Hvis du har spørgsmål, så kontakt os!

Kontakt os:
✉ faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk​
 +45 (0)98 14 45 55

Vi glæder os til at høre fra dig!

Nedfrysning af æg

Mens nedfrysning af sæd og også af embryoner i forkerne-, 8-celle- eller blastocyst-stadiet har været en anvendt standardmetode i mange år, vidste man indtil 2010 ikke, om der kunne findes en lignende effektiv metode til nedfrysning af ubefrugtede æg. I 2010 kunne de første europæiske arbejdsgrupper så påvise, at der med specielle nedfrysningsmetoder kunne opnås lignende gode graviditetsrater som med friske æg. I begyndelsen var nedfrysning af æg (cryopreservering) primært beregnet til kvinder, der som bivirkning ved en forestående behandling måtte påregne at kunne blive infertil – f.eks. i forbindelse med kemoterapi. I mellemtiden anvendes teknikken imidlertid også til at give kvinder mulighed for en mere fleksibel livsplanlægning. Således kan kvinder, der af private eller arbejdsmæssige grunde ikke kan eller vil søge at opnå graviditet på det pågældende tidspunkt, lade deres æg fryse ned med henblik på anvendelse til at opnå graviditet på et senere tidspunkt. Denne nedfrysning af ubefrugtede æg kaldes også "social freezing".

Nedfrysning af ubefrugtede æg: Biologisk baggrund

Allerede fra fødslen har kvinden et bestemt antal æg, og der dannes ikke flere nye æg i løbet af livet. Kvindens ægbeholdning reduceres således med alderen.

Derfor opstår der med alderen to problemer for ufrivilligt barnløse:

  1. Jo ældre kvinden er, desto færre æg er der tilbage til at sikre en vellykket ægløsning. Dette reducerer chancerne for befrugtning.
  2. Kvindens alder har også indflydelse på æggenes kvalitet. Som tommelfingerregel gælder, at sandsynligheden for misdannelser, graviditetskomplikationer og spontane aborter øges fra 35-års alderen samtidigt med, at sandsynligheden for at blive gravid reduceres. Egentlig begynder denne udvikling allerede før 35-års alderen, men indvirkningen er her væsentligt mindre

Nedfrysning af æg kan øge chancerne for graviditet på et senere tidspunkt, idet der udtages og opbevares sunde æg så tidligt som muligt.

Hvornår er det optimale tidspunkt for nedfrysning af æg?

Da de naturlige graviditetschancer reduceres allerede efter det fyldte 30. år, er det hensigtsmæssigt at foretage nedfrysningen af æg så tidligt som muligt. I de mest pålidelige undersøgelser i dag går man ud fra, at chancen for en efterfølgende vellykket fødsel er 40 % ved 10 lagrede æg, 60 % ved 12 æg og 90 % ved 20 æg, når disse udtages i den optimale livsfase (dvs. når kvinden er under 30 år).

Hvor mange æg skal der udtages?

Nedfrysning af æg øger ganske vist sandsynligheden for en senere graviditet, men den kan ikke garanteres. For at øge chancerne yderligere sker der som regel nedfrysning og opbevaring af flere æg. Jo ældre kvinden er på tidspunktet for nedfrysningen af æggene, desto mindre er sandsynligheden for en senere graviditet, da ægkvaliteten allerede er reduceret. Der skal derfor udtages så mange æg som muligt, hvad der i denne situation kan være vanskeligt, da ægbeholdningen allerede er reduceret. Det kan derfor være nødvendigt med flere hormonstimulationer og ægudtagninger.

Risici og bivirkninger for mor og barn

Ifølge flere undersøgelser er der omtrent den samme risiko for børn født efter graviditet med optøede æg som for børn, der er født efter graviditet med normale IVF-/ICSI-cyklusser. Den hormonbehandling, der er nødvendig i forbindelse med nedfrysning af æg, er som regel kun forbundet med en let belastning af kroppen. Takket være egnede stimulationsprotokoller forekommer overstimulationssyndromet i dag næsten ikke mere. Individuel rådgivning er en del af behandlingen.

Andre emner, der kan være interessante for dig