Covid-19:

Når du er tilmeldt behandling og vi ved, hvilken dato du skal komme til klinikken, da vil du/I modtage et lægebrev (intyg) fra os for at kunne rejse ind i Danmark. Herudover bør I selv checke op med jeres respektive myndigheder ift. ud-/hjemrejse restriktioner.

Genåbning af klinikken vil naturligvis ske under hensynstagen af Sundhedsstyrelsens hygiejne- og virus forholdsregler.

 

Vi følger følger alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. Coronavirus, COVID-19.

COVID-19 skal mistænkes hos personer, der opfylder følgende kriterier:

- ophold inden for de sidste 14 dage før symptomdebut i områder, hvor der formodes at være udbredt transmission af SARS-CoV-2

ELLER

Har inden for de seneste 14 dage før symptomdebut haft tæt kontakt med en person, som er mistænkt for, eller har fået påvist, COVID-19

OG

Har symptomer på akut indsættende luftvejsinfektion med feber (over 38 grader), og enten hoste, ondt i halsen, åndenød eller andre symptomer og kliniske fund, der kan give mistanke om COVID-19.

Vi skal gøre opmærksom på, at hvis du har symptomer på COVID-19 eller har været i højrisiko områder kan vi IKKE tage imod dig her på klinikken.

Hvis du ikke har symptomer er du velkommen på klinikken, men vi beder dig om at være extra opmærksom på håndhygiejne og afstand til andre kunder og ansatte på klinikken.

 

 

På klinikken har vi gjort supplerende tiltag for at mindske smitterisiko:

  • Håndsprit i receptionen og vi henstiller til at alle, de afspritter hænder, både før og efter besøg.
  • Patienter er meget velkomne, men i øjeblikket giver vi ikke hånd i klinikken.
  • Der er indført systematisk afspritning i klinikken.
  • Kort ventetid i receptionen før du kaldes ind til din behandling.
  • Skiftende personale

Bør du vente med behandling og er det farligt at blive gravid?

  • Der er ikke grund til at udsætte din fertilitetsbehandling ifølge internationale anbefalinger fra flere sundhedsmyndigheder
  • Der er ingen data, der har vist, at det kan være farligt for et foster at blive udsat for Coronavirus COVID-19
  • Der er ingen data, der viser øget risiko for abort eller kompliceret graviditet
  • Vi anbefaler dog, at patienter i fertilitetsbehandling og tidligt gravide undgår risikoadfærd og kontakt med smittede for en sikkerheds skyld

Vi holder os hele tiden helt opdateret med udviklingen og de forholdsregler som udstikkes af myndighederne - både nationalt og internationalt.

www.coronasmitte.dk

www.sst.dk

Covid-19 etningslinjer og rammer på vores klinikker

Välkommen till VivaNeo

VivaNeo är en unik familj av ledande fertilitetskliniker i Köpenhamn, Aarhus ... och Europa.

Efter många års erfarenhet av fertilitetsbehandling vet vi att vägen till önskebarnet inte alltid är enkel.Vi vill därför försäkra dig om att du är i de bästa händer, både professionellt och som människa.

Med den senaste teknologin samt de mest effektiva behandlingsmetoderna har vi hjälpt par och ensamstående med att uppfylla önskan om at bli föräldrar i mer än 25 år.

Våra kliniker i Köpenhamn, StorkKlinik och Aarhus, Ciconia Fertilitetsklinik känner till känslan av att önska sig ett barn. Vi tar oss tid till dig – vara sig det är vid första mötet, förklaring av individuella behandlingsmöjligheter, vid svåra samtal eller då du bara har behov för att tala med oss.

Vi har ingen väntetid på insemination och IVF/ICSI behandling. Vi erbjuder äggdonation och dubbeldonation. Vi har många års erfarenhet kring rådgivning gällande behandling med donatorsäd.

