Singel kvinnor

Varje år hjälper vi singel kvinnor från hela världen att bli föräldrar. Vi erbjuder alla former av modern fertilitetsbehandling och vi är idag en av de största klinikerna i Danmark.

 

Vi har stor erfarenhet gällande tankar kring donatorval. Vi har ingen väntetid til insemination och IVF och Danmarks liberala lagar gör det möjligt att bli behandlad till och med 45 års ålder. Vi erbjuder äggdonation samt dubbeldonation (donation av både säd och ägg.) Vi skräddarsyr alltid behandlingen efter dina fysiska och psykiska förutsättningar. Valet att gå i fertilitetsbehandling är ett stort beslut och kan ibland bli en lång process. Vår engagerade personal av läkare, embryologer, sjuksköterskor och barnmorskor ser till att ni blir väl omhändertagna genom hela processen.

 

Det inledande samtalet

Det inledande samtalet kan nduha på kliniken eller via telefon/Skype. Samtalet är utan krav på vidare behandling och du kommer under samtalet ha chans till att ställa alla dina frågor inför eventuellt behandling. 

 

När vi har svar på alla de prover som vi värderar vara relevanta för din process kommer vi att kunna planlägga fertilitetsförloppet och då även kunna informera dig i hur den vidare processen kommer att gå till. 

 

 

Förberedelse innan första samtalet

Elektroniska journalen

Vänligen utfyll den elektroniska journalen, - du hittar den här

Utredning

Alla kvinnor som går i fertilitetsbehandling på en klinik i Danmark skall enligt lag göra följande tester:

Hepatitis B  - HbsAg, Anti-HBc samt Hepatitis C - anti HCV 

HIV - anti-HIV 1+2

Vi önskar även att du tar:

Blodprover för TSH og TPO, rubella (röda hund), Klamydia och AMH

 

HSU (Vattenskanning) vid en vattenskaning kan vi genom ultraljud undersöka livmodern samt om det är fri passage genom äggledarna. HSU är en klar rekommendation innan insemination.

 

Dét skal du tage stilling til før behandlingen

Donorsæd

I Danmark tillader loven behandling med åben og anonym donorsæd. Vi har mange års erfaring i rådgivning om donorsæd og guider jer gerne. I kan både vælge donorsæd fra vor beholdning eller I kan selv bestille donorsæd fra én af de danske sædbanker. Her kan I læse meget mere om donorsæd.

Lovgivningen

I Danmark har du som single kvinde lov til at gå i behandling for barnløshed, - helt på lige fod med kvinder, som lever i et forhold.

Svenska läkare och gynekologer som gerna hjälpar dig med provar och ultraljud

Här är listan över läkara och gynekologer

Klicka här

När singelkvinnor närmar sig 40

En kvinnas fertilitet sjunker kraftigt från 35-års ålder. Om du vill ha barn är det viktigt att överväga vad du ska göra om du inte möter rätt person inom en snar framtid.

Det är därför många singelkvinnor i slutet av sin 30-års ålder bestämmer sig för att följa sina drömmar och bli singelföräldrar om de ska bli mödrar till mycket efterlängtade barn. Om en partner dyker upp senare, då må det vara så.

Nina Stork – oväntad hjälp till ensamstående kvinnor

Sedan 1999 har vi hjälpt singelkvinnor från de nordiska länderna och Europa att bli singelföräldrar. VivaNeos StorkKlinik öppnades ursprungligen av barnmorskan Nina Stork, för att hon ville göra det möjligt för singel- och lesbiska kvinnor att bli mödrar vid en tidpunkt då dansk lag inte tillät läkare att inseminera kvinnor som inte var gifta eller sammanboende med en man.  

Därför beslutade sig Nina Stork för att hjälpa singelkvinnor att bli föräldrar. Den speciella historien bakom kliniken innebär att vi sedan dess har fokuserat på att hjälpa singelkvinnor att bli föräldrar. Du kommer att se många andra singelkvinnor som befinner sig i exakt samma situation och fas i livet som du. 

En mysig, säker miljö

I samtal med kvinnor som kommer få fertilitetsbehandling är det viktigt för dem att de inte känner sig som patient. Du är inte sjuk, trots allt. Du vill bara ha ett eget barn.

