Lesbiska par

Varje år hjälper vi lesbiska par från hela världen att bli föräldrar. Vi erbjuder alla former av modern fertilitetsbehandling och vi är idag en av de största klinikerna i Danmark.

 

Vi har stor erfarenhet gällande tankar kring donatorval. Vi har ingen väntetid til insemination och IVF och Danmarks liberala lagar gör det möjligt att bli behandlad till och med 45 års ålder. Vi erbjuder äggdonation samt dubbeldonation (donation av både säd och ägg.) Vi skräddarsyr alltid behandlingen efter dina fysiska och psykiska förutsättningar. Valet att gå i fertilitetsbehandling är ett stort beslut och kan ibland bli en lång process. Vår engagerade personal av läkare, embryologer, sjuksköterskor och barnmorskor ser till att ni blir väl omhändertagna genom hela processen.

 

Det inledande samtalet

Det inledande samtalet kan ni ha på kliniken eller via telefon/Skype. Samtalet är utan krav på vidare behandling och ni kommer under samtalet ha chans till att ställa alla era frågor inför eventuellt behandling.

 

När vi har svar på alla de prover som vi värderar vara relevanta för din/er process kommer vi att kunna planlägga fertilitetsförloppet och då även kunna informera er i hur den vidare processen kommer att gå till. 

 

 

Förberedelse innan första samtalet

Elektroniska journalen

Vänligen utfyll den elektroniska journalen, då ni båda skall registreras är det en bra idé att fylla i den tillsammans.

Utredning

Alla kvinnor som går i fertilitetsbehandling på en klinik i Danmark skall enligt lag göra följande tester:

Hepatitis B  - HbsAg, Anti-HBc samt Hepatitis C - anti HCV 

HIV - anti-HIV 1+2

Vi önskar även att ni tar:

Blodprover för TSH og TPO, rubella (röda hund), Klamydia och AMH

HSU (Vattenskanning) vid en vattenskaning kan vi genom ultraljud undersöka livmodern samt om det är fri passage genom äggledarna. HSU är en klar rekommendation innan insemination.

 

Dét skal I tage stilling til før behandlingen

Donorsæd

I Danmark tillader loven behandling med åben og anonym donorsæd. Vi har mange års erfaring i rådgivning om donorsæd og guider jer gerne. I kan både vælge donorsæd fra vor beholdning eller I kan selv bestille donorsæd fra én af de danske sædbanker. Her kan I læse meget mere om donorsæd.

Lovgivningen

I Danmark har lesbiske kvinder ret til behandling for barnløshed på lige fod med kvinder som lever i heteroseksuelle forhold. Der vil dog være nogle dokumenter, som skal underskrives før fertilitetsbehandlingen påbegyndes. Vi taler naturligvis om dette ved den indledende samtale men husk endelig selv også, at spørge ind.

Svenska läkare och gynekologer som gerna hjälpar dig med provar och ultraljud

Här är listan över läkara och gynekologer

Klicka här

Lesbiska par

Varje år hjälper VivaNeo lesbiska par från hela världen att bli föräldrar. Vår hela grund bygger på en önskan att skapa familjer för lesbiska par och singelkvinnor. Sedan dess har vi utökat våra kliniker för att erbjuda alla typer av moderna fertilitetsbehandlingar, och idag är vi bland de ledande klinikerna i Danmark. Vi har omfattande expertis inom rådgivning om donatorval, vi har ingen väntelista, och Danmarks liberala lagstiftning låter oss behandla kvinnor upp till 45 år. Vi erbjuder äggdonation och dubbel donation (där både sperma och ägg är donerade), och vi ser till att din behandling är anpassad till ditt eget fysiska och psykiska tillstånd. Detta är ett stort beslut, och det kan vara en lång process, men vår engagerade personal – läkare, embryologer, sjuksköterskor och barnmorskor – kommer inte släppa dig ur sin syn på din resa mot att skapa en familj.

VivaNeo öppnade den första inseminationskliniken för lesbiska par

År 1999 öppnade  StorkKlinik og var den första privata kliniken som erbjöd singel- och lesbiska kvinnor insemination. Vi är stolta över vår historia, där barnmorskan Nina Stork gjorde det möjligt för lesbiska kvinnor att bli föräldrar vid en tid då lagen inte tillät läkare att behandla kvinnor som inte var gifta eller sammanboende med en man. 

