Vi er klar til at hjælpe dig!

Bestil en tid:

København
☎ +45 70 60 60 90
info[at]storkklinik.dk

Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]ciconia.dk

Aalborg
☎ +45 (0)98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Skive
☎ +45 (0)97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Eggfrysing

Mens frysing av sædceller samt embryoer i pronukleær-, 8-celle- eller blastocyststadiet lenge vært etablert som en standardmetode, var det ikke klart før i 2010 om det fantes en tilsvarende effektiv frysemetode for ubefruktede egg. Så i 2010 kunne de første europeiske arbeidsgruppene vise at det finnes spesielle frysemetoder som kan oppnå tilsvarende svangerskapsfrekvenser til friske eggceller. 

I følge dansk lovgivning kan du nedfryse dine ubefrugtede æg i max. 5 år.

Sosial eggfrysing

I første omgang var nedfrysing av egg (oocytt cryopreservering) hovedsakelig beregnet for kvinner med muligheten for tap av fruktbarhet som en bivirkning av kommende behandling, som for eksempel kjemoterapi. Imidlertid blir teknikken nå også brukt til å tilby kvinner mer fleksibel livsplanlegging. Det betyr at kvinner som ikke kan eller som ikke vil ha barn for tiden av private eller profesjonelle grunner, kan få eggene deres fryst og bruke dem på et senere tidspunkt for å bli gravid. Begrepet «sosial eggfrysing» blir nå brukt til å betegne nedfrysing av egg av ikke-medisinske årsaker.

Hvorfor skal jeg fryse eggene mine?

Antall egg tilgjengelig for hver kvinne er allerede løst ved fødselen, siden det ikke utvikles nye egg i løpet av en kvinnes liv. Med alderen krymper denne reserven av egg. 

Dette betyr at når en kvinne blir eldre, oppstår to problemer med hensyn til fruktbarheten:

  1. Jo eldre en kvinne er, jo færre egg er tilgjengelig for vellykket eggløsning. Dette reduserer sjansene for befruktning. 
  2. Alder påvirker også kvaliteten på eggene. Som en tommelfingerregel, fra rundt 35 år, øker sannsynligheten for abnormiteter, komplikasjoner i svangerskap og spontanabort, og sjansene for å bli gravid reduseres. Denne utviklingen starter faktisk før en kvinne blir 35, selv om risikoen for bivirkninger er betydelig lavere hos yngre kvinner. 

Nedfrysing av egg kan øke sjansene for svangerskap på et senere tidspunkt ved å hente friske egg så tidlig som mulig og lagre dem.

Hvordan blir egg fryst?

Nedfrysing av egg foregår hovedsakelig i tre trinn:

1. Uthenting av egg

Hvis en kvinne bestemmer seg for å få egget fryst, er det første trinnet å fjerne så mange egg som mulig. For denne prosedyren får kvinnen generelt hormoner for å stimulere eggmodning. Regelmessige ultralydundersøkelser kan gjøres for å overvåke modning av folliklene. På et passende tidspunkt og under lokalbedøvelse fjernes eggene med en tynn nål som føres opp gjennom skjeden. Kvinnen trenger ikke å bekymre seg for at hennes eggreserver vil bli redusert ved å fjerne flere egg. Hver måned er det et visst antall egg som er «mottakelige» for stimulering. Under en naturlig syklus er det en enkelt follikkel som vedvarer, mens de andre eggene i denne syklusen går tapt. Under stimulering er det disse månedlige eggene som ellers ville gått tapt som vil bli brukt.

2. Lager

Eggene som er fjernet, lagres ved en temperatur på minus 196 °C og kan lagres trygt i denne tilstanden i flere tiår. Jo flere egg som er lagret, jo større er sjansen for å bli gravid. Basert på de mest pålitelige studiene til dags dato er sjansen for en vellykket fødsel med 10 lagrede egg 40 %, 60 % med 12 egg og 90 % med 20 egg når disse fjernes på optimal tid (dvs. når kvinnen er yngre enn 30 år).

3. Befruktning

Hvis det senere oppdages at svangerskap ikke kan oppnås naturlig, kan de bruke det cryopreserverte egget. Egget befruktes med sæd fra partneren (eller en sæddonor) utenfor livmoren (assistert befruktning), og deretter blir det befruktede egget overført til livmoren.

Når er den optimale tiden for nedfrysing av egg?

Da sjansene for naturlig svangerskap blir redusert fra en alder av 30 år, er det best å utføre nedfrysing av egg så tidlig som mulig. De mest pålitelige studiene for øyeblikket jobber på grunnlag av en 40 % sjanse for en etterfølgende levende fødsel for 10 lagrede egg, 60 % for 12 egg og 90 % for 20 egg, hvis eggene ble hentet ved optimalt tidspunkt ( dvs. når kvinnen var yngre enn 30 år).

Hvor mange egg skal hentes?

Nedfrysing av egg øker sannsynligheten for svangerskap på et senere tidspunkt, men kan ikke garantere det. For å ytterligere øke sjansene, blir ofte flere egg fryst og lagret.  Jo eldre en kvinne er på tidspunktet eggene fryses, desto lavere er sannsynligheten for senere svangerskap, siden eggkvaliteten allerede er svekket. Så mange egg som mulig bør hentes, noe som kan være vanskelig i denne situasjonen, siden eggreservene ofte allerede er redusert. Under visse omstendigheter kan det være nødvendig med flere hormonstimuleringer og uthenting av egg.

Risiko og bivirkninger når du fryser eggene dine

Ifølge flere studier er det omtrent de samme risikoene for babyer født etter svangerskap hvor opptinte egg ble brukt som det er for babyer født etter svangerskap med normale IVF/ICSI-sykluser. Hormonstimuleringen som kreves i forbindelse med nedfrysing av egg, forårsaker vanligvis bare mild belastning på kroppen din. Takket være egnede stimuleringsprotokoller forekommer sjeldent ovarialt hyperstimuleringssyndrom i dag. Individuell rådgivning blir gitt som en del av behandlingen.

Andre interessante emner for dig

hInteresante emner

Årsaker til infertilitet

Smear

Menstruasjonssyklus oversikt

Hormonelle forstyrrelser

Endometiose

PCO

HSU

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Åpningstider:

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
info[at]storkklinik.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]ciconia.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

 

Vi ser frem til å høre fra deg!