Vid VivaNeo försöker vi verkligen skapa en trevlig, hemtrevlig miljö där du känner dig välkommen och i säkra händer från det ögonblick du går in genom dörren. Vi försöker se till att du träffar de personer du träffat tidigare. I kliniken har vi fina små lounger och kuddar, storknallar för barn, böcker riktade till singelföräldrar och massor av bilder på bebisar som har kommit till med vår hjälp. Vi har också en stor världskarta med pins som visar de länder som kvinnor som besöker kliniken har kommit ifrån. Det finns också en anslagstavla för ensamstående kvinnor där du kan träffa andra kvinnor.  

När du får behandling i kliniken får du ett enkelrum där du kan vila efteråt. Alla rum har en liten lounge. Det innebär att du kan ta med dig en vän eller en familjemedlem medan du får behandlingen.

Valet av donator

Vi har mångårig erfarenhet av rådgivning och att hjälpa kvinnor vid valet av donerad sperma. Vi har ett nära samarbete med spermabankerna, och de flesta kvinnor som kommer till kliniken använder donatorsperma. Som en blivande singelförälder kan vi ge dig råd om vilka alternativ som finns tillgängliga för dig om användningen av donatorsperma. 

Att använda donatorsperma för att bli förälder ställer dig inför ett flertal frågor som du måste ta ställning till. Till exempel behöver du fundera på hur du kommer att berätta för ditt barn att det har kommit till via en donator? Vad berättar du för din familj, vänner och bekanta? Vad säger du till lärarna i skolan eller daghemmet? 

Fem viktiga frågor om att ha ett donatorfödd barn

Vill du ha en öppen, anonymt plus eller en anonym donator?Det er helt opp til deg. Ingen beslutning er bedre enn en annen. 

Det är helt upp till dig. Inget beslut är bättre än ett annat. Vårt råd är att i de flesta fall blir det som känns rätt för dig och din partner blir bäst för ditt barn. Det viktiga är därför att överväga de alternativ som är tillgängliga för dig och ta beslut på den grunden.

När vi frågar singelkvinnor och lesbiska par om sitt beslut, kan vi se att de flesta väljer öppna donatorer, särskilt i Danmark, där det finns mycket öppenhet om olika typer av familjer. Det handlar också om det faktum att kvinnor inte vill begränsa barnet. Vissa singelkvinnor kan säga: "Även om jag inte kan ge mitt barn en far, kan jag åtminstone använda en öppen donator." Vi finner också att fler heterosexuella par väljer öppna donatorer än tidigare på grund av allmänt ökad öppenhet i samhället. 

Andra väljer en anonym plus eller en anonym donator, eftersom de vill ta ansvar för barnet (välja på barnets vägnar) och således inte bara vidarebefordra/överlämna ett eventuellt beslut till barnet för att ta reda på mer senare i livet. 

Vad beslutar du själv, och vad låter du kliniken bestämma?

En viktig sak du bör tänka på är: Vad beslutar du själv? För vissa personer är det verkligen viktigt att vara involverad i varje beslut. Vissa personer vill ha en donator med blont hår och blåa ögon. Andra personer är mer oroade över att ha en donator som delar deras värderingar, syn på livet och intressen. Medan vissa personer inte vill ha något inflytande på detta beslut. 

Men de flesta personer har en eller flera saker på sin önskelista, och det är verkligen inget fel med det. Det är dock viktigt att betona att vi inte kan ge några garantier. Även om donatorn har blåa ögon, kommer kliniken aldrig att kunna garantera att barnet också kommer att ha blåa ögon etc. 

Om det enda du vill ha är ett barn med blont hår och blåa ögon, kan kliniken välja en donator med dessa egenskaper åt dig. Om vi väljer en donator åt dig, kommer vi inte ha mer information än du. Vi känner inte till donatorn. Det är endast spermabanken som hanterar donatorn.

Vad tänker du göra om det visar sig att donatorn har en ärftlig sjukdom?

Vi har alla genetiska avvikelser. Detta gäller också för en donator. Trots att donatorn har blivit screenad och testad med avseende på flera olika sjukdomar, kan vi naturligtvis inte ge några garantier. Men i allmänhet har barnet det bättre än de flesta naturligt födda barn, eftersom donatorn har screenats och testats. I många fall har donatorn tidigare donerat sperma för andra barn och vi skulle vara informerade om han till exempel befann sig i karantän medan undersökningar gjordes för att se om den rapporterade missbildningen eller störningen hos ett barn skulle kunna hänföras till donatorn. 

Vill du ha fler än ett barn?

