TESE

Under vissa omständigheter kan mannens ejakulat innehålla mycket få friska spermier eller till och med inga friska spermier alls. Detta kallas azoospermi eller oligospermi/kryptozoospermi. Om sperma inte innehåller spermier, kan man ofta extrahera säd via TESE.

 

Vad kan orsaka avvikande sperma?

• en blockering, avskiljning eller brist på sädesledare som inte kan opereras, eller

• en extremt minskad spermaproduktion eller ingen spermaproduktion alls – till exempel orsakad av genetiska defekter, miljögifter, infektioner, testikelretention under barndomen som behandlades för sent eller genom åderbråck i testiklarna.

 

Vidare kan det vara så att en man inte kan ejakulera, till exempel på grund av en tumör eller på grund av paraplegi. I sådana fall är graviditet med naturliga medel vanligtvis inte möjlig

Spermahämtning via TESE-behandling

I sådana fall finns det emellertid ofta spermier som kan befrukta i mannens bitestiklar eller testiklar. En läkare kan hämta dessa under ett mindre kirurgiskt ingrepp. För att göra detta kan exempelvis testikulär spermaextraktion (TESE) användas.

Vad är TESE

Om sperma inte produceras alls eller inte produceras korrekt, är det möjligt att det kan finnas några spermier i testiklarna. Dessa kan hämtas via testikulär spermaextraktion (TESE). Vid detta förfarande frigörs sperman direkt från testikelns enskilda vävnadsbitar.

TESE, även känd som testikelbiopsi eller testikelaspiration, utförs under allmänbedövning. Vid detta förfarande använder läkaren en tunn biopsinål för att ta bort små vävnadsprov från flera ställen i en av eller båda testiklarna. Förfarandet utförs polikliniskt och tar ungefär tio minuter. Om det behövs kan operationen upprepas.

Vad är sannolikheten att hitta sperma med TESE-behandling?

TESE är en mycket framgångsrik förfaranden. Läkare hittar fungerande sperma i 75 procent av fallen. Sannolikheten för framgång avgörs emellertid i stor utsträckning av den underliggande sjukdomen eller orsakerna till brist på sperma i ejakulatet. Olika undersökningar av partnern (hormonanalyser, genetiska studier, etc.) kan ofta utföras före förfarandet för att möjliggöra en god förutsägelse av prognosen och den resulterande sannolikheten för graviditet.

Risker och biverkningar hos TESE-behandling

Precis som vid alla operationer som görs under anestesi, finns det vissa risker med TESE, som den behandlande läkaren kommer att förklara individuellt. I sällsynta fall kan postoperativ blödning, blåmärken, svullnad i scrotum eller en infektion i bitestiklarna inträffa efter operationen. Det är därför tillrådligt att vila i ungefär fem dagar efter operationen och inte duscha förrän tidigast nästföljande dag. Det är också tillrådligt att undvika bad eller bastu i cirka två veckor efter operationen.

Vad händer med spermier som hämtas med TESE-behandling?

Sperma- eller testikelproven som hämtas genom TESE-behandling bereds omedelbart och undersöks i laboratoriet. Om spermier hittas, anvendas dom vanligvis samma dag men dom kan ochså fryses i flytande kväve (frysförvaring).

Mängden sperma som hämtas genom TESE-behandlingen är vanligen ganska låg och de hämtade spermierna är inte kapabla till självständig befruktning (t.ex. genom inseminering i livmoderhålan). Av denna anledning befruktas partnerns ägg alltid med en intracytoplasmisk spermieinjektion (ICSI).

Annat som kan vara av intresse för dig

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!