Vi er klar til at hjælpe dig!

Bestil en tid:

København
☎ +45 70 60 60 90
info[at]storkklinik.dk

Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]ciconia.dk

Aalborg
☎ +45 (0)98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Skive
☎ +45 (0)97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Muligheter og risiko

Med fertilitetsbehandlingen på våre klinikker oppnår vi resultater som overgår de naturlige graviditetsratene. Men med en kunstig befruktning foreligger den samme risikoen som ved en naturlig graviditet. 

Graviditet utenfor livmoren:  De befruktede eggene (embryoene) kan feste seg utenfor livmoren. Selv når det befruktede egget føres inn i livmoren, kan det forekomme graviditet utenfor livmoren. Takket være hyppige undersøkelser under fertilitetsbehandlingen, vil en graviditet utenfor livmoren bli oppdaget og behandlet på et tidlig tidspunkt.

Spontanabort: 10–15 % av alle graviditeter ender med spontanabort. Ved in-vitro-fertilisering (IVF) ligger denne risiko på ca. 15–30 %, hvilket kan forklares med høyere gjennomsnittsalder på pasienten. 

In-vitro-fertilisering er forbundet med en hormonbehandling, som skal stimulere follikkelveksten. Dessuten setter vi av og til tilbake to befruktede egg i gangen. Denne metoden øker sannsynligheten for å bli gravid, man kan også ha bivirkninger:

Ovarielt hyperstimuleringssyndrom (OHSS): Hormonstimuleringen kan utløse overproduksjon av egg i eggstokkene. Dette medfører at det skjer en rekke prosesser i kroppen som kan føre til væskeansamling i bukhulen eller andre steder. Dette kan gi magesmerter. Hvis anbefalte kontroller under behandlingen overholdes, ligger risikoen for OHSS på maks. 2 %. 

Flerlingegraviditet: Siden de ved IVF av og til settes inn to egg, øker sannsynligheten for flerlinggraviditet. I ca. 5 % av de behandlinger hvor det er satt inn to egg, kommer det tvillinger til verden.

Hvilken risiko er det for barnet ved fertilitetsbehandling?

Ved graviditet som er oppnådd på naturlig måte, ligger risikoen for misdannelser på mellom 2 og 7 %. Våre erfaringer så langt viser at denne risikoen verken er større eller mindre ved IVF-graviditet, sammenlignet med en naturlig graviditet. Nyere forskning peker i retning av at kunstig befruktning ved hjelp av ICSI innebærer økt risiko for overføring av genetiske feil fra foreldre til barn. Hos 3–5 % av menn som har en alvorlig fertilitetsforstyrrelse, skyldes denne tilstanden et arvelig gen. Dette betyr at et barn som blir til ved hjelp av ICSI, kanskje vil få en tilsvarende fertilitetsforstyrrelse. En svært liten andel (1–2 %) av de infertile mennene er dessuten bærere av et arvelig en for cystisk fibrose, som ved ICSI også kan overføres til barnet. Vi anbefaler derfor genetisk rådgivning og eventuelt undersøkelse av arveanleggene før fertilitetsbehandling, hvis det er snakk om svært dårlig sædkvalitet eller andre kjente risikofaktorer. På våre klinikker ser vi alltid på din individuelle situasjon, og gir deg råd om dine diagnostiske og behandlingsmessige muligheter for å øke dine muligheter for å få et barn.

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Åpningstider:

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
info[at]storkklinik.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]ciconia.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

 

Vi ser frem til å høre fra deg!