Vi får ofta frågan: "Hur mycket donatorsperma bör jag köpa?" Detta är verkligen svårt att ge dig råd om, eftersom vi inte kan veta detta. En viktig fråga att tänka på i början av processen är dock möjligheten att ha äkta syskon: "Om allt går bra, kommer du ha fler än ett barn? Om så är fallet, är det viktigt för dig att ha samma donator?" Detta kommer naturligtvis att påverka den mängd du bör köpa/reservera just nu, och gäller öppna, anonyma plus och anonyma donatorer. 

När kommer du att berätta för ditt barn att de är donatorfödda? 

Vad har du faktiskt tänkt dig säga till barnet? När kommer du berätta för ditt barn? Hur kommer du berätta för ditt barn? När du väljer att ha ett donatorfödd barn rekommenderar vi att du från början tänker på barnets berättelse.

Vi finner att vissa personer tar saker som de kommer, andra planerar vad de ska säga, medan andra gillar att skriva en dagbok från när de först börjar överväga processen, tills de håller en baby i sina armar. Dagboken kan senare bli en present till barnet. 

Och glöm inte... ett donatorfödd barn är ett mycket efterlängtat barn. De var efterlängtade långt innan de blev till. Det är ett alternativ. Deras mor har velat ha dem, likaså deras medmor eller fäder. Och de var önskade av donatorn. Det är en stor gåva, även att få det berättat senare i livet!

Vem kommer spermadonationen ifrån?

Spermadonationerna kommer vanligtvis från en spermabank, där de vanligtvis lagras nerfrysta (kryokonservering). 

Spermadonatorer väljs ut mycket noggrant av spermabankerna. Till exempel måste de vara

  • mellan 18 och 38 år gamla,
  • helt friskt både fysiskt och mentalt – så de får inte ha smittsamma sjukdomar eller ärftliga sjukdomar i familjen – och
  • ha optimal spermakvalitet och högt antal sperma.

Spermadonatorn får ersättning för sina donationer.

Vilka är alternativen till spermadonation?

Om du får fertilitetsbehandling med donatorsperma, har du flera alternativ: 

  • Du kan låta oss välja en donator för dig baserad på dina önskemål om ögonfärg, hårfärg och kroppslängd. Vi kommer att göra vårt yttersta för att tillgodose dina önskemål, men vi kan inte garantera någonting.
  • Du kan köpa donatorsperma genom vår klinik utifrån dina önskemål om ögonfärg, hårfärg och kroppslängd. Du kommer att garanteras dina önskemål, och sperman är redo när du kommer till insemination. Du kan köpa donatorsperma själv och välja mellan olika egenskaper. Följande är länkar till spermabankerna vi arbetar med: 
  1. www.europeanspermbank.com
  2. www.cryosinternational.com
  3. www.sellmerdiers.com

Nätverk för ensamstående mödrar och donatorbarn

När du blir singelförälder via VivaNeo får du också möjlighet att delta i ett nätverk för singelmödrar som har tagit samma beslut som du. Varje år sedan 2006 har vi firat barnen 2006 på Stork Event i Köpenhamn. Stork Event har dragit till sig ett stort antal mödrar med donatorfödda barn och deras mödrar. Detta är en mycket speciell community, och det är något speciellt för barnen att se att de inte är de enda barn till singelföräldrar. Det finns många olika typer av familjer. Som singelförälder får du möjlighet att träffa andra som är i exakt samma situation som du, och vi finner ofta att ny vänskap uppstår på grund av vad ni har gemensamt, det vill säga att ni har valt att bli singelförälder.  

Varje år i december vill vi önska alla donatorfödda barn och deras mödrar en Glad Jul på kliniken. Detta är också ett tillfälle att glädjas åt en mysig julstämning och för barn och deras föräldrar att nätverka. Julevenemanget vid kliniken är en unik möjlighet att visa ditt barn där det började sina liv. Vi vet att detta betyder mycket för många av våra singelmödrar och deras barn.

Böcker för singelmödrar och donatorfödda barn

Vi främjar generellt böcker för singelkvinnor och donatorfödda barn. Till exempel kan du börja tala med ditt barn genom att läsa böckerna om Karla, skrivna av singelmamman Pia Olsen och hennes dotter med samma namn, Karla Elena Olsen. Böckerna handlar om Karla och hennes erfarenhet av att vara ett donatorfödd barn utan far. 

„Hvor er Karlas far?“


„Karla ønsker seg en far“

"Karla har en sokketyv i familien" 

Andra intressanta ämnen för dig

hPopulära ämnen

IVF

Insemination

Äggdonation

Donatorsperma

 

 

 

 

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!