Vi er klar til at hjælpe dig!

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
info[at]storkklinik.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]ciconia.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Køge
☎ +45 56 66 34 33

Næstved
☎ +45 55 73 10 76

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

Stockholm
☎ +46 0760 22 34 68
info[at]crocusultraljudsklinik.se

Vi glæder os til at høre fra dig

Lesbiske par

Hvert år hjælper vi lesbiske par fra hele verden til at bliver forældre. Vi tilbyder alle former for moderne fertilitetsbehandling og er i dag blandt de absolut førende klinikker i Danmark.

Vi har stor ekspertise i at rådgive om valg af donor, vi har ingen ventetid til insemination og IVF og den liberale lovgivning i Danmark gør det muligt at blive behandlet til og med 45 år. Vi tilbyder ægdonation samt dobbeltdonation (hvor både sæd og æg er doneret) og vi sørger altid for, at tilpasse behandling til jeres fysiske og psykiske tilstand. Det er en stor beslutning og kan være en lang proces, men vores engagerede personale; læger, embryologer, sygeplejersker og jordemødre slipper jer ikke af syne på jeres rejse mod at skabe en familie.

Til vores danske kunder, som har henvisning fra egen læge til fertilitetsbehandling gælder følgende her på klinikken:

  • INGEN ventetid til behandling
  • BEGRÆNSET selvbetaling ved insemination 
  • Selvbetaling for sæd - dette gælder på alle privatklinikker, undtagen i det offentlige regi
  • Selvbetaling for IVF - dette gælder på alle privatklinikker, undtagen i det offentlige regi, hvor der som oftest er lang ventetid

 

Den indledende samtale

Den indledende samtale kan I have her på klinikken eller på telefon/Skype. Samtalen er helt uforpligtende og I vil her kunne stille alle de spørgsmål I har. Ligeledes vil vi dykke ind i jeres specifikke situation, tidligere fertilitetsbehandlinger og undersøgelser.

Når vi har svar på alle de prøver, som vi vurderer er relevante i jeres specifikke tilfælde, vil vi kunne planlægge jeres fertilitetsforløb og instruere jer i den videre proces. I er da allerede i gang med jeres behandling og rejsen mod ønskebarnet.

 

Dét skal I forberede jer på før den indledende samtale

Den elektroniske journal

I bedes udfylde den elektroniske journal. Da I begge skal registreres vil det være en god idé, at udfylde den sammen.

Udredning

Alle kvinder, der henvender sig på en fertilitetsklinik og skal i fertilitetsbehandling skal efter lovgivningen have som et minimum taget følgende test:

•Hepatitis B  - HbsAg, Anti-HBc samt Hepatitis C - anti HCV

•HIV - anti-HIV 1+2

Vi ønsker ligeledes:

•Blodprøve for TSH og TPO, rubella (røde hunde), Clamydia og AMH

*HSU (Vandscanning) Ved en vandskanning kan vi med ultralyd undersøge, om kvinden har en normal livmoder, og om der er fri passage for æggene gennem æggelederne. HSU er en klar anbefaling før insemination.

 

Dét skal I tage stilling til før behandlingen

Donorsæd

I Danmark tillader loven behandling med åben og anonym donorsæd. Vi har mange års erfaring i rådgivning om donorsæd og guider jer gerne. I kan både vælge donorsæd fra vor beholdning eller I kan selv bestille donorsæd fra én af de danske sædbanker. Her kan I læse meget mere om donorsæd.

Lovgivningen

I Danmark har lesbiske kvinder ret til behandling for barnløshed på lige fod med kvinder som lever i heteroseksuelle forhold. Der vil dog være nogle dokumenter, som skal underskrives før fertilitetsbehandlingen påbegyndes. Vi taler naturligvis om dette ved den indledende samtale men husk endelig selv også, at spørge ind.

