Vi er klar til at hjælpe dig!

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
info[at]storkklinik.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]ciconia.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Køge
☎ +45 56 66 34 33

Næstved
☎ +45 55 73 10 76

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

Stockholm
☎ +46 0760 22 34 68
info[at]crocusultraljudsklinik.se

Vi glæder os til at høre fra dig

IVF behandling - In-vitro-fertilisering

In-vitro-fertilisering (IVF) er en metode til såkaldt assisteret befrugtning. Ved denne metode sammensmelter ægget og sædcellen ikke i kvindens krop, men derimod i laboratoriet i et reagensglas. Derfor kaldes metoden også "in-vitro", som slet og ret betyder "i glas".

  Hvornår er in-vitro-fertilisering hensigtsmæssig?

  IVF er f.eks. en mulighed

  • ved tilstoppede eller manglende æggeledere hos kvinden (tubar sterilitet),
  • når mandens sædkvalitet er reduceret,
  • ved vækst af livmoderslimhinden uden for livmoderen (endometriose), eller
  • når der under afklaringen ikke findes en årsag til steriliteten (idiopatisk sterilitet).

  Hvad sker der ved in-vitro-fertilisering?

  1. Kvinden får hormonbehandling

  Chancen for et vellykket resultat ved en IVF behandling øges markant, hvis det lykkes at modne flere æg samtidigt (som regel ved hjælp af hormonbehandling). Hvis dette ikke længere er muligt eller ikke ønskes (højere alder, begrænset ægbeholdning, overfølsomhed over for hormoner) kan IVF-cycli også gennemføres med et eller nogle få æg ("mild stimulation IVF").

  2. Kvinden kommer til ægudtagning

  Når æggene er modne, udtager lægen dem vejledt af ultralyd igennem en fin kanyle, der indføres i æggestokken. Ved denne ægudtagning suges væsken ud af folliklerne. Indgrebet tager som regel kun nogle få minutter. Kvinden kan få smertestillende medicinet let beroligende middel før indgrebet. De udtagne æg klargøres derefter til befrugtning i laboratoriet.

  3. Manden afgiver en sædprøve

  Sædcellerne fra sædprøve oprenses i laboratoriet. Ved denne behandling separeres de bevægelige sædceller fra de ikke-bevægelige og døde celler. Hvis der ikke findes sædceller i mandens ejakulat, kan der anvendes materiale fra en testikelbiopsi (TESE). Hvis partneren ikke har sædceller, der kan befrugtes, anvendes kryopræserveret sæd fra en sædbank (donorsæd).

  4. Sammensmeltning af æg og sædceller i glasset

  Efterfølgende samles mandens oprensede sædceller og kvindens æg i et reagensglas. Her står de i en speciel næringsopløsning. Nu skal sædcellerne selvstændigt og uden yderligere hjælp befrugte æggene. Dagen efter ægudtagningen kontrolleres det, om æggene er befrugtet. De befrugtede æg udvikler sig til embryoner, som opbevares i en inkubator (varmeskab) i to til fem dage.

  5. Oplægning af det befrugtede æg

  Når embryonerne er klar, oplægger lægen efter aftale med patienten embryonet i livmoderen i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Hertil anvendes et blødt kunststofkateter. Embryooplægningen er smertefri og tager kun nogle få minutter. Embryonerne kan nu sætte sig fast i livmoderslimhinden og videreudvikles.

  Ved hjælp af en graviditetstest to uger efter oplægningen kontrolleres, om indgrebet er vellykket.

  Hvordan er chancerne for et vellykket resultat ved in-vitro-fertilisering?

  Chancerne for at opnå graviditet ved hjælp af in-vitro-fertilisering afhænger primært af kvindens alder. Graviditetsraten ligger på ca. 40 % pr. embryooplægning hos kvinder på 30 år, mens den ligger på knap 30 % hos kvinder på 40 år. I gennemsnit resulterer ca. hvert tredje indgreb således i en graviditet.

  Hvis de befrugtede æg ikke kan oplægges, kan de nedfryses (kryopræservering) til anvendelse på et senere tidspunkt. Det betyder, at kvinden undgår hormonbehandling og ægudtagning ved næste forsøg.

  Er der risici og bivirkninger ved in-vitro-fertilisering?

  Som ved alle andre medicinske indgreb er der også visse risici forbundet med in-vitro-fertilisering. Alle komplikationer er sjældne – men kan i enkelttilfælde være meget alvorlige. Således kan der af og til konstateres bivirkninger ved hormonbehandlingen – som f.eks. det nævnte overstimulationssyndrom. Der kan her forekomme mavesmerter, kvalme og åndenød, og der er en let øget risiko for graviditet uden for livmoderen. Ved udtagelse af æggene kan der uforvarende ske beskadigelse af organer, og narkose er heller ikke helt uden risiko. Din behandlende læge forklarer udførligt om chancer og risici ved behandlingen samt behandlingsforløbet og oplyser om risikoen for flerfoldsgraviditet.

  Andre emner, der kan være interessante for dig

  Vi er klar til at hjælpe dig!

  Du er velkommen til at kontakte os!

  Bestil en tid:

  VivaNeo Stork København
  ☎ +45 70 60 60 90
  info[at]storkklinik.dk

  VivaNeo Ciconia Aarhus
  ☎ +45 86 27 76 26
  aarhus[at]ciconia.dk

  Aalborg
  ☎ +45 98 14 45 55
  faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

  Køge
  ☎ +45 56 66 34 33

  Næstved
  ☎ +45 55 73 10 76

  Stockholm
  ☎ +46 0760 22 34 68
  info[at]crocusultraljudsklinik.se

  Skive
  ☎ +45 97 51 04 00
  mail[at]dr-rolighed.dk

  Vi glæder os til, at høre fra dig.