Vi er klar til at hjælpe dig!

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Køge
☎ +45 56 66 34 33

Næstved
☎ +45 55 73 10 76

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

Stockholm
☎ +46 0760 22 34 68
info[at]crocusultraljudsklinik.se

Vi glæder os til at høre fra dig

Ønsker du fuld bedøvelse ved behandling?

I Aarhus tilbyder VivaNeo Ciconia som en af de eneste danske fertilitetsklinikker fuld bedøvelse ved ægudtagning, ægoplægning eller insemination.

Når en kvinde skal have taget æg ud, foregår det oftest helt uden problemer i lokal bedøvelse suppleret med smertestillende medicin i en lille kanyle i hånden.

Oplægning af æg og insemination er endnu mindre indgreb, som normalt hverken kræver lokalbedøvelse eller smertestillende medicin. Flere faktorer kan dog ligge til grund for, at en kvinde ønsker indgrebene foretaget i fuld bedøvelse. Fertilitetssygeplejerske Inge Neimann Herskind svarer her på tre spørgsmål, vi ofte møder:

1. Hvorfor ønsker nogle kvinder fuld bedøvelse?

Nogle kvinder er ekstremt nervøse for disse indgreb. Nogle har måske tidligere haft traumatiske oplevelser med ægudtagning eller andre gynækologiske undersøgelser. Andre kvinder lider af vaginisme, som gør det vanskeligt at gennemføre indgrebene, uden at det føles ubehageligt.

2. Hvorfor kan det være en god idé?

Det giver en stor tryghed for mange kvinder, som ellers ikke ville kunne gennemføre et IVF-forsøg eller en insemination. Kvinderne føler sig i gode hænder og oplever mindre stress og angst, når de på forhånd ved, at de kan få fuld bedøvelse til disse indgreb.

3. Hvordan foregår det?

Kvinden møder fastende på klinikken og vises ind i et rum, hvor hun også vil vågne op efterfølgende.
Inden selve indgrebet, taler narkoselægen med kvinden om evt. allergi, tidligere kvalme eller andre oplevelser i forbindelse med bedøvelse.

Når indgrebet er overstået, vågner kvinden hurtigt op igen, da der kun gives lette bedøvelsesmidler. Derefter skal hun overvåges i et par timer. Hun får tilbudt lidt mad og vi sikrer os, at hun er helt o.k., før hun forlader klinikken.

Det er vigtigt, at der er en chauffør med, da kvinden ikke selv må køre bil i det efterfølgende døgn.
Hvis kvinden har en partner med, er det muligt for vedkommende at være med i det hele, hvis han/hun har lyst.

Har du lyst til at høre mere om denne mulighed, er du velkommen til at kontakte os - helt uforpligtende. 

Vi er klar til at hjælpe dig!

Du er velkommen til at kontakte os!

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Køge
☎ +45 56 66 34 33

Næstved
☎ +45 55 73 10 76

Stockholm
☎ +46 0760 22 34 68
info[at]crocusultraljudsklinik.se

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

Vi glæder os til, at høre fra dig.