys af partners sæd og opbev. 1 år
2.000
Opbevaring af donorsæd, 2 års opbev.2.500
Håndteringsgebyr, 1 sædstrå fra sædbank750

Opbevaring af donorsæd, max.

10 portioner, 2 leveringer, 1 års depot

1.500
Fragt af donorsæd ved særbestilling 895

Håndteringsgebyr, distribution af donorsæd 

til/fra anden klinik indenfor EU

2000

Håndteringsgebyr, destribution af embryoner/oocytter

til/fra anden klinik indenfor EU (kun modtagelse af 

kvindens egne oocytter

4000

Håndteringsgebyr, distribution af embryoner/oocytter

til/fra anden klinik udenfor EU (kun modtagelse af 

kvindens egne oocytter. Donorsæd udenfor EU skal 

importeres af European Spermbank.

6000
Jordemoder konsultation500
Blodprøve (hepatitis, HIV) - lovpligtige,
kan tages i klinikken
800
Hormonprøver (AMH, TSH, TPO)+rubella1.000
Blodprøve pr. undersøgelse, andre200
Blodprøve (AMH)500
Blodprøve (Rubella)200
Blodprøve (Prolaktin)200
Chlamydia200
Smear200

Samtale med fertilitetsterapeut ***

700


     * med udlevering af identitet ved barnets fyldte 18 år

    ** ikke med udlevering af identitet

    *** gratis for danske kunder i forbindelse med opstartssamtale. I tilfælde af afbud bedes I kontakte os hurtigst muligt og senest 24 timer før aftalte session på email eller telefon, - ellers beregnes kr. 500.

     

flere oplysninger

Insemination

InseminationDKK
Insemination - säd inte inkluderat3.750
Insemination med partners säd (tvättat)4.250
Journalsamtale1.000
Helg- och helgdagstilläg450
Anonym/anonym plus donatorsäd till insemination3.500 
Öppen donatorsäd till insemination5.000

Ultraljud vid insemination (icke hormonstimulerad cykel)

1.000

Ultraljud/tolkning av hormonstimulation (exkl. utgifter till medicin)

1.800

 

 

klicka här

Insemination - extra tjänster

Insemination - tjänsterDKK
Första samtal1.000
Uppföljande samtal200

Fertilitetsrådgivning (läkarasamtal, ultraljud

och AMH)

2.500
Fertilitetsrådgivning + HSU3.500

Förvaringsavgift per år, max 10 portioner

inklusive två mottagninger 

1500
Frakt av säd vid speciell sädbeställning895

Blodprover (HIV, Hepatit) - lagpliktiva, kan tas

på klinikken

800
Hormonprover (AMH, TSH, TPO) och rubella1.000
Blodprover, övriga 200
Blodprov (AMH)500
Blodprov (rubella)200
Blodprov (prolaktin)200
Klamydia200
Cellprov200
Samtale med fertilitetsterapeut ved første samtal400
Samtale med fertilitetsterapeut 700

klicka här

Äggdonation

ÄggdonationDKK
Inledande samtal till mottagera1.000
Ägggdonation *55.950
Äggdonation med känd donator **38.950
Äggdonationspaket ***102.000
* Äggdonation inkl. ICSI, odling av ägg, eventuell frysning av ägg (i 2 år), medicin till äggdonator, alla blodprover samt sädanalys och nedfrysning av säd (i 1 år). Priset är med garanti för återförande av ägg. Om det inte finns några ägg att återföra ges en ny äggdonation gratis. Om det inte finns några ägg att frysa kostar en ny äggdonation 30 000 DKK.

