Vi er klar til at hjælpe dig!

Bestil en tid:

København
☎ +45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Aalborg
☎ +45 (0)98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Skive
☎ +45 (0)97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Priser i StorkKlinik København

Vi vil meget gerne hjælpe dig med at blive gravid og få et barn. Vi tilbyder og anbefaler dig behandling ud fra din specifikke situation og udfordring, hvilket vurderes ud fra prøver og samtale med dig. Nedenfor er der priser på vores standardbehandlinger, men kontakt os gerne hvis du har spørgsmål til dine konkrete forhold eller priser generelt.

Priserne er gældende pr. 14.01.2019

IVF-behandling

 

Enkelt IVF behandling

Enkelt IVF behandlingDKK
med partners sæd/eget depot donorsæd23.950

Hvis behandling afbrydes før ægudtagning, da betales DKK 3.000 for afbrudt behandling. Hvis behandling afbrydes før ægoplægning, regnes det som gennemført behandling. 

 

Inkluderet i prisen på alle IVF er alle basisblodprøver (HIV, Hepatitis B, Hepatitis C og hormonprøver), taget her på klinikken og evt. sædprøve. Ligeledes er inkluderet ultralyd/vurdering af ultralyd.

Prisen er inkl. RI Witness.

 

Pakke med 3 IVF behandlinger

Pakke med 3 IVF behandlingerDKK
med partners sæd eller egen donor
Kvinder til og med 35 år44.900
Kvinder 36 til og med 42 år52.900
med ICSI (mikro-injektion)
Kvinder til og med 35 år51.900
Kvinder 36 til og med 42 år59.900

Indhold i pakken: Pakken indeholder op till 3 IVF behandlinger og 2 oplægninger af befrugtede æg fra frys (FER), hvis der har været mulighed for at nedfryse befrugtede æg i dine behandlinger. Nedfrysning er ikke inkluderet i pakken. Aflyses din behandling før ægudtagning, påvirker det ikke din pakke, men koster DKK 3.000. Aflyses din behandling efter ægudtagning, regnes det som ét IVF forsøg.

Pakken er forbrugt, hvis du føder et barn, alle forsøg bruges, eller hvis der er gået to år siden opstart.

 

Extra ydelser er ikke inkluderet i prisen, de skal betales ved siden af. Udgifter til medicin er ikke inkluderet i priserne. Alle IVF behandlinger er inklusiv lovpligtige virus-blodprøver, skanninger (inkl. den første graviditetsskanning), tolking af skanninger fra egen gynækolog og dyrkning af befrugtede æg i Embryoscope.

 

Prisen er inkl. RI Witness.

 

Efter fødsel tilbyder vi at sende en film af befrugtningen og æggets udvikling. Filmen sendes pr. email og kan via et link downloades og gemmes som minde. Filmen sendes først, når vi har modtaget data om fødsel.

flere oplysninger

IVF - extra ydelser

IVF - extra ydelserDKK

Indledende samtale 

800
Opfølgende samtale200
Fertilitetsrådgivning
lægesamtale, skanning og blodprøver
3.000

Fertilitetsrådgivning m. læge inkl. HSU

5.000

Aflysning af behandling inden ægudtag
- kun ved køb af enkelt IVF-behandling

3.000

Ultralydskanning, med rådgivning 1.000

FER (Oplægaf optøede befrugtede æg)***

5.000

ICSI-befrugtning

4.000

MACS sædcelle selektion3.500
MACS sædcelle selektion og ICSI befrugtning7.000

Donorsæd ved behandling, åben *

4.000

Donorsæd v. beh., anonym/anonym plus **2.200
Blastocystdyrkning, befrugtede embryo
inkl. nedfrys + opbevaring  2 år
6.000
Opbev. af blastocyster pr. år udover 2 år2.000
Assisted Hatching (AHA)2.000
Sædanalyse (gratis ved behandling her)
1.000
TESA - udtagelse af sæd fra testikler4.000
HSU - passage us. af æggeledere2.500

Nedfrysning af oocyter (ubefrugtede æg)

i forb. m. Social Freezing

9.000
Optøning af ubefrugtede æg, ICSI og 1 oplægning15.950
Vandscanning1.500
Nedfrys af partners sæd og opbev. 1 år
2.000
Opbevaring af donorsæd, 2 års opbev.2.500

Opbevaring af donorsæd, max.

