Vi er klar til at hjælpe dig!

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Køge
☎ +45 56 66 34 33

Næstved
☎ +45 55 73 10 76

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

Stockholm
☎ +46 0760 22 34 68
info[at]crocusultraljudsklinik.se

Vi glæder os til at høre fra dig

Nedfrysning af æg

Mens nedfrysning af sæd og også af embryoner i forkerne-, 8-celle- eller blastocyst-stadiet har været en anvendt standardmetode i mange år, vidste man indtil 2010 ikke, om der kunne findes en lignende effektiv metode til nedfrysning af ubefrugtede æg. I 2010 kunne de første europæiske arbejdsgrupper så påvise, at der med specielle nedfrysningsmetoder kunne opnås lignende gode graviditetsrater som med friske æg. 

Social Freezing

I begyndelsen var nedfrysning af æg (kryopræservering) primært beregnet til kvinder, der som bivirkning ved en forestående behandling måtte påregne at kunne blive infertil – f.eks. i forbindelse med kemoterapi. I mellemtiden anvendes teknikken imidlertid også til at give kvinder mulighed for en mere fleksibel livsplanlægning. Således kan kvinder, der af private eller arbejdsmæssige grunde ikke kan eller vil søge at opnå graviditet på det pågældende tidspunkt, lade deres æg fryse ned med henblik på anvendelse til at opnå graviditet på et senere tidspunkt. Denne nedfrysning af ubefrugtede æg kaldes også "Social Freezing".

Hvorfor er nedfrysning af æg hensigtsmæssig?

Allerede fra fødslen har kvinden et bestemt antal æg, og der dannes ikke flere nye æg i løbet af livet. Kvindens ægbeholdning reduceres således med alderen.

Derfor opstår der med alderen to problemer for ufrivilligt barnløse:

  1. Jo ældre kvinden er, desto færre æg er der tilbage til at sikre en vellykket ægløsning. Dette reducerer chancerne for befrugtning.
  2. Kvindens alder har også indflydelse på æggenes kvalitet. Som tommelfingerregel gælder, at sandsynligheden for misdannelser, graviditetskomplikationer og spontane aborter øges fra 35-års alderen samtidigt med, at sandsynligheden for at blive gravid reduceres. Egentlig begynder denne udvikling allerede før 35-års alderen, men indvirkningen er her væsentligt mindre

Nedfrysning af æg kan øge chancerne for graviditet på et senere tidspunkt, idet der udtages og opbevares sunde æg så tidligt som muligt.

Hvordan forløber nedfrysning af æg?

Nedfrysning af æg foregår i det væsentlige i tre trin:

1. Udtagelse af æg

Hvis en kvinde beslutter sig for at lade sine æg nedfryse, er det første trin udtagelse af så mange æg som muligt. I den forbindelse gennemgår kvinden som regel en hormonbehandling til stimulation af ægmodningen. Ved hjælp af regelmæssig ultralydsscanning kan der holdes nøje øje med modningen af folliklerne. På et egnet tidspunkt udtages æggene så under lokal anæstesi ved hjælp af en tynd nål, der føres op igennem vagina. Kvinden behøver ikke at være bange for, at hendes naturlige ægbeholdning reduceres ved denne udtagelse af flere æg. Hver måned er der et bestemt antal æg, der er "modtagelige" for stimulationen. I den naturlige cyklus er der en enkelt follikel, der klarer sig, mens de øvrige æg i denne cyklus går tabt, og ved stimulationen er det disse månedlige æg – der ellers ville gå tabt – der anvendes.

2. Opbevaring

De udtagne æg fryses ned ved minus 196 °C og kan i denne tilstand lagres sikkert i årtier. Jo flere æg der lagres, desto større er chancen for at blive gravid. I de mest pålidelige undersøgelser i dag går man ud fra, at chancen for en efterfølgende vellykket fødsel er 40 % ved 10 lagrede æg, 60 % ved 12 æg og 90 % ved 20 æg, når disse udtages i den optimale livsfase (dvs. når kvinden er under 30 år).

3. Befrugtning

Hvis det senere viser sig, at der ikke kan opnås graviditet på naturlig vis, kan man gøre brug af de kryopræserverede æg. Disse befrugtes med sæden fra partneren eller fra en sæddonor uden for livmoderen (in-vitro-fertilisering), og derefter oplægges de befrugtede æg i livmoderen.

Hvornår er det optimale tidspunkt for nedfrysning af æg?

Da de naturlige graviditetschancer reduceres allerede efter det fyldte 30. år, er det hensigtsmæssigt at foretage nedfrysningen af æg så tidligt som muligt. I de mest pålidelige undersøgelser i dag går man ud fra, at chancen for en efterfølgende vellykket fødsel er 40 % ved 10 lagrede æg, 60 % ved 12 æg og 90 % ved 20 æg, når disse udtages i den optimale livsfase (dvs. når kvinden er under 30 år).

Hvor mange æg skal der udtages?

Nedfrysning af æg øger ganske vist sandsynligheden for en senere graviditet, men den kan ikke garanteres. For at øge chancerne yderligere sker der som regel nedfrysning og opbevaring af flere æg. Jo ældre kvinden er på tidspunktet for nedfrysningen af æggene, desto mindre er sandsynligheden for en senere graviditet, da ægkvaliteten allerede er reduceret. Der skal derfor udtages så mange æg som muligt, hvad der i denne situation kan være vanskeligt, da ægbeholdningen allerede er reduceret. Det kan derfor være nødvendigt med flere hormonstimulationer og ægudtagninger.

Risici og bivirkninger ved nedfrysning af æg

Ifølge flere undersøgelser er der omtrent den samme risiko for børn født efter graviditet med optøede æg som for børn, der er født efter graviditet med normale IVF-/ICSI-cyklusser. Den hormonbehandling, der er nødvendig i forbindelse med nedfrysning af æg, er som regel kun forbundet med en let belastning af kroppen. Takket være egnede stimulationsprotokoller forekommer overstimulationssyndromet i dag næsten ikke mere. Individuel rådgivning er en del af behandlingen.

Andre emner, der kan være interessante for dig

Vi er klar til at hjælpe dig!

Du er velkommen til at kontakte os!

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Køge
☎ +45 56 66 34 33

Næstved
☎ +45 55 73 10 76

Stockholm
☎ +46 0760 22 34 68
info[at]crocusultraljudsklinik.se

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

Vi glæder os til, at høre fra dig.