Vi er klar til at hjælpe dig!

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
info[at]storkklinik.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]ciconia.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Køge
☎ +45 56 66 34 33

Næstved
☎ +45 55 73 10 76

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

Stockholm
☎ +46 0760 22 34 68
info[at]crocusultraljudsklinik.se

Vi glæder os til at høre fra dig

Læge til læge

Første skridt

Vi starter altid med en journalsamtale hvor vi gennemgår allerede foretagne undersøgelser og eventuelle tidligere behandlinger.  Forud for besøget skal kunden også have udfyldt den elektroniske journal, som liger på vores hjemmeside. Vi foretager gynækologisk ultralydsskanning. Hvis vi skønner at der skal suppleres med yderligere undersøgelser gør vi det så vidt muligt i forbindelse med samtalen. Behandlingstyper og muligheder gennemgås.

Vi lægger altid en helt individuel plan, som tager højde for alder, tidligere forsøg, prøveresultater samt kundens ønske. Det er meget vigtigt for os, at kunden er i centrum og bliver vejledt bedst muligt og ærligt.

Donorsæd

Det er forskelligt fra sædbank til sædbank hvordan de definerer de forskellige donortyper, men her på klinikken har vi følgende benævnelser:

  • Anonym: basis oplysninger (øjenfarve, hårfarve, højde, vægt)
  • Anonym plus: basis oplysninger + blodtype og erhverv/uddannelse
  • Åben: som anonym plus og med mulighed for identitet 
  • Kendt donor: En ”kendt” sæddonor er en donor, som kvinden/parret selv kender og som har accepteret at donere sæd til kunstig befrugtning af kvinden, selv om kvinden og donor ikke er gift eller danner par.  Den ”kendte” donor har forsørgerpligt over for barnet, og barnet har arve-ret fra den ”kendte” donor.

Loven kræver en helt særlig udredning af ”kendt” donor, som skal sikre udredning for smitsomme sygdomme samt arvelige sygdomme.

Behandling kan ikke foregå med frisk sæd, da loven kræver nedfrysning ti ler er svar på smittemarkører inkl. NAT test.

Reagensglasbehandling

Reagensglasbehandling anvendes som primær behandling, hvis det efter udredning er åbenlyst, at chancerne for at opnå graviditet ved ”hjemmearbejde” eller insemination er dårlige. Det kan være på grund af lukkede tubae, svært nedsat sædkvalitet eller høj alder hos kvinden.

Reagensglasbehandling anvendes også  hvis der ikke er opnået graviditet efter 3-6 inseminationsbehandlinger (afhængig af årsagen til infertilitet).

Der kan stimuleres i en kort protokol (stimulation med FSH fra cyklusdag 3) eller en lang protokol (nedregulering med GnRH-agonist fra cyklusdag  21 i 2 uger og herefter stimulering med FSH)

IVF (uden mikroinsemination) anvendes, når sædprøvens kvalitet skønnes egnet til at befrugte æggene.

ICSI (mikroinsemination) anvendes ved svært nedsat sædkvalitet, hvor sædcellerne erfaringsmæssigt ikke direkte kan befrugte æggene. Denne metode anvendes også ved ægdonation.

Ægdonation: Anvendes hvis kvindens egne æg ikke er egnede til at opnå graviditet (flere mislykkede IVF behandlinger tidligere) eller anden sygdom eller arvelige sygdomme hos kvinden.

Dobbelt-donation: I denne behandling anvendes både donoræg og donorsæd og kan benyttes af både par og enlige kvinder. Den ene donor skal være åben og der skal være en medicinsk årsag. Det kan altså ikke anvendes til lesbiske, som ønsker at bære hinandens barn.

Ægudtagning

Foretages ambulant i lokalbedøvelse.. Selve ægudtagningen varer normalt 10-15 minutter og er praktisk taget smertefri, da kvinden får injektion af hurtigtvirkende morfinlignende præparat  under proceduren.

I laboratoriet

IUI: Sædprøven afleveres om morgenen. Sædcellerne oprenses ved gradientcentrifugering og gøres klar til inseminationen. Føres op i livmoderen med et lille kateter.

IVF: 100.000-150.000 sædceller tilsættes til hver oocyt. Opbevares herefter i inkubator  med nøje reguleret indhold af temperatur, CO2, O2 og luftfugtighed.

ICSI: En enkelt sædcelle injiceres i hver oocyt. Herefter opbevares de befrugtede oocyter ligeledes i inkubator.

Transferering/ægoplægning

Foregår på dag 2, 3 eller 5 (blastocyst) efter ægudtagningen. Som udgangspunkt anbefales oplægning af ét embryon eller blastocyst. Oplægning af to embryoner/blastocyster anbefales ved nedsat embryokvalitet, høj alder og tidligere flere forsøg uden opnåelse af graviditet.

Graviditetschancer

IUI: Graviditetschancen ved insemination er ca. 18-20%, når kvinden er under 40. Er kvinden over 40, er graviditetschancen ca. 10-14% pr. behandling.

IVF/ICSI: Graviditetschancen ved reagensglasbehandling afhænger af kvindens alder, antallet af oplagte æg og hvor lang tid, æggene er dyrket. Her finder du vores resultater for IUI og IVF/ICSI.

Hvilke prøver kræver / anbefaler vi

Kvinden: Analyse af hormonerne FSH, LH, Østradiol (disse skal tages på 2.-4. cyklusdag) samt TSH, TPO, Prolaktin og AMH Analyse for viraerne; HIV 1+2, Anti-HBc, HBsAg, Anti-HCV (fra et isocertificeret laboratorie; ISO certificering 15189 el. 17025).

  • Celleprøve fra livmoderhalsen 
  • Podning for chlamydia (ikke hjemmestest) 
  • Rubella immunitet 
  • Svar på blodtryk
  • Ultralydsscanning af livmoder og æggestokke med AFC (antral follicle count)

Hvis du tidligere har været i fertilitetsbehandling, vil vi gerne have en kopi af dine gamle journaler.

Hvis der er en mand  skal foreligge en sædprøve og analyse for viraerne; HIV 1+2, Anti-HBc, HBsAg, Anti-HCV (fra et isocertificeret laboratorie; ISO certificering 15189 el. 17025).

Ligeledes skal der udfyldes en elektronisk journal på vores hjemmeside.

Vi er klar til at hjælpe dig!

Du er velkommen til at kontakte os!

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
info[at]storkklinik.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]ciconia.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Køge
☎ +45 56 66 34 33

Næstved
☎ +45 55 73 10 76

Stockholm
☎ +46 0760 22 34 68
info[at]crocusultraljudsklinik.se

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

Vi glæder os til, at høre fra dig.