En hemtrevlig atmosfär för kvinnor

Från dag 1 utformade Nina Stork kliniken utifrån de behov hon själv kände var viktiga för ett lesbiskt par. Resultatet var en varm och trevlig atmosfär med enkelrum som ger tid att vila. Vi har också små lounger med fotografier på bebisar som föddes med vår hjälp, en anslagstavla och en stor världskarta som visar var kvinnorna kommer ifrån. Du kommer se många andra lesbiska kvinnor som befinner sig i exakt samma situation och fas i livet som du.

Välja donatorsperma

Vi har stor expertis om hela processen relaterad till donatorsperma. Vi har ett nära samarbete med spermabankerna, och vi har också skaffat oss mycket erfarenhet om den process som lesbiska kvinnor måste gå igenom vid val av donatorsperma.

Vi kommer diskutera val av en donator med dig. Till exempel kommer vi fråga dig: Hur mycket vill du att ditt barn ska veta? Vad kommer du att berätta för ditt barn och alla andra?

För vissa personer väcker processen att bli gravid via en donator väldigt starka känslor. Känslor som de inte var beredda på. Lite längre ner på denna sida kan du lyssna på en podcast och se en video från ett lesbiskt par, Anja och Gro Hammerseng-Edin, som talar om sin erfarenhet från processen kring valet av donator.

Fem viktiga frågor om att ha ett donatorfödd barn

Vill du ha en öppen, anonymt plus eller en anonym donator?Det er helt opp til deg. Ingen beslutning er bedre enn en annen. 

Det är helt upp till dig. Inget beslut är bättre än ett annat. Vårt råd är att i de flesta fall blir det som känns rätt för dig och din partner blir bäst för ditt barn. Det viktiga är därför att överväga de alternativ som är tillgängliga för dig och ta beslut på den grunden.

När vi frågar singelkvinnor och lesbiska par om sitt beslut, kan vi se att de flesta väljer öppna donatorer, särskilt i Danmark, där det finns mycket öppenhet om olika typer av familjer. Det handlar också om det faktum att kvinnor inte vill begränsa barnet. Vissa singelkvinnor kan säga: "Även om jag inte kan ge mitt barn en far, kan jag åtminstone använda en öppen donator." Vi finner också att fler heterosexuella par väljer öppna donatorer än tidigare på grund av allmänt ökad öppenhet i samhället. 

Andra väljer en anonym plus eller en anonym donator, eftersom de vill ta ansvar för barnet (välja på barnets vägnar) och således inte bara vidarebefordra/överlämna ett eventuellt beslut till barnet för att ta reda på mer senare i livet. 

Vad beslutar du själv, och vad låter du kliniken bestämma?

En viktig sak du bör tänka på är: Vad beslutar du själv? För vissa personer är det verkligen viktigt att vara involverad i varje beslut. Vissa personer vill ha en donator med blont hår och blåa ögon. Andra personer är mer oroade över att ha en donator som delar deras värderingar, syn på livet och intressen. Medan vissa personer inte vill ha något inflytande på detta beslut. 

Men de flesta personer har en eller flera saker på sin önskelista, och det är verkligen inget fel med det. Det är dock viktigt att betona att vi inte kan ge några garantier. Även om donatorn har blåa ögon, kommer kliniken aldrig att kunna garantera att barnet också kommer att ha blåa ögon etc. 

Om det enda du vill ha är ett barn med blont hår och blåa ögon, kan kliniken välja en donator med dessa egenskaper åt dig. Om vi väljer en donator åt dig, kommer vi inte ha mer information än du. Vi känner inte till donatorn. Det är endast spermabanken som hanterar donatorn.

Vad tänker du göra om det visar sig att donatorn har en ärftlig sjukdom?

Vi har alla genetiska avvikelser. Detta gäller också för en donator. Trots att donatorn har blivit screenad och testad med avseende på flera olika sjukdomar, kan vi naturligtvis inte ge några garantier. Men i allmänhet har barnet det bättre än de flesta naturligt födda barn, eftersom donatorn har screenats och testats. I många fall har donatorn tidigare donerat sperma för andra barn och vi skulle vara informerade om han till exempel befann sig i karantän medan undersökningar gjordes för att se om den rapporterade missbildningen eller störningen hos ett barn skulle kunna hänföras till donatorn. 

Vill du ha fler än ett barn?

Vi får ofta frågan: "Hur mycket donatorsperma bör jag köpa?" Detta är verkligen svårt att ge dig råd om, eftersom vi inte kan veta detta. En viktig fråga att tänka på i början av processen är dock möjligheten att ha äkta syskon: "Om allt går bra, kommer du ha fler än ett barn? Om så är fallet, är det viktigt för dig att ha samma donator?" Detta kommer naturligtvis att påverka den mängd du bör köpa/reservera just nu, och gäller öppna, anonyma plus och anonyma donatorer. 

