Bli äggdonator

Under senare år har det funnits ett växande antal unga kvinnor som har valt att ge den största och vackraste gåvan till infertila par och ensamstående kvinnor. På grund av sjukdomar som cancer, tidigt klimakterium, Turners syndrom eller ärftliga åkommor, kan många kvinnor inte bli gravida med sina egna ägg. Men att vara en äggdonator innebär att du kan hjälpa dessa kvinnor att uppfylla sina drömmar om att få barn.

Donera dina ägg och ge livets gåva

Der er i Danmark stadig stor mangel på donoræg, og mange kvinder er derfor nødt til at rejse til udlandet for at modtage æg fra en anden kvinde. Du kan være med til at hjælpe barnløse kvinder, der ikke selv kan danne æg. Du skal vide, at de ventende kvinder og par vil være dybt taknemmelige over, at du giver dem mulighed for endelig at skabe deres egen familie.

Dansk lag om äggdonation

Enligt lagen i Danmark tillåts kvinnor eller äggdonatorer inte få betalt för sina ägg. Men den 1 juli 2016 blev det lagligt att erbjuda 7 000 DKK för den faktiska donationen. Ersättningen ska täcka transportkostnader och andra kostnader i samband med donationen.

Vilka är kraven för dig som äggdonator?

Som äggdonator måste du uppfylla kraven i det land där äggdonationen kommer att äga rum. Till exempel måste en äggdonator i Danmark vara mellan 18 och 35 år. Du måste vara fysiskt och mentalt frisk. Du måste testas för ärftliga sjukdomar och infektionssjukdomar (hepatit, HIV och syfilis). Du får donera totalt sex gånger. Och kom ihåg – du kan ångra ditt beslut när som helst (men senast på dagen för ägghämtningen).

Du kan ikke donere, hvis du har p-stav. Hvis du står foran at skulle have skiftet din p-stav kan du dog donere inden ny p-stav lægges, hvis du ønsker det. Vi kan desværre ikke hjælpe med at fjerne eller lægge ny.

Donationstyper vid äggdonation

En donor kan vælge at være ’anonym’, ’anonym plus’, ’öppen’ eller ’kendt’.

 

Öppen donation

Ved ’öppen donation’ forstås, at der på et senere tidspunkt (efter barnet er fyldt 18 år) kan etableres kontakt til donor via VivaNeo. Herudover er det muligt at få samme oplysninger om donor, som ved anonym donation, i form af basisoplysninger (øjenfarve, hårfarve, højde, vægt, blodtype, alder)

 

Anonym donation

Ved ’anonym donation’ forstås, at der aldrig kan etableres kontakt til donor. Her kan oplyses om basisoplysninger i form af donors hud-, hår- og øjenfarve samt højde, vægt, blodtype og alder. Det er på intet tidspunkt muligt at få oplyst donors identitet.

 

Anonym plus donation

Ved ’anonym plus donation’ forstås, at man får samme oplysninger som ved anonym donation plus en række ekstra informationer om donor. Donor bestemmer selv, hvad hun vil oplyse om (fx. uddannelse og fritidsinteresser). Det er på intet tidspunkt muligt at få oplyst donors identitet.

 

Kendt donation

Ved ’kendt donation’ har det modtagende par/kvinde selv etableret kontakt til en kvinde, der ønsker at donere sine æg til parret/kvinden. Denne ægdonor bliver ikke kompenseret af klinikken, så I skal selv aftale med donor, hvordan hun skal kompenseres af jer. Den kendte ægdonor må ikke være nært beslægtet med manden, hvilket vil sige at hun f.eks ikke må være søster eller kusine til manden, eller være en datter af mandens kusine eller fætter.

 

Processen för äggdonation

1. Icke-bindande samtal

Processen börjar med ett informellt samtal med vår läkare. Här får du detaljerad information om processen och etiska och juridiska aspekter gällande äggdonation. Du kan välja att donera både anonymt eller icke-anonymt.

2. Ultraljudsskanning

Om du efter diskussionen fortfarande vill bli äggdonator, bör du fylla i frågeformuläret om ditt hälsotillstånd, ärftliga sjukdomar etc. Innan behandlingen börjar, utför läkaren en vaginal ultraljudsundersökning av dina äggstockar och din livmoder. Läkaren tar också ett blodprov för infektionssjukdomar. Du måste också underteckna en donationsdeklaration.

3. Förskrivning av läkemedel för hormonbehandling

En sjuksköterska kommer sedan att granska din plan tillsammans med dig och förklara hur du tar hormonerna, och svarar på eventuella ytterligare frågor du kan ha. Du får alla nödvändiga mediciner från kliniken. Du kan delta i detta första möte veckan innan du väntar menstruation.