** Vid känd äggdonation betalar mottagaren/paret äggdonatorns utgifter (samtal, medicin, transport, m.m)
*** Avtalet gäller äggdonation upp till 3 gånger med behandlingsförlopp som omfattar 1 uppläggning av friskt ägg/blastocyst vid varje äggdonation. Därutöver är alla uppläggningar av befruktade ägg från frysen (FER-behandling) inkluderat i priset. Priset är enligt gällande prislista.
Insättning av ägg från frysen efter tre äggdonationer är inte inkluderat i priset. Vid insättning av ägg från frysen betalas dessa enskilt enligt gällande prislista.
Priset inkluderar alla samtal (med undantag för det inledande samtalet), kontroller, ultraljud, alla blodprover tagna på kliniken, medicin till äggdonator, ägguttagning från donatorn, ICSI, odling av ägg till blastocyster, AHA (assisted hatching), frysning och lagring av befruktade ägg i två år. Priset innefattar även analys av sädprov samt nedfrysning av säd, inklusive ett års lagring.
Finns det nedfrysta ägg från tidigare äggdonation skall alla dessa användas/sättas tillbaka genom frysbehandling (FER-behandling) innan en ny äggdonation kan påbörjas. 
Graviditet:
Kontraktet anses slutfört och avslutat vid förlossningen av minst ett levande barn. Detta gäller även om du enbart har använt ett försök i paketet.
Om du har befruktade ägg i frysen efter uppnådd graviditet så kan du använda dessa genom frysbehandling (FER-behandling) enligt gällande prislista. 
Tjänster som inte ingår i priset:
Donatorsäd som används vid befruktning av donatorägg är inte inkluderat i priset. Likaså är medicin som används för behandling av äggmottagaren inte inkluderat i priset. Priser för mediciner följer apotekens gällande prislista.
Det kommer att vara extra tillägg i priset vid tjänster såsom exempelvis TESA, efterföljande ägguppläggningar från frysen (FER-behandlingar), donatorsäd, förvaring av säd efter ett års förvaring samt fortsatt förvaring av blastocyster efter två års förvaring - vänligen se gällande prisliste,Betalning:
Beloppet betalas när avtalet ingås, alternativt innan påbörjad behandling.
Beloppet betalas till: Stork IVF Klinik A/S vid överföring till klinikens bankkonto: Nykredit reg. nr. 5472, konto 0944572, IBAN nr.: DK5054720000944572, SWIFT adr.: NYKBDKKK. Vid betalning via Storks hemsida går det bra att använda Dankort, Visa, Visa Electron eller Mastercard. Vid betalning med utländska kort tillkommer en kostnad på 2,40% av beloppet till kortutgivaren.
Behandlingsperiod:
Behandlingen skall genomföras inom en 24 månaders period räknat från avtalets datum. Om denna period överskrids, utan att annat avtalats eller utan att hela behandlingsförloppet är genomfört, upphör Stork IVF Klinik A/S skyldighet för att ytterligare behandla.
 
Avbruten behandling:
Om det uppkommer omständigheter under behandlingen som gör att behandlingen inte kan utföras (eller om det visar sig inte finnas någon chans till graviditet), kan avtalet återtas. Vid sådana tillfällen har Stork IVF Klinik A/S rätt till att ta betalt för enstaka behandling enligt aktuell prislista med eventuellt extra tillägg för TESA, FER, donatorsäd eller nedfrysning av blastocyster eller säd. 
 

     

klicka här

Dubbeldonation

Användande av donatorägg samt donatorsäd

DKK
Dubbeldonation55.950
Dubbeldonation inklusive ICSI, odling av befruktade ägg, eventuell nedfrysning av ägg, mediciner till äggdonator, alla blodprover. Priset för säddonator är INTE inkluderat i priset. Priset är med garanti för återföring av ett ägg (blastocyst). Om det inte finns något ägg att lägga tillbaka så ges en ny äggdonation gratis. Om inget ägg kan läggas i frysen så kostar en ny äggdonation 30 000 DKK.

Första samtal: DKK 1.000

klicka här

Social freezing

Social FreezingDKK

Social Freezing 

23.950

 

Priset är for en stimulering och inkluderar lagpliktiga virusprover, ultraljudsundersökningar och ägguttagningar men inte utgifter för medicin, eventuell befruktning av obefruktade ägg, nedfrysning av ägg och senare äggåterföring. Detta betalas enligt gällande prislista.

Obefruktade ägg: För att uppnå graviditet, vid senare användning av frusna obefruktade ägg, rekommenderas ett minimum på 20 nedfrusna ägg. Detta sker oftast efter två till tre stimulationer med mediciner samt ägguttagningar. Du skall vara under 38 år och ha ett normalt äggreservsvärde (AMH).

Första samtal: DKK 1.000

 

 

klicka här

Betalning

Bankinformationen till vårt svenska bank är:

DNB Bank

Bankgiro nummer: 551-4385

 

Välkommen att ringa eller mejla oss om du har frågor.

 

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar samt tryckfel.

klicka här

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!