Insemination

Om det inte går att bli gravid på konventionellt sätt kan vi utföra en så kallad insemination. Detta innebär en enkel behandling att införa männens sperma (eller donatorsperma) i kvinnans livmoder. Detta underlättar eller eliminerar spermans rörelse från vaginan upp genom livmoderhalsen.

Homolog och heterolog insemination

Det finns två olika typer av artificiell insemination: homolog och heterolog. Vid homolog insemination kommer sperman från kvinnans partner. Vid heterolog insemination används donatorsperma från en spermabank.

När är insemination användbar?

Homolog insemination kan användas om

  • kvaliteten hos mannens sperma är endast lätt försämrade, dvs. det finns för få spermier i ejakulatet eller sperman inte är motila nog, till exempel
  • paret kan inte ha sex
  • det finns organiska orsaker hos kvinnan, såsom en trånga livmoderhals

Heterolog insemination är å andra sidan värt att överväga om

  • en kvinnas egen partner är infertil, dvs. han har inga spermier, till exempel, eller
  • han har en allvarlig ärftlig sjukdom, till exempel
  • du ingen partner har 
  • du har en partner av samma kön

Hur fungerar insemination?

1. Välja rätt ögonblick

Det är viktigt att förfarandet äger rum strax före ägglossningen eller på dagen för ägglossningen. Ägglossningens ögonblick kan bestämmas mycket noggrant av läkaren med hjälp av ultraljudsskanning och hormonkontroller

2. Förbereda sperma

När dagen kommer, krävs fräsch eller kryokonserverad (frusen) sperma. Om frisk sperma och homolog insemination används, måste partnern tillhandahålla ett spermaprov på dagen då förfarandet sker. Sädesvätskan tas sedan till laboratoriet och prepareras där. Detta innebär att filtrera ut så många motila spermier som möjligt.

3. Införing av sädesvätska

Doktorn sätter sedan in den preparerade sädesvätskan direkt i kvinnans livmoderhåla med en mjuk kateter. Detta kallas intrauterin insemination (IUI). Behandlingen tar bara några minuter.

Hormonell stimulering

Konstgjord insemination kan utföras i kvinnans så kallade spontana menstruationscykel, det vill säga under hennes naturliga menstruationscykel. Dock är chanserna för framgång något förbättrade om äggets mognad hjälper till med lågt doserat hormonpreparat och ägglossningen utlöses specifikt. 

Svenska läkare och gynekologer som gerna hjälpar dig med provar och ultraljud

Här är listan över läkare och gynekologer

Klicka här

Vilka chanser har jag att lyckas?

De individuella chanserna för framgångsrik insemination beror på flera faktorer, såsom kvinnans ålder, hennes fysiska tillstånd, partnerns spermakvalitet och åtföljande hormonbehandling.

Få kvinnor blir gravida under den första behandlingen. Sannolikheten för framgång ligger mellan fem och tolv procent i fallet med homolog insemination. Flera försök är därför vanligtvis nödvändiga. 

Finns det några risker eller biverkningar?

Riskerna vid artificiell insemination utan hormonstimulering är mycket låga. Genom att använda ultra-mjuka och mycket flexibla katetrar är det nästan alltid möjligt att undvika att skada livmodern under insemination.

Om hormonbehandling utförs före förfarandet är det möjligt att en multipelgraviditet kan inträffa. Tack vare ultraljudsskanningen före insemination kan antalet av och storleken hos äggfolliklarna lätt upptäckas och risken för multipelgraviditet kan därför uppskattas relativt tillförlitligt. Om det finns flera stora folliklar informeras patienten om detta och cykeln avslutas vid behov för att undvika högre risk för multipel graviditet. 

Dessutom kan hormonpreparaten också belasta kroppen. I mycket sällsynta fall kan så kallat hyperstimuleringssyndrom förekomma. Detta kan orsaka illamående, allvarlig buksmärta, andfåddhet eller vätskeansamling i buken, till exempel. Dessa komplikationer är sällsynta. Läkaren kommer individuellt att förklara behandlingen för dig tillsammans med eventuella risker och biverkningar under er konsultation före behandlingen.

Annat som kan vara av intresse för dig

h[Translate to Schwedisch:] Populære emner

[Translate to Schwedisch:] Sædanalyse

Donorsæd

Overvågning af menstruationscyklus

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!