Äggdonation

För bara några år sedan väntade många kvinnor förgäves eller var tvungna att åka utomlands för att söka hjälp, men nuförtiden kan vi erbjuda behandling med äggdonation till de flesta kvinnor och par. En äggdonation kan vara en stor hjälp för många, som inte kan bli med barn – varken naturligt eller artificiellt.

Vad är äggdonation?

Äggdonation är den process genom vilken en kvinna får ägg från en annan kvinnlig äggdonator. Dessa ägg befruktas med partnerns spermier eller med spermier från en donator (dubbel donation) och kultiveras i fem dagar till blastocyststadiet. Sedan placeras det befruktade ägget i kvinnans livmoder, där det förhoppningsvis utvecklas till en hälsosam graviditet.

Vilka är skälen till äggdonation?

Det kan finnas många skäl till att par eller ensamstående kvinnor är beroende av äggdonation. Några av de vanligaste skälen är:

  • kvinnor som genomgår för tidigt klimakterium
  • Kvinnor som har haft cancer som resulterade i skador på deras äggstockar eller har fått sina äggstockar borttagna.
  • Kvinnor med kromosomabnormiteter, vilket innebär att de inte kan få friska barn.

Vad är åldersgränsen för äggdonation?

Vid VivaNeo är åldersgränsen för att få ett ägg 46 år. För att donera ägg måste kvinnan vara mellan 18 och 35 år.

Varifrån kommer äggen?

Den kvinnliga äggdonatorn bestämmer om hon ska vara en öppen eller anonym donator.

På samma sätt kan äggmottagarna bestämma huruvida de använder en känd, anonym eller öppen donator. En känd donator är vanligtvis en donator du själv hittar och som är beredd att vara din äggdonator. Denne kan vara en familjemedlem, ett syskon eller någon du har träffat på annat sätt. En äggdonation kan också komma från en okänd kvinna. I det fallet hittar vi en lämplig donator åt dig. Vid valet av anonyma donatorer tas hänsyn till särdrag som hudfärg, ögonfärg och hårfärg, kroppsstorlek och kroppsvikt.

Även om donatorn är barnets biologiska mor, blir äggmottagaren vid tidpunkten för äggdonationen den juridiska modern.

 

 

Dubbel donation – Donation av ägg och spermier

Vid VivaNeo har vi stor erfarenhet av att använda öppna, kända och anonyma ägg- och spermiedonatorer. Dubbel donation blev laglig i Danmark den 1 januari 2018 Detta innebär att både ägg och sperma doneras – och därmed är barnet inte biologiskt besläktat med någon av föräldrarna.

Krav för dubbel donation

Dubbel donation kan hjälpa barnlösa par som inte kan använda sitt ägg eller sin sperma, såväl som singlar och lesbiska, som inte kan använda sina egna ägg och även behöver donerad sperma.

Minst en av donatorerna behöver vara öppen (kan kontaktas). Detta innebär att det är möjligt att använda en känd donator, t.ex. en vän, syster eller annan familjemedlem. Under en äggdonation får donatorn inte vara för nära besläktad med den manliga partnern (t.ex. hans syster).

Många använder också VivaNeos äggdonatorer eller köper sperma via en spermabank. VivaNeo kan hjälpa till med öppna, anonyma och anonyma plus-donatorer.

Egg sharing

Om du är i IVF-behandling och har överskott av ägg, är det möjligt att dela dina egna ägg genom att ge dem till kvinnor/par som väntar på att få ägg. 

Kvinnan som donerar ägg kommer då att kunna få hennes IVF-behandling till ett reducerat pris.

 

Det här är självklart något vi pratar om med dig/er, om det är relevant

Cross donation

Genom cross donation har du en äggdonator med dig till kliniken. Det är en givare som du inte vill använda, vilket kan vara flera orsaker. Oftast är det för att det kommer för nära när givaren är ett människa, du känner väldigt bra. Därför betyder det för vissa att du inte vill använda den givaren.

Om du har en äggdonator med dig till kliniken kommer du att komma först i köen i förhållande till att ta emot ägg från en av klinikens andra givare. 

Naturligtvis får äggdonatorn ersättning för att donera sina ägg. Enligt dansk lagstiftning betalas 7 000 danska kronor.

Överväger du behandling med donatorägg?

På VivaNeo erbjuder vi äggdonation till par och ensamstående kvinnor, som inte kan bli gravida med sina egna ägg. Læs her

Överväger du att bli en äggdonator?

Vi vet att det är ett stort beslut för dig. Men vi vet också att det är den bästa gåvan du kan ge till ett par eller en ensamstående kvinna som inte kan få barn själv. Om du vill lära dig mer om hur du blir en äggdonator kan du läsa om processen här.

Andra intressanta ämnen för dig

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!