Fryst embryoutbyte (FER)

Ett litet plaströr med det tinade befruktade ägget sätts in i livmodern under ultraljudsövervakning. För att starta behandlingen ska du ringa kliniken på första dagen av din menstruation.

När kan jag påbörja behandlingen?

Du kan starta behandling med antingen östradioltabletter och progesteronpessar (stimulerad FER), eller du kan injicera dig själv med ett ägglossande hormon under din egen spontana cykel (ostimulerad FER). Syftet med endera behandling är att förbereda livmoderns slemhinnor (endometrium) för att ta emot det/de tinade befruktade ägget/äggen. Om du använder östradioltabletter bör du börja på menstruationens första dag.

Vad händer under en FER-behandling?

Det bestäms individuellt huruvida en ultraljudsskanning är nödvändig vid start, men alla skannas mellan ungefär dag 8 och 12 i menstruationscykeln för att säkerställa att endometrium är mottagligt för ägget. Efter denna skanning planerar vi när du ska starta progesteron och bestämmer överföringsdatum.

Beslutet om huruvida du ska överföra ett eller två ägg kommer att tas med dig, även om detta beror på äggets kvalitet, deras utvecklingsstadium vid frysning, din ålder, antalet tidigare försök och orsaken till fertiliteten. 

Vi kan inte tina ägget på morgonen utan ditt skriftliga samtycke. Du kommer att skickas detta samtycke när du anmäler dig till frusen embryonersättning på den första dagen i din menstruation. De frusna äggen ska användas inom fem år från frysning.

 

Annat som kan vara av intresse för dig

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!