Vi er klar til at hjælpe dig!

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Køge
☎ +45 56 66 34 33

Næstved
☎ +45 55 73 10 76

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

Stockholm
☎ +46 0760 22 34 68
info[at]crocusultraljudsklinik.se

Vi glæder os til at høre fra dig

Information vedr. Corona (Covid19)

Overordnet er der ikke større risiko for abort eller misdannelser ifm. Corona infektion. Men gravide skal passe på – ligesom ift. andre infektionssygdomme.

Læs mere her

Ricisi ved graviditet

Enhver graviditet er forbundet med en vis risiko, uanset om den er opnået med lidt hjælp eller på naturlig vis. Skabelsen af nyt liv er ekstrem kompleks, og celledelingsprocesserne er især meget udsatte i de første dage og uger. I dag ved vi, at mange graviditeter afbrydes på dette tidlige stadie, endnu før de er blevet konstateret: Selv hos unge ligger graviditetsraten kun på 20-30 % pr. menstruationscyklus. 

Hvornår er der tale om risiko ved graviditet?

Kvindens fertilitet aftager, efter hun er fyldt 35. Sandsynligheden for at opnå en graviditet på naturlig vis er kun ca. 8 %, når kvinden er fyldt 40 år, og samtidigt øges risikoen for spontane aborter. Derfor klassificeres en graviditet formelt som en risikograviditet, når kvinden er over 35 år . Det betyder ikke nødvendigvis, at der er en konkret sundhedsmæssig risiko for mor og barn. Betegnelsen "risikograviditet" betyder at de behandlende læger følger graviditeten ekstra opmærksomt og foretager hyppigere kontroller end ellers. 

Hvilke faktorer påvirker en graviditet?

Kvindens alder er en af mange risikofaktorer ved en graviditet – også unge kvinder klassificeres som risikogravide, hvis der opstår komplikationer eller sundhedsmæssige problemer. De hyppigste risikofaktorer er:

  • Kroniske sygdomme som diabetes eller gigt
  • Stofskiftesygdomme
  • Usund livsstil (dårlig kost, for lidt motion)
  • Medicinforbrug
  • Alkohol, nikotin og andre rusmidler

I dag klassificeres 25–30 % af alle gravide som risikogravide. Faktiske komplikationer er imidlertid ikke nær så hyppige – bl.a. fordi graviditeten følges meget nøje af lægerne.

Chancer og risici ved fertilitetsbehandling

Med fertilitetsbehandlingen, som IVF og ICSI, opnår vi resultater, der langt overgår de naturlige graviditetsrater. Men grundlæggende er der de samme risici ved en kunstig befrugtning som ved en graviditet, der er opnået på naturlig vis.

Graviditet uden for livmoderen

De befrugtede æg (embryoner) kan vandre. Selv når det befrugtede æg opsættes i livmoderen, kan der forekomme graviditet uden for livmoderen. Takket være de hyppige undersøgelser under fertilitetsbehandlingen, vil en graviditet uden for livmoderen dog blive opdaget og behandlet på et tidligt tidspunkt.

Spontan abort

10 - 15 % af alle graviditeter ender med en spontan abort. Ved in-vitro-fertilisering (IVF) ligger denne risiko på ca. 15 - 30 %, hvilket kan forklares med patienternes højere gennemsnitsalder.

In-vitro-fertilisering er forbundet med en hormonbehandling, der skal stimulere follikelvæksten. Desuden opsætter vi normalt kun 1 befrugtet æg ad gangen (i nogle tilfælde 2, - dette dog i samråd med lægen her på klinikken). Denne metode øger dine chancer for at blive gravid, men kan også have bivirkninger:

Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)

Den hormonelle stimulation kan udløse en overfunktion af æggestokkene, hvorved der sker en væskeansamling i bughulen med stærke mavesmerter til følge. Hvis de foreskrevne kontrolaftaler under behandlingen overholdes, ligger risikoen for OHSS på maks. 2 %.

Flerlingegraviditet

Da der ved IVF opsættes to til tre æg, øges sandsynligheden for en flerlingegraviditet. I 15 - 25 % af tilfældene kommer der tvillinger til verden, mens der i 3 % af tilfældene fødes trillinger.

Hvilke risici er der for barnet ved en fertilitetsbehandling?

Ved graviditeter, der er opnået på naturlig vis, ligger risikoen for misdannelser i Tyskland mellem 2 % og 7 %, afhængigt af, hvor omfattende undersøgelserne under graviditeten er. Vores hidtidige erfaringer viser, at denne risiko hverken er større eller mindre ved en IVF-graviditet i forhold til en naturlig graviditet. Nyere forskning peger i retning af, at kunstig befrugtning ved hjælp af ICSI indebærer en øget risiko for overførsel af genetiske fejl fra forældrene til barnet. Hos 3-5 % af de mænd, der har en alvorlig fertilitetsforstyrrelse, skyldes denne tilstand et arveligt gen, således at et barn, der avles ved hjælp af ICSI, muligvis ligeledes vil have en fertilitetsforstyrrelse. En meget lille andel (1-2 %) af de infertile mænd er desuden bærere af et arveligt gen for cystisk fibrose, som ved en ICSI ligeledes kan overføres til barnet. Derfor anbefaler vi en genetisk rådgivning og evt. en undersøgelse af arveanlæggene før en fertilitetsbehandling. I vores klinikker ser vi altid på din individuelle situation og rådgiver dig grundigt om de diagnostiske og behandlingsmæssige muligheder for at øge dine chancer for et barn.

Andre interessante emner for dig

Vi er klar til at hjælpe dig!

Du er velkommen til at kontakte os!

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Køge
☎ +45 56 66 34 33

Næstved
☎ +45 55 73 10 76

Stockholm
☎ +46 0760 22 34 68
info[at]crocusultraljudsklinik.se

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

Vi glæder os til, at høre fra dig.