4. Hormonbehandlingen

På dag 2 i din cykel, d.v.s. dagen efter att din menstruation börjat, börjar du ta läkemedlet som kallas FSH (follikelstimulerande hormon). Hormonerna stimulerar kroppen att producera fler ägg och administreras via en injektion genom bukväggen en gång om dagen. Det ska administreras vid samma tidpunkt varje dag (+/- en timme). På dag 7 i din cykel ska du ta ett annat hormon, som förhindrar för tidig ägglossning.

5. Kontroll på kliniken

Nästa kontroll kommer att äga rum 8-10 dagar efter det första mötet. Här kan vi kontrollera om behandlingen har stimulerat äggstockarna att producera ett lämpligt antal folliklar. Om det behövs kommer vi att justera doseringen och planera ett möte för ytterligare en skanning. De flesta kvinnor behöver 10-12 dagars stimulering innan ägghämtning kan planeras. I vilket fall som helst kommer du att underrättas två dagar i förväg innan ägghämtningen utförs.

6. Injektion av ägglossningshormonet

När äggen är fullt mogna kan ägghämtningen planeras. Du kommer att underrättas om när du ska injicera det ägglossningsinducerande hormonet. Denna injektion måste alltid ske på kvällen, normalt 34-37 timmar före ägghämtningen. Detta inducerar ägglossning ca 40 timmar senare, så att ägget kan frigöras.

Hur du förbereder dig på ägghämtning

Innan ägghämtning är det lämpligt att äta en lätt frukost utan några mejeriprodukter.

Du anländer på din planerade tid och kan förvänta dig att vara på kliniken i ca 1-2 timmar.

Om du är själv, uppmanar vi dig att ta med dig någon eftersom du inte kommer kunna köra bil på grund av det läkemedel vi ger dig under ägghämtningsförfarandet.

Cirka 1 timme innan du anländer till kliniken tar du tabletter för att lugna dig, och för smärtlindring.

Ægudtagningen

Umiddelbart før ægudtagningen lægger sygeplejersken en lille plastikkanyle i en blodåre (venflon). Sygeplejersken giver smertestillende og beroligende medicin, samtidig med, at lægen vasker af og lægger lokalbedøvelse i skedevæggen. Du vil være vågen men let døsig. Puls og blodtryk overvåges under hele indgrebet.

Selve ægudtagningen foregår ved at føre en tynd nål gennem skedevæggen ind i æggestokkene. De enkelte ægblærer tømmes for væske, hvorved ægget suges med ud. Vi forsøger at tømme alle ægblærer, og du får straks besked, hvis vi har fundet æg. Bioanalytikeren finder ved hjælp af et mikroskop æggene i den væske, som suges ud. Du vil kunne følge med i ægudtagningen og se de udhentede æg på en TV-skærm. Selve ægudtagningen tager sædvanligvis 5-10 minutter. Efter indgrebet hviler du cirka 1 time på klinikken. 

Efter ägghämtningen

Vi rekommenderar att du vilar hemma under resten av dagen. Du kan uppleva lite vaginal blödning under de följande dagarna (liknande lätt menstruation). Blodet kommer från de punkteringar som nålen gör i vagina – inte från livmodern. Du kan också uppleva måttlig smärta som kan lindras med paracetamol. Någon måste följa dig hem eftersom du inte får köra under de följande 24 timmarna. Om möjligt bör du inte vara ensam resten av dagen. Du kan uppleva milt obehag i upp till en vecka efter proceduren.

Om du upplever kraftig blödning, mycket smärta eller feber efter ägghämtning ska du ringa och be att få tala med en sjuksköterska eller läkare.

Risker för donatorn

Komplikationer är sällsynta, men donatorn bör naturligtvis alltid ha blivit grundligt informerad om dessa innan denne accepterar att vara en äggdonator. Bästa praxis innebär att komplikationer undviks genom att använda de mest noggranna protokoll som är möjliga för stimulering.

Hormonstimulering kan orsaka vissa biverkningar, till exempel utveckling av ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS). Kvinnan kan utveckla allvarlig buksmärta, illamående och andfåddhet. Om en kvinna utvecklar sådana symptom kan hon behöva föras till sjukhus.

Ägghämtning kan orsaka blödning, svullnad, långsam sårläkning, infektion eller blödning. Under ägghämtning kan det även uppstå skada på omgivande organ.

Var ska jag börja?

Ha en icke-bindande diskussion med vårt äggdonationsteam. Vi anordnar ibland en äggdonationskväll till vilken vi bjuder in äggdonatorer, mottagare och donatorbarn.

Kontakta oss på telefon: +45 70 60 60 90 eller email: info[at]storkklinik.dk

 

 

Andra intressanta ämnen för dig

Ansøg om at blive ægdonor

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!