Den elektroniska journalen

Om du vill få behandling i kliniken, vänligen fyll i vår elektroniska journal. 

Den information som du tillhandahåller för våra fertilitetsläkare i den elektroniska journalen är viktig och gör att vi kan vara så väl förberedda som möjligt inför den första konsultationen. Ta dig därför god tid när du fyller i journalen, så att den information vi får kommer att ligga till grund för konsultationen.

Om du är osäker på något när du fyller i journalen och du inte vet svaret på en fråga, låt inte det stoppa dig. Fyll i vår elektroniska journal efter bästa förmåga och med den kunskap du har.

Om du inte redan har varit i kontakt med oss via telefon eller e-post, vänligen kontakta oss igen när du har lämnat in den färdiga journalen. Då kan vi ordna en tid för konsultation och informera dig om de provresultat som vi också behöver före konsultationen.

Fyll i den elektroniska journalen med "Google Chrome" eller "Explorer"på en dator (inte mobilen).

 

Vi ser fram emot att du hör av dig.

 

KÖPENHAMN                                                               AARHUS: 

Den elektroniska journalen – Köpenhamn            Den elektroniska journalen – Aarhus       

Andra intressanta ämnen för dig

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!