När kommer du att berätta för ditt barn att de är donatorfödda? 

Vad har du faktiskt tänkt dig säga till barnet? När kommer du berätta för ditt barn? Hur kommer du berätta för ditt barn? När du väljer att ha ett donatorfödd barn rekommenderar vi att du från början tänker på barnets berättelse.

Vi finner att vissa personer tar saker som de kommer, andra planerar vad de ska säga, medan andra gillar att skriva en dagbok från när de först börjar överväga processen, tills de håller en baby i sina armar. Dagboken kan senare bli en present till barnet. 

Och glöm inte... ett donatorfödd barn är ett mycket efterlängtat barn. De var efterlängtade långt innan de blev till. Det är ett alternativ. Deras mor har velat ha dem, likaså deras medmor eller fäder. Och de var önskade av donatorn. Det är en stor gåva, även att få det berättat senare i livet!

Vem kommer spermadonationen ifrån?

Spermadonationerna kommer vanligtvis från en spermabank, där de vanligtvis lagras nerfrysta (kryokonservering). 

Spermadonatorer väljs ut mycket noggrant av spermabankerna. Till exempel måste de vara

  • mellan 18 och 38 år gamla,
  • helt friskt både fysiskt och mentalt – så de får inte ha smittsamma sjukdomar eller ärftliga sjukdomar i familjen – och
  • ha optimal spermakvalitet och högt antal sperma.

Spermadonatorn får ersättning för sina donationer.

Vilka är alternativen till spermadonation?

Om du får fertilitetsbehandling med donatorsperma, har du flera alternativ: 

  • Du kan låta oss välja en donator för dig baserad på dina önskemål om ögonfärg, hårfärg och kroppslängd. Vi kommer att göra vårt yttersta för att tillgodose dina önskemål, men vi kan inte garantera någonting.
  • Du kan köpa donatorsperma genom vår klinik utifrån dina önskemål om ögonfärg, hårfärg och kroppslängd. Du kommer att garanteras dina önskemål, och sperman är redo när du kommer till insemination. Du kan köpa donatorsperma själv och välja mellan olika egenskaper. Följande är länkar till spermabankerna vi arbetar med: 
  1. www.europeanspermbank.com
  2. www.cryosinternational.com
  3. www.sellmerdiers.com

Hvis du bestiller sæd fra een af sædbankerne vil vi sende dig faktura for registrering, håndtering samt depot, når sæden modtages her. Depotet gælder 1 år frem fra oprettelse og du vil kunne tilføje op til 10 portioner til dit depot alt 2 gange inden for dette år. Du vil blive opkrævet dette beløb uanset om sæden bruges med det samme.

Nätverk för lesbiska och donatorbarn

I och med att fler och fler donatorbarn kommer till världen med hjälp av VivaNeo uppstod ett behov att denna grupp skulle mötas. Sedan 2006 har donatorbarn och deras familjer – i allmänhet lesbiska och singelkvinnor – kunnat träffas på det årliga Stork Event i Köpenhamn, som har lockat ett stort antal familjer från Danmark, Norge, Sverige och andra europeiska länder. Detta skapar en speciell community, och det är speciellt för barnen att träffa andra barn som också har två mödrar.

Föräldrar till donatorbarn i skolan

Fler och fler barn till singelkvinnor, lesbiska och heterosexuella par är donatorfödda och går nu i skolan. Hur förbereder föräldrarna till ett donatorfödd barn sitt barn inför skolstarten? 

Böcker för singelmödrar och donatorbarn

StorkKlinik förmedlar vi gärna böcker och singelkvinnor och donatorbarn. Du kan till exempel få i gång ett samtal med ditt barn genom att läsa böckerna om Karla (finns på danska), som är skrivna av singelmamman Pia Olsen och hennes dotter Karla Elena Olsen. Böckerna handlar just om Klara själv och hennes egen upplevelse av att vara donatorbarn utan far. 

Böckerna finns att köpa på StorkKlinik.

„Hvor er Karlas far?“


„Karla ønsker seg en far“

Singelföräldrar med donatorbarn i skolåldern

Vi ser nu att allt fler donatorbarn till ensamstående och lesbiska börjar skolan. I samarbete med European Sperm Bank har StorkKlinik tagit fram några broschyrer med goda råd till dig som är singelförälder till ett donatorbarn och till barnets förskollärare och lärare.

Andra intressanta ämnen för dig

hPopulära ämnen

IVF

Insemination

Äggdonation

Donatorsperma

 

 

 

 

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!