Kontakta oss gärna!

Kontakta oss:

København
☎ +45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Holbæk
☎ +45 59 44 13 01

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

Vi ser fram emot att höra från dig!

Donatorsperma

Under fertilitetsbehandling kan det vara nödvändigt att använda en spermadonation. För vissa personer är detta det enda sättet att uppfylla sin dröm att få barn. Så är exempelvis fallet när:

 • En man inte har någon sperma, varken i sitt ejakulat eller i testiklarna, eller
 • En man har en genetisk sjukdom.
 • En singelkvinna eller ett lesbiskt par vill bli gravid. 

Hur sker fertilitetsbehandling med spermadonation?

1. Detaljerad undersökning av donatorsperma och donator

Spermadonatorer undersöks mycket grundligt. Till och med att accepteras som en spermadonator kräver omfattande prov av sperma, blod och urin.

Förutom den vanliga bestämningen av spermaparametrarna testas även blod-, sperma- och urinprover från donatorn med avseende på infektiösa och sexuellt överförbara sjukdomar varje gång en donation görs. Om spermakvaliteten uppfyller WHO:s riktlinjer för spermadonatorer, fryses sperman (kryokonservering). 

Donatorprov hålls dock i karantän i 6 månader innan de släpps för befruktning. Efter 180 dagar karantän testas ett blodprov från donatorn igen för smittsamma och sexuellt överförbara sjukdomar, och proverna släpps slutligen till försäljning om serologin är normal. 

2. Avtalsförpliktelse

Personer som vill ha barn måste först informeras av en läkare med avseende på de medicinska, juridiska och sociala frågorna i samband med spermadonation. De tecknar sedan ett skriftligt avtal med läkaren. Detta reglerar alla berörda parters rättigheter och skyldigheter. 

Dessutom tecknas ett attesterat avtal, vilket i första hand skyddar rättigheterna hos det barn som föds som ett resultat av denna befruktning.

En skriftlig överenskommelse ingås också med spermabanken.

3. Val av en lämplig spermadonator

Par som genomgår fertilitetsbehandling kan sedan välja lämplig spermadonator enligt olika kriterier – inklusive:

 • hårfärg,
 • ögonfärg och
 • kroppslängd

Paren kan vanligtvis själva titta på spermabankernas onlinekataloger för att hitta en spermadonator med de önskade egenskaperna. Alternativt kan spermabankerna välja lämplig donator, om så önskas.

4. Befruktning av ägg med den donerade sperman

Kvinnans ägg befruktas med den donerade sperman. Detta görs antingen genom

Metoden som används bör klargöras med läkaren.

Vem kommer spermadonationen ifrån?

Spermadonationerna kommer vanligtvis från en spermabank, där de vanligtvis lagras nerfrysta (kryokonservering). 

Spermadonatorer väljs ut mycket noggrant av spermabankerna. Till exempel måste de vara

 • mellan 18 och 38 år gamla,
 • helt friskt både fysiskt och mentalt – så de får inte ha smittsamma sjukdomar eller ärftliga sjukdomar i familjen – och
 • ha optimal spermakvalitet och högt antal sperma.

Spermadonatorn får ersättning för sina donationer.

Vilka är alternativen till spermadonation?

Om du får fertilitetsbehandling med donatorsperma, har du flera alternativ: 

 • Du kan låta oss välja en donator för dig baserad på dina önskemål om ögonfärg, hårfärg och kroppslängd. Vi kommer att göra vårt yttersta för att tillgodose dina önskemål, men vi kan inte garantera någonting.
 • Du kan köpa donatorsperma genom vår klinik utifrån dina önskemål om ögonfärg, hårfärg och kroppslängd. Du kommer att garanteras dina önskemål, och sperman är redo när du kommer till insemination. Du kan köpa donatorsperma själv och välja mellan olika egenskaper. Följande är länkar till spermabankerna vi arbetar med: 
 1. www.europeanspermbank.com
 2. www.cryosinternational.com
 3. www.sellmerdiers.com

Har du en känd spermadonator?

Om du vill använda din egen eller en känd donator (som inte är en partner) för behandling vid VivaNeo, kommer den kända donatorn bli föremål för danska hälsovårdsverkets praxis och lagkrav avseende screening genom intervju, fysisk undersökning och blodprov, samt kontroll för vissa infektionssjukdomar.

Det är också viktigt att notera att den kända donorns eventuellt permanenta partner, måste skriva under på, att han / hon vet att den kända givarens sperma används för fertilitetsbehandling.

Risker vid spermadonation

Riskerna vid spermadonation kommer att förklaras individuellt av en läkare som en del av din konsultation. För kvinnor däremot är riskerna vid inseminering liksom vid IVF och ICSI i grunden desamma som om hennes ägg befruktades av hennes partners sperma. Eventuella infektionsrisker undviks i stor utsträckning med ovan nämnda åtgärder.

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!

 

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Holbæk
☎ +45 59 44 13 01

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk


Vi ser fram emot att höra från dig!