 

NB: Vi skal gøre opmærksom på, at hvis du har symptomer på COVID19, så kan vi IKKE tage imod dig her på klinikken - læs mere her

 

 

 

Team med många års erfarenhet och hög professionalism

Lär mer

Väl dokumenterade behandlingsmetoder som säkerställer optimala resultat

Lär mer

Säkerhet, närvaro och individuell behandling

Lär mer

 

 

StorkKlinik

Välkommen till  StorkKlinik - din fertilitetsklinik i Köpenhamn

Vi forstår känslan av att önska sig ett barn. Vi rådgiver och guidar varje dag kvinnor och par med stark barnlängtan. Seden 1999 har vår klinik i Köpenhamn hjälpt önskebarn till världen och vi skulle gerna hjälpa även dig.

Läs mer om vår klinik  Se våra priser  Se våra resultater  Informationsmöten

Store Kongensgade 40G, 1, 1264 København K, +45 70 60 60 90info[at]storkklinik.dk

Ciconia Fertilitetsklinik

Välkommen til Ciconia Fertilitetsklinik - din fertilitetsklinik i Aarhus

Vi har en passion för att skapa barn och vi är stolta över att hjälpa kvinnor och par att skapa den familj de vill ha. Att kunna hjälpa kvinnor och par i Danmark genom liberal lagstiftning är ett privilegium.

Ditt välbefinnande är viktigt för oss. Därför har vi gott om tid för dig under behandlingen.

Läs mer om vår klinik   Se våra priser  Se våra resultater  Informationsmöten

Saralyst Allé 50, 8270 Højbjerg, +45 86 27 76 26aarhus[at]vivaneo.dk

Äggdonation

I Danmark är både äggdonation och dubbel donation lagligt. För många barnlösa är äggdonation det sista hoppet. Vi behöver därför ständigt kvinnor som gerna vill donera sina ägg.  

Vi har vårt eget äggdonationsteam til dig som behöver äggdonation och du som vill donera dina ägg.

Läs mer om äggdonation här

 

Din situation

Våra behandlingar

Insemination

Här kan du hitta mer information om behandlingen

Til behandling

IVF

Här kan du hitta mer information om behandlingen

Til behandling

FER

Här kan du hitta mer information om behandlingen

Til behandling

Donorsperma

Här kan du hitta mer information om behandlingen

Til behandling

ICSI

Här kan du hitta mer information om behandlingen

Til behandling

Hormonbehandling

Här kan du hitta mer information om behandlingen

Til behandling

TESE/MESA

Här kan du hitta mer information om behandlingen

Til behandling

Äggdonation

Här kan du hitta mer information om behandlingen

Til behandling

Våra tjänster

Kontroller före behandling

Här kan du hitta mer information om behandlingen

Til servicen

Fertilitetskonsultationer

Här kan du hitta mer information om behandlingen

Til servicen

Cykelövervakning

Här kan du hitta mer information om behandlingen

Til servicen

Äggfrysning

Här kan du hitta mer information om behandlingen

Til servicen

Kryokonservering

Här kan du hitta mer information om behandlingen

Til servicen

Barnmorskekonsultationer

Här kan du hitta mer information om behandlingen

Til servicen

Spermaanalys

Här kan du hitta mer information om behandlingen

Til servicen

Akupunktur

Här kan du hitta mer information om behandlingen

Til servicen

Møt vårt team

Overlæge, Fertilitetslæge og speciallæge i Gynækologi og Obstetrik

VivaNeo Stork København

Medicinsk Direktør, Klinikchef, Overlæge, PhD, MPG, Specialist i Gynækologi og Obstetrik

Formand for Dansk Fertilitetsselskab

VivaNeo Stork København

MD, Medicinsk doktor, specialist i gynækologi, obstetrik og fertilitet

VivaNeo Ciconia Aarhus

Erik Ernst

Fertilitetslæge & Speciallæge i Gynækologi og Obstetrik

VivaNeo Ciconia Aarhus

Vi är redo att hjälpa dig!

Kontakta oss gärna!