10 portioner, 2 leveringer, 1 år

1.500
Ekstra mottagelse af sæd, pr. gang400
Fragt af donorsæd ved særbestilling 895
Jordemoder konsultation500
Mottagelse af sæd/egg fra annen klinik2000
Transport af sæd/egg til annen klinik4000
Blodprøve (hepatitis, HIV) - lovpligtige,
kan tages i klinikken
800
Hormonprøver (AMH, TSH, TPO)+rubella1.000
Blodprøve pr. undersøgelse, andre200
Blodprøve (AMH)500
Blodprøve (Rubella)200
Blodprøve (Prolaktin)200
Chlamydia200
Smear200


   * med udlevering af identitet ved barnets fyldte 18 år

  ** ikke med udlevering af identitet

  *** Venligst vær opmærksom på, at der vil være et tillæg for RI Witness på DKK 950

flere oplysninger

Insemination

InseminationDKK
Insemination, sæd ikke inkl.3.750
Insemination med partners sæd (oprenset)4.250
JournalsamtaleGratis
Weekend- og helligdagstillæg450
Anonym/anonym plus donorsæd til insemination2.200
Åben donorsæd til insemination
4.000

Scanning ved inseminationer

(ikke hormon stimuleret)

1.000
RI Witness tillæg pr insemination250

Scanning/tolkning ved hormonstimulation

(ekskl. udgift til medicin)

1.800

 

 

flere oplysninger

Insemination - extra ydelser

Insemination - extra ydelserDKK
Samtale (danske kunder)gratis
Opfølgende samtale200
Fertilitetsrådgivning
lægesamtale, skanning og blodprøver
3.000
Fertilitetsrådgivning +  HSU og blodprøver5.000
Nedfrys af partners sæd, 2 års opbev.2.800
Depotgebyr pr. år, max. 10 portioner sæd
inkl. 2 modtagelser 
1.500
Ekstra modtagelse af sæd, pr. gang400
Fragt af sæd ved særbestilling og res.895
Blodprøve (hepatitis, HIV) - lovpligtige,
kan tages i klinikken
800
Hormonprøver (AMH, TSH, TPO) + rubella1.000
Blodprøve pr. undersøgelse200
Blodprøve (AMH)500
Blodprøve (Rubella)200
Blodprøve (Prolaktin)200
Chlamydia200
Smear200

flere oplysninger

Ægdonation

ÆgdonationDKK
Indledende samtale til  - modtager1.000
Ægdonation *55.950
Ægdonation med kendt donor **38.950
Ægdonationspakke ***102.000

  * Ægdonation inkl. ICSI, ægdyrkning, evt. frys af æg, medicin til ægdonor, alle blodprøver samt sædanalyse og nedfrysning af sæd. Prisen er med garanti for tilbage lægning af æg. Hvis der ikke lægges æg tilbage, gives en ny ægdonation gratis. Hvis der ikke er æg til frys, koster en ny ægdonation DKK 30.000.

  Prisen er inkl. RI Witness.

   

  ** Ved kendt ægdonation afholder modtageren/parret alle udgifter til ægdonor (samtale, medicin, transport, m.m.). 

  Prisen er inkl. RI Witness.

   

  *** Aftalen vedrører ægdonation op til 3 gange med behandlingsforløb, der omfatter 1 oplægning af frisk æg/blastocyst ved hver ægdonationer. Dertil er alle oplægninger af befrugtet æg fra frys (FER-behandling) efter første og anden ægdonation inkluderet i prisen. Prisen er jf. gældende prisliste.

  Indsætning af æg fra frys efter 3. ægdonation er ikke inkluderet i prisen. Ved indsætning af æg fra frys fra disse donationer afregnes behandlingerne pr. gang i henhold til gældende prisliste.

  Prsen omfatter alle samtaler (med undtagelse af den indledende samtale), kontroller, skanninger, alle blodprøver taget på klinikken inklusiv medicin til ægdonor, udtagning af æg fra donor, ICSI, dyrkning af æg til blastocyster, AHA (assisted hatching), frys og opbevaring af befrugtede æg i 2 år. Tillige omfatter prisen analyse af sædprøve og sædfrys inklusiv 1 års opbevaring.

  Er der nedfrosne æg fra forudgående ægdonation, så skal alle de frosne æg anvendes ved indsætning af æg fra frys (FER-behandling), før en ny ægdonation kan påbegyndes.

  Graviditet:

  Kontrakten anses for fuldført og afsluttet ved fødsel af mindst et levende barn, også selvom du kun har brugt 1 forsøg i pakken.

