Intracytoplasmisk spermainjektion (ICSI)

Mikroinsemination, även kallad intracytoplasmisk spermainjektion (ICSI), är en specialiserad form av IVF-behandling.  För mikroinsemination samlas äggen från kvinnan. Därefter injiceras en enda spermie direkt i kvinnans ägg under mikroskopet. Denna metod har använts sedan 1992 och skiljer sig från standard IVF-behandling där ägget befruktas genom att tillföra varje ägg mycket spermier.  

När används ICSI?

ICSI används av följande skäl:

  • För sperma av dålig kvalitet, dvs. mycket få levande spermier och där mannens sperma inte kan befrukta ett ägg på egen hand
  • Om sperma avlägsnas från testiklarna (TESA)  
  • Om mycket få eller inga ägg har befruktats under tidigare IVF-behandlingar.

Så här går ICSI till

1. Kvinnan får hormonstimulering

Det är viktigt att ha flera mogna ägg för ICSI eller IVF. Därför får kvinnan hormonstimulering för att kunna mogna flera ägg samtidigt. 

2. Kvinnan kommer in för ägghämtning

När äggen är mogna kommer de att hämtas. Hela förfarandet tar 20 minuter. Med ledning av ultraljud förs en tunn nål in i äggstocken och äggen sugs ut. När äggen har hämtats tas de omedelbart till laboratoriet där de förbereds för befruktning.

3. Mannen lämnar ett spermaprov

Mannen lämnar ett spermaprov samtidigt som kvinnan genomgår ägguttagning. Spermaprovet skickas sedan för rening i laboratoriet för att få fram så många spermier av god kvalitet som möjligt.

4. Befruktning och odling av ägg i IVF-laboratoriet

I laboratoriet väljs spermier ut som förs in i var sitt ägg. Det sker under mikroskop, med hjälp av en glaskanyl. När äggen har befruktats placeras de i en så kallad inkubator – det vill säga en avancerad ”ruvningslåda”. Redan dagen efter kan vi se hur många av äggen som har befruktats. Under dagarna därefter kan vi följa hur embryona utvecklas vidare. Äggen ligger i inkubatorn i högst 5 dagar.

5. Överföring av det befruktade ägget

Embryot överförs till livmodern. Denna överföring tar bara några minuter, och embryon får fäste på livmoderns slemhinnor (endometrium) och utvecklas. Fjorton dagar senare gör kvinnan ett graviditetstest för att kontrollera om ICSI-processen har lyckats.

Risk vid mikroinsemination?

Innan behandlingen börjar, går en läkare från kliniken igenom alla risker med dig under en personlig konsultation. Vårt huvudfokus är att minimera alla risker som är förenade med IVF och ICSI, inklusive utveckling av ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS). 

Vissa kvinnor är känsligare än normalt för hormonstimulering och bildar ett stort antal folliklar. Symptom på OHSS inkluderar svällbuk och smärta samt illamående och andfåddhet. Symtomen försvinner inom några dagar. 

Under ägghämtning finns risk för oavsiktlig skada på organ eller blödning. Efter ägghämtning finns risk för infektion som uppträder som feber, smärta eller en illaluktande avsöndring.

Under ICSI överförs ett eller flera embryon till livmodern. Detta ökar risken för multipelgraviditet, dvs. tvillingar.

 

 

 

Sannolikheten att bli gravid med ICSI

Sannolikheten att bli gravid genom mikroinsemination beror i första hand på kvinnans ålder. För kvinnor i åldrarna 30-39 resulterar ungefär var tredje behandlingscykel i graviditet.

Annat som kan vara av intresse för dig

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!