Kvinnor över 40 år

Allt fler kvinnor får barn när de är 40 år eller äldre. Vissa har väntat förgäves på att möta rätt person att ha barn tillsammans med. Vissa kvinnor har fokuserat på sin karriär och andra drömmar och mål och väntar med sina drömmar att få barn. Andra kan ha varit sjuka eller vara infertila och kan ha fått behandling under en längre eller kortare tid. I dag tenderar kvinnor också att vänta med att få barn tills de har fullgjort sin utbildning, fått jobb och förmodligen träffat sin idealiska partner.

40+ och risken för infertilitet

Ju äldre du är, desto svårare är det för dig att bli gravid. En kvinnas fertilitet sjunker kraftigt från 35-års och före 40-års åldern. Därför vet vi att det finns en ökad risk för infertilitet när du är kvinna över 40 år och den komplexa behandlingen är ofta nödvändig för att bli gravid. 

Kan jag fortfarande bli gravid?

Om du vill ha barn är det därför viktigt att ha fertilitetsundersökningar och en medicinsk bedömning av om det är möjligt för dig att bli gravid. Detta sparar mycket tid, och du kan komma igång med rätt behandling från dag ett.  Här i kliniken kan vi ge råd och hjälpa dig med allt detta.

Lyckligtvis har vi stor erfarenhet och expertis för att hjälpa kvinnor som är över 40 år. Nya behandlingar innebär också att vi nu kan hjälpa fler kvinnor än vi kunde för 10 år sedan. Vi erbjuder alla typer av behandling, inklusive äggdonation

Vi erbjuder fertilitetsbehandling fram till 46-års ålder

Kvinnor i Danmark kan få fertilitetsbehandling i den allmänna sjukvården fram till 40-års åldern, medan vi vid  VivaNeo kan erbjuda fertilitetsbehandling fram till 46-års åldern. Om du är en kvinna i åldern 40 år eller mer är tiden viktig, inte minst för att det ofta tar längre tid att bli gravid. Din fertilitet kan falla ganska drastiskt på bara ett år. Därför måste vi optimalt utnyttja den tid som är tillgänglig för oss.

Komma igång snabbt

Fördelen med att komma till VivaNeo när du är 40 år eller mer är att du kan komma igång omedelbart. Vi är öppna 365 dagar om året. Det betyder att du kan komma när det passar in i din menstruationscykel. Det kan vara så att du, av andra skäl, kan vara tvungen att vänta, när behandlingen inte är optimal. Vid VivaNeo har vi några riktlinjer som innebär att vi är tillgängliga när du och din kropp är redo för behandling. 

Svenska läkare och gynekologer som gerna hjälpar dig med provar och ultraljud

Här är listan över läkara och gynekologer

Klicka här

Vid val av donatorsperma

Val av donatorsperma är en mycket speciell process för många människor och en som kan ge upphov till många tankar och känslor. Vi har också en nära relation och ett gott samarbete med spermabankerna. Det innebär att vi har mycket expertis och kunskap om processen. Vi kan förbereda dig för det beslut du kommer att möta när du väljer donatorsperma.

Under den inledande konsultationen kommer vi att ta itu med några av de viktigaste frågorna som du bör överväga och som du oundvikligen kommer att frågas om vid någon tidpunkt. Detta kan inkludera: Vad ska du berätta för ditt barn? Vad vill du att ditt barn ska veta om donatorn? Och vad ska du säga till alla andra om du blir gravid med donatorsperma när du är 40 år eller äldre?

En hemtrevlig och säker atmosfär

För de flesta kvinnor som kommer till VivaNeo är det viktigt att de inte kommer till ett ställe som påminner dem om ett sjukhus. De känner sig inte sjuka bara för att de kommer till fertilitetsbehandling vid 40 års ålder eller över. 

Att skapa ett barn ska vara en positiv upplevelse, även om den inte sker på normalt sätt. Vi strävar efter att ge en hemtrevlig miljö. Det innebär att du alltid får ett enkelrum och tid att vila efter din behandling. Det innebär också att du kan ha en partner, en nära vän eller en familjemedlem med dig medan du får behandling.

Andra intressanta ämnen för dig

hPopulära ämnen

IVF

Insemination

Äggdonation

Donatorsperma

 

 

 

 

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!