  Hvis der er befrugtede æg på frys efter opnået graviditet og disse ønskes anvendt, så er prisen for disse efterfølgende oplægninger af befrugtede æg fra frys (FER-behandling) pr. oplægning i henhold til gældende prisliste. 

  Prisen er inkl. RI Witness.

  Ydelser ikke omfattet af prisen:

  Donorsæd til befrugtning af donoræg er ikke en del af prisen. Ligeledes er medicin anvendt til behandlingen for modtageren af æg ikke inkluderet i prisen og afregnes særskilt med apoteket.

  Der vil være et tillæg til prisen ved ekstra ydelser, f.eks. TESA, efterfølgende oplægninger af æg fra frys (FER-behandlinger) donorsæd, opbevaring af sæd ud over 1 år og fortsat nedfrysning af blastocyster udover 2 år – se venligst gældende prisliste.

  Hvis behandling afbrydes før ægudtagning, da betales DKK 3.000 for afbrudt behandling. Hvis behandling afbrydes før ægoplægning, regnes det som gennemført behandling.

   

   

  Betaling:

  Ved aftalens indgåelse eller inden påbegyndelse af behandling indbetales prisen til Stork IVF Klinik A/S ved overførsel til klinikkens bankkonto: Nykredit reg. nr. 5472, konto 0944572, IBAN nr.: DK5054720000944572, SWIFT adr.: NYKBDKKK. Ved betaling via Storks hjemmeside kan benyttes Dankort, Visa, Visa Electron, Mastercard. Ved betaling med udenlandske kort beregnes et gebyr på 2,40 % af beløbet til kortudstederen.

  Behandlingsperiode:

  Den samlede behandling skal gennemføres inden for en tidsperiode på 24 måneder regnet fra aftalens indgåelse. Hvis denne tidsperiode overskrides, uden aftale om andet og uden at hele behandlingsforløbet er gennemført, bortfalder Stork IVF Klinik A/S’ pligt til at yde yderligere behandling.

  Aflysning af behandling:

  Hvis der under behandlingen er omstændigheder, som gør, at behandlingen ikke kan udføres, (eller at der ingen udsigt er til graviditet, da kan aftalen tilbagekaldes). I sådanne tilfælde har Stork IVF Klinik A/S ret til at modtage betaling for behandling i forhold til aktuelle prisliste for enkelt behandlinger med ekstra opkrævning for TESA, FER, donorsæd eller fortsat nedfrysning af blastocyster eller sæd.

flere oplysninger

Dobbelt donation

Anvendelse af donoræg samt donorsæd.

DKK
Dobbelt donation55.950

Dobbeltdonation inkl. ICSI, ægdyrkning, eventuel frys af æg, medicin til ægdonor, alle blodprøver. Pris for sæddonor er IKKE med i prisen. Prisen er med garanti for tilbagelægning en 1 æg (blastocyst). Hvis der ikke lægges æg tilbage, så gives en ny ægdonation gratis. Hvis der ikke er æg til frys, så koster en ny ægdonation DKK 30.000.

Prisen er inkl. RI Witness.

flere oplysninger

Social freezing

Social Freezing DKK

- af ubefrugtede eller befrugtede æg til senere bruk

23.950

 

Prisen er for een stimulering, inkl. lovpligtige virusprøver, ultralydsscanninger og ægudtagning, men eksklusiv medicinudgifter, evt. befrugtning af ubefrugtede æg, frys af æg og senere ægoplægning. Dette skal der betales for i henhold til gældende prislister - se IVF extra udgifter.

Ubefrugtede æg: For at opnå graviditet ved senere brug af frosne ubefrugtede æg anbefales min. 20 æg nedfrosset. Dette typisk via 2-3 stimulationer med medicin samt ægudtagninger. Du skal være under 38 år og have ægreserve i normalområdet.

Prisen er inkl. RI Witness.

read more

Betaling

Du kan betale via bankoverførsel: 

(HUSK at betale gebyrer selv, - det er ofte billigere end kreditkortgebyrer):

Bankkonto: 5472-0944572

IBAN: DK5054720000944572

BIC/SWIFT: NYKBDKKK

Nykredit, Herlev Hovedgade 119A, 2730 Herlev, Danmark

 

Vi reserverer os for eventuelle trykfejl og prisændringer

 

 

flere oplysniger

Vi står klar til å hjelpe deg!

Du er velkommen til å kontakte oss!

Åpningstider:

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

 

Vi ser frem til å høre fra deg!