Vi er klar til at hjælpe dig!

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
info[at]storkklinik.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]ciconia.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Køge
☎ +45 56 66 34 33

Næstved
☎ +45 55 73 10 76

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

Stockholm
☎ +46 0760 22 34 68
info[at]crocusultraljudsklinik.se

Vi glæder os til at høre fra dig

Ægoplægning

Ægoplægning, som også kaldes embryooplægning, er en medicinsk meget enkel proces. For de fleste ufrivilligt barnløse er det dog et helt særligt øjeblik i forbindelse med en reproduktionsmedicinsk behandling. For nu lægger lægen de befrugtede æg op i kvindens livmoder. Graviditeten kan begynde.

Hvornår foretages oplægning af embryoner?

Når æggene er udtaget af kvindens æggestok, befrugtes de straks i laboratoriet ved in-vitro-fertilisering (IVF) eller intracytoplasmatisksædcelleinjektion (ICSI). Derefter placeres de i en inkubator (varmeskab) og begynder at dele sig. Her sker følgende:

Første dag befinder de sig i forkerne-stadiet (pronukleus- eller PN-stadiet),

anden dag i 2- til 4-celle-stadiet,

tredje dag i 8-celle-stadiet,

fjerde dag i morbær- eller morula-stadiet og

femte dag i blastocyst-stadiet.

Vi lægger oftest op på femte dagen, - dvs. i blastocyst-stadiet.

Hvad sker der ved embryooplægningen?

Embryooplægningen tager kun nogle få minutter. Det er et rutinemæssigt indgreb, som kan udføres uden narkose. Efter aftale oplægger lægen embryonet eller embryonerne i kvindens livmoder. Til oplægningen anvendes et blødt kunststofkateter. Embryonerne kan på dette tidspunkt næsten ikke ses med det blotte øje og befinder sig i en ganske lille dråbe med medie – og det er denne lille dråbe, der helt smertefrit oplægges i livmoderen.

Så snart embryonerne befinder sig i livmoderen, kan de sætte sig fast i livmoderslimhinden og videreudvikles. Patienten kan tage hjem straks efter indgrebet.

Risici og chancer ved embryooplægning

Der er så godt som ingen risiko forbundet med embryooplægning.Hvis der efter embryooplægningen opnås graviditet, kan der på grund af det dannede graviditetshormon (hCG) udvikles det såkaldte overstimulationssyndrom.

Æggestokkene kan i givet fald blive forstørret, og der kan forekomme væskeansamling i mave- og brysthule. I værste fald kan det derfor være nødvendigt med hospitalsindlæggelse. Under alle omstændigheder afholder den behandlende læge en samtale med rådgivning og forklaring, hvor dine personlige forhold og dine eventuelle bekymringer tages i betragtning.

Kan man nedfryse overskydende embryoner?

Hvis indholdet af graviditetshormonet ikke øges efter embryooplægningen (negativ graviditetstest), er det en fordel for patienten at kunne anvende kryopræserverede (præ-)embryoner, da det i givet fald ikke er nødvendigt med en ny stimulationsbehandling og ægudtagning. Det kan imidlertid forekomme, at embryooplægning i enkelttilfælde af bestemte grunde ikke er mulig. I disse tilfælde kan de overskydende embryoner nedfryses til et nyt forsøg.

Blastocystoplægning

Blastocystoplægning betyder oplægning af embryoner på et tidspunkt, hvor et eller flere af disse er meget langt fremme i udviklingsstadiet, det såkaldte blastocyst-stadie. Embryoet befinder sig som regel på dette stadie den femte dag efter ægudtagningen.

Normalt oplægger lægen et embryon i kvindens livmoder to til tre dage efter udtagningen af æggene, men takket være forbedrede cellekulturmedier kan embryonerne i inkubatoren i dag også udvikles indtil femte dag, dvs. til blastocyst-stadiet (blastocyst-kultur). Hvis lægen oplægger dette videreudviklede embryon i kvindens livmoder, taler man om blastocystoplægning.

Hvad er fordelene ved blastocystoplægning?

Mulighed for identificering af embryoner med udviklingspotentiale

Det er kun 20-30 % af de befrugtede æg, der udvikler sig til blastocyster. Når et embryo når dette stadie, er der større chancer for, at det sætter sig fast i livmoderen.

Tidspunktet er ideelt ved blastocystoplægning

Som ved blastocystoplægning når embryoet ved en naturlig graviditet også først frem til livmoderen ca. den femte dag efter befrugtningen, hvor det så sætter sig fast. Man regner med, at livmoderslimhinden denne dag er særlig modtagelig for embryoet.

Hvor store er chancerne for et vellykket resultat ved blastocystoplægning?

Graviditetsraten ved oplægning af blastocyst er meget høj. I forhold til oplægning af befrugtede æg i det tidlige udviklingsstadie (dag 2 eller 3) er chancen for et vellykket resultat ca. 7 % større (kilde DIR årbog 2014). Kvinder op til 30 år har således mellem 45 og 50 % chance pr. oplægning for at blive gravide, mens dette tal for kvinder mellem 30 og 39 år ligger på ca. 35-40 %.

Men blastocystkultur er ikke fordelagtig for alle kvinder. For kvinder, der kun har få æg af ringere kvalitet, kan oplægning af de befrugtede æg på tredjedagen være at foretrække, da æggene hurtigere kommer ind i det naturlige livmodermiljø. Derfor fastlægger vores fertilitetslæger sammen med dig den oplægningsmetode, der er bedst for dig (personlig individuel behandling), således at du får de bedste muligheder for at opnå et vellykket resultat.

Hvad skal man være opmærksom på efter embryooplægningen?

Der findes ingen specielle forholdsregler efter embryooplægning. Det anbefales, at patienten vender tilbage til sit helt normale hverdagsliv. Tidligere skulle kvinden skåne sig selv og holde sengen i flere timer eller dage efter embryooplægningen. Ifølge nyere forskning har denne foranstaltning imidlertid ingen positiv indvirkning på graviditetsraten, eller den kan i værste fald endda være kontraproduktiv , da tromboserisikoen kan øges ved længere immobolisation (sengeleje). Men naturligvis bør kvinden undlade indtagelse af nikotin, alkohol og andre rusmidler, der kendes som skadelige. Desuden tilrådes det at føre en sund livsstil. Om embryooplægningen lykkes, afhænger især af, om det oplagte embryon har det nødvendige potentiale til videreudvikling. Fra embryooplægningen har parret således i realiteten ingen indflydelse på, om forsøget lykkes. To uger efter oplægningen får du med en graviditetstest at vide, om embryonet har kunnet sætte sig fast.

Vi er klar til at hjælpe dig!

Du er velkommen til at kontakte os!

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
info[at]storkklinik.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]ciconia.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Køge
☎ +45 56 66 34 33

Næstved
☎ +45 55 73 10 76

Stockholm
☎ +46 0760 22 34 68
info[at]crocusultraljudsklinik.se

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

Vi glæder os til, at høre fra dig.