Behandling med donatorägg

Vi erbjuder äggdonation till par och singlar, där kvinnans ägg inte har den kvalitet som krävs för att äggen ska utvecklas optimalt. För vissa kvinnor är äggdonation det enda sättet att få ett friskt barn eller att överhuvudtaget bli gravid.

Vem kan få en äggdonation?

Äggdonation är ett erbjudande för par och ensamstående kvinnor som inte kan bli gravid med sina egna ägg. Det kan finnas olika orsaker till detta, till exempel tidigare cancer, där du fått cellgiftsbehandling och/eller strålbehandling, för tidigt klimakterium, tidigare avlägsnande av äggstockar, om du föddes utan äggstockar, om du haft upprepade behandlingar med IVF/ICSI med egna ägg som inte har givit graviditet, eller framskriden ålder. Erbjudandet kan endast beaktas när alla andra alternativ har testats eller vid 44 års ålder eller äldre.

Vilka är kraven för dig som får donatorägg?

Du kan få äggdonation till dess att du fyller 46 år. Det innebär att behandlingen måste startas senast när du är 45 år gammal. I vissa fall kan behandlingen påbörjas lite senare – men det krävs att du samtycker till att du kommer att få ägg från den donator vars ägg är tillgängliga vid den tidpunkten – och att behandlingserbjudandet slutar när du fyller 46 år.

Vilka är kraven för er som par?

Båda måste komma in för ett samtal med en läkare på kliniken. Vi kommer att gå igenom dina tidigare behandlingar och planera framtida framsteg. Du kommer att ha ett samtal med en sjuksköterska som kommer att prata om den känslomässiga aspekten av att genomgå en äggdonation såväl som behandlingens praktik. 

Från kvinnan måste vi begära följande tester:

 • Ditt senaste gynekologiska cellprov (SMEAR)
 • Ett blodprov som visar att du har haft röda hund (rubella)
 • Ett klamydiatest (inokulering eller blodprov)
 • En screening av din ämnesomsättning (ditt TSH-värde och en screening för TPO-antikroppar, blodprov)
 • D-vitaminstatus (blodprov)

Negativa virusprover (HIV och hepatit B och C, blodprov)

Från den manliga partnern måste vi begära följande tester om ägget befruktas med hans spermier:

 • Ett diagnostiskt spermieprov
 • D-vitaminstatus (blodprov)
 • Negativa virusprov (blodprov)

Virusprov måste tas i ett ISO-certifierat laboratorium.

Vi kan alltid göra proverna när du kommer till kliniken.

Donationstyper för äggdonation

Att fatta beslut om att ta emot donatorägg kan vara svårt, och det är viktigt att du tar dig tid att överväga beslutet. En donator kan välja att vara "anonym", "anonym plus", "öppen" eller "känd".

Anonym donation

Med "anonym donation" menas att kontakt aldrig kan etableras med donatorn. Du kan få grundläggande information om donatorns hud-, hår- och ögonfärg samt längd, blodtyp och vikt. Det är inte möjligt att erhålla donatorns identitet.

Anonym plus donation

Med "anonym plus-donation" menas att du får samma information som för anonym donation plus viss extra information om donatorn. Donatorn bestämmer vad hon vill att du ska veta (t.ex. utbildning och intressen). Det är inte möjligt att erhålla donatorns identitet.

Öppen donation

Med "öppen donation" menas att kan kontakt upprättas med givaren vid ett senare tillfälle (vanligtvis när barnet fyllt 18 år) via VivaNeo. Dessutom är det möjligt att få information om givaren.

Känd donation

Med "känd donation" har det mottagande paret själva etablerat kontakt med en kvinna som vill donera sina ägg. Denna donator får ingen ersättning från kliniken, så du måste bestämma tillsammans med donatorn om hur hon ska ersättas. Den väl kända givaren får inte vara nära besläktad med mannen, vilket innebär att hon inte får vara syster eller kusin till mannen, eller vara dotter till mannens kusin.

Anonym korsdonation

En anonym korsdonation fungerar på så sätt att du har en äggdonator som vill donera sina ägg – men inte till dig. Hennes ägg doneras till ett annat par eller andra ensamstående kvinnor (genom dubbel donation).

Vi skal bede om følgende prøver fra den mandlige partner, såfremt æggene befrugtes med mandens sæd:

 • En diagnostisk sædprøve
 • D-vitamin status (blodprøve)
 • Negative virusprøver (her testes for HIV og hepatitis B og C, blodprøve)

Virusprøverne skal være analyseret på et ISO-certificeret laboratorium (DK: Rigshospitalet eller Statens Serum Institut)

Vi kan altid tage eventuelt manglende prøver, når I kommer i klinikken.

Hur utförs äggdonation?

1. Hormonbehandling och ägghämtning av äggdonatorn

Äggdonatorn ges hormoner, så att fler ägg mognar än under den normala cykeln. En läkare avlägsnar äggen från donatorns äggstockar med en särskild nål.

2. Äggen befruktas i laboratoriet

De hämtade äggen befruktas med sperma från mottagarens partner via in vitro-befruktning (IVF) eller intracytoplasmisk spermieinjektion (ICSI) i laboratoriet. Vid dubbel donation befruktas de utttagna äggen med donatorsäd.

Några dagar senare överförs de till äggmottagarens livmoder (embryoöverföring) eller fryses ner till framtida använding i en fryscykel (FER). På vår klinik i Aarhus läggs äggen altid upp i en fryscykel.

Både de befruktade och de obefruktade äggen kan frysas och användas vid ett senare tillfälle (frysförvaring).

3. Hormonbehandling av mottagaren och embryoöverföring

Äggmottagaren behandlas med hormoner – östrogen och progesteron. Livmoderns slemhinnor (endometrium) utvecklas och erbjuder optimala förhållanden för ägget som inplanteras.

Vilka risker innebär äggdonation?

Om fler än ett befruktat ägg överförs under embryoöverföringen kan en multipelgraviditet inträffa. Det kan vara farligt för både den blivande modern och barnen, särskilt om det är tre eller fler barn. Det är också viktigt att komma ihåg att om mottagaren redan är något äldre (t.ex. över 40), innebär graviditet en högre risk än i lägre åldrar. Dessa risker behandlas i detalj och situationen diskuteras noggrant med paret under medicinsk konsultation innan behandlingen påbörjas.

Det bör emellertid också noteras att risken för numeriska kromosomabnormiteter, något som korrelerar med åldern hos de ägg som används, kan minskas avsevärt genom äggdonation. En 40-årig kvinna har en risk på omkring 1:100 för trisomi 21 (Downs syndrom) med egna ägg, medan risken för trisomi 21  med donatorägg från 25-åringar minskas till samma nivå som för en 25-åring (1:1350).

Andra intressanta ämnen för dig

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!