Vi er klar til at hjælpe dig!

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Køge
☎ +45 56 66 34 33

Næstved
☎ +45 55 73 10 76

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

Stockholm
☎ +46 0760 22 34 68
info[at]crocusultraljudsklinik.se

Vi glæder os til at høre fra dig

Kryopræservering

Kryopræservering er en speciel proces, der gør det muligt at opbevare celler og væv over lang tid (max. 5 år) til senere anvendelse. Celler og væv nedfryses og lagres ved minus 196 grader celsius i flydende kvælstof. Betegnelsen for denne teknik stammer fra det oldgræske ord "cryos", som betyder "kulde".

Hvad kan opbevares med kryopræservering?

Kryopræservering er også en almindeligt brugt metode ved fertilitetsbehandling:

Ubefrugtede æg

Ved nedfrysning af ubefrugtede æg er der stadig en relativ stor risiko for, at æggene kan blive beskadiget under kryopræservering. Dette skyldes, at ubefrugtede æg på grund af deres store vandindhold (i forhold til befrugtede æg) er meget mere følsomme over for nedfrysningsprocessen. Derfor kan der ske beskadigelse på grund af de vandkrystaller, der dannes under nedfrysningsprocessen. Alligevel skal nedfrosne ubefrugtede æg ses som et værdifuldt ægdepot til anvendelse ved en fremtidig fertilitetsbehandling.

Befrugtede æg i forkerne-stadiet

Ved anvendelse af specielle kryopræserveringsprocesser, hvor cellerne forsynes med et membranbeskyttende medie, samt computerstyrede temperaturprogrammer til styring af nedfrysningsprocessen bringes cellerne i en tilstand, der sikrer, at de kan opbevares i lange perioder (flere år) uden indvirkning på deres levedygtighed og derefter kan optøs ved behov.

Sædceller

I forbindelse med en sterilitetsbehandling kan det være nødvendigt med kryopræservering af sæd i tilfælde af partnerens længere fravær, sygdom eller mandens manglende evne til at afgive en sædprøve på kommando (psykisk impotens).

Testikelvæv

Biopsier af testikelvæv (se TESE) kan nedfryses med henblik på senere anvendelse af sæden. Nedfrosset operativt udtaget væv giver mulighed for hormonel stimulation af kvindens æggestokke på et ønsket tidspunkt. Desuden kan der straks nedfryses yderligere bioptater enkeltvis til nye ICSI-forsøg.

Æggestokvæv

Takket være avancerede præparationsteknikker i forbindelse med kryopræservering er det i dag muligt at nedfryse vævet skånsomt uden indvirkning på cellernes fysiologi. Optøet, intakt æggestokvæv kan indopereres igen efter flere års kryopræservering (autotransplantation) med henblik på en fertilitetsbehandling. Der er desuden mulighed for at udtage æggene, der er modnet i æggestokvævet, af det kryopræserverede æggestokvæv på et senere tidspunkt og anvende det til kunstig befrugtning.

Hvornår er kryopræservering hensigtsmæssig?

1. I forbindelse med kunstig eller assisteret befrugtning

Det er ofte hensigtsmæssigt at nedfryse befrugtede æg i pronukleus-stadiet og opbevare dem med henblik på senere intracytoplasmatisk sædcelleinjektion (ICSI) eller in-vitro-fertilisering (IVF). Ved behov kan disse æg igen viderekultiveres og oplægges – f.eks. hvis forældreparret ønsker et barn mere. Denne proces kaldes også frysebehandling. Fordelen ved kryopræservering er, at kvinden ikke behøver at få foretaget en ny hormonbehandling og ægudtagning.

2. Før behandling af alvorlige sygdomme

Ved nogle alvorlige sygdomme er der meget stor risiko for infertilitet på grund af behandlingen af sygdommen. Det kan f.eks. være tilfældet ved behandling af kræft med kemoterapi, strålebehandling eller operation. Hvis man er i denne situation og senere ønsker at få børn, kan man

  • efter indgående lægelig rådgivning og vurdering af risikoen for infertilitet på grund af behandlingen
  • sørge for i god tid før behandlingen at lade sædceller eller testikelvæv/æg eller æggestokvæv kryopræservere.

3. Ved nedfrysning af æg

Mange yngre kvinder vil ganske vist gerne have et barn, men kan eller ønsker af personlige grunde ikke at blive gravid i deres nuværende livsfase. Det kan f.eks. skyldes, at man ønsker at gøre karriere eller ikke har fundet den rigtige partner. I Danmark kan disse kvinder lade deres æg fryse ned til brug på et senere tidspunkt.

Hvordan forløber frysebehandling?

Når et par ønsker at bruge et nedfrosset befrugtet æg til at opnå graviditet, kan dette æg viderekultiveres og oplægges i livmoderen. Man taler her om frysebehandling. Ubefrugtede æg, som har været nedfrosset, befrugtes først – og altid ved hjælp af intracytoplasmatisk sædcelleinjektion.

Ved optimale cyklusforhold kan frysebehandlingen foretages, uden at det er nødvendigt med hormonel stimulation. En anden mulighed består i at understøtte dannelsen af livmoderslimhinden med østrogener og forberede den optimalt til, at ægget sætter sig fast. Lægen kan måle tykkelsen af livmoderslimhinden med ultralyd. Hvis den er tilstrækkelig tyk, simuleres en ægløsning ved indgivelse af hormonet progesteron. Derved ændres slimhindens struktur, og den er klar til at optage befrugtede æg. En tredje mulighed er hormonel stimulation med clomifen eller FSH til understøttelse af follikelmodningen før embryooplægningen. Nu kan lægen oplægge embryoet/embryoerne i livmoderen med et blødt kateter.

Risici ved kryopræservering

Kryopræservering har været anvendt i mange år, og de fleste undersøgelser påviser ingen negative konsekvenser. En individuel rådgivning er dog altid en del af behandlingen.

Andre emner, der kan være interessante for dig

Vi er klar til at hjælpe dig!

Du er velkommen til at kontakte os!

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Køge
☎ +45 56 66 34 33

Næstved
☎ +45 55 73 10 76

Stockholm
☎ +46 0760 22 34 68
info[at]crocusultraljudsklinik.se

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

Vi glæder os til, at høre fra dig.