Storkklinik åbnede for at hjælpe lesbiske par

StorkKlinik blev i 1999 åbnet af jordemoder Nina Stork, fordi hun ønskede at gøre det muligt for enlige og lesbiske at blive mødre i en tid, hvor dansk lovgivning ikke tillod, at læger inseminerede kvinder, som ikke var gift eller samlevende med en mand. 

Hjemlig atmosfære for kvinder

Allerede fra dag et indrettede Nina Stork klinikken ud fra de behov, hun selv oplevede var vigtige for et lesbisk par. Det resulterede i en hjemlig og rar atmosfære med enestuer, hvor der er tid til at hvile. Vi har også små loungemiljøer med billeder af børnene, som er skabt på klinikken, opslagstavle og et stort verdenskort med nåle, der viser, hvor kvinderne kommer fra. Du vil opleve, at her kommer mange andre lesbiske kvinder, som er i præcis samme situation og livsfase som dig. 

Valg af donorsæd

Vi har stor ekspertise i hele processen omkring donorsæd. Vi har et tæt samarbejde med sædbankerne, men vi har også opbygget erfaring omkring den proces lesbiske skal igennem, når I står over for valget af donorsæd. 

Vi taler med dig/jer om valg af donor – f.eks. spørger vi: Hvor meget du ønsker, at dit barn skal vide? Og hvad du vil fortælle barnet og omverdenen?

For nogle er det at få barn via en donor en rejse, som vækker stærke følelser. Følelser, de ikke var forberedt på. Lidt længere nede på siden kan du høre podcast og se video med det lesbiske par Anja og Gro Hammerseng-Edin, som fortæller hvordan de oplevede processen omkring valg af donor. 

5 vigtige spørgsmål til det at få et donorbarn

Ønsker I åben, anonym plus eller anonym donor?

Det er helt op til jer. Intet er mere rigtigt end noget andet.

Vores råd, at det som føles rigtig for dig og for din partner, i langt de fleste tilfælde også vil være det bedste for barnet. Det vigtige er derfor at sætte sig ind i valgmulighederne og tage stilling.

Når vi spørger singlekvinder og lesbiske par til deres valg, kan vi se, at de fleste vælger en åben donor – især herhjemme, hvor der er stor åbenhed omkring anderledes familieformer. Det handler ofte om, at kvinderne ikke vil begrænse barnet. Nogle singlekvinder vil måske komme med argumentet: ”Når jeg nu ikke kan give mit barn en far, så kan jeg give det en åben donor.” Vi ser også flere heteroseksuelle par vælge åben donor, end vi har set tidligere på grund af en større åbenhed generelt i samfundet. Andre vælger en anonym plus eller anonym donor, fordi de ønsker at tage ansvaret for barnet (på barnets vegne) og dermed ikke ’blot’ videregive/overlade et evt. valg til barnet om at få mere viden senere i livet. 

Hvad vil du selv tage stilling til – og hvad vil du overlade til klinikken?

En vigtig ting, I skal overveje er: Hvad vil I selv tage stilling til? For nogle er det meget vigtigt at være inde over alle valg. Nogle ønsker, at donor har lyst hår og blå øjne. Andre går mere op i, at donor har samme værdier, livssyn og interesser. Mens det for nogle helt tredje slet ikke er vigtigt at have indflydelse. De fleste har dog et eller flere ønsker, og det er der bestemt ikke noget forkert i. Det er dog vigtigt at understrege, at vi ikke kan give garantier. Selv om donor har blå øjne, vil klinikken aldrig kunne stille en garanti for at barnet også får blå øjne osv. 

Har I kun et ønske om lyst hår og blå øjne, så kan klinikken vælge en donor for jer, som har det. I det tilfælde at vi vælger donor, har vi ikke flere informationer, end I selv kan få oplyst. Vi kender ikke til donor – det er udelukkende sædbankerne, der håndterer dette.

Hvordan skal I forholde jer til evt. arvelig sygdom hos en donor?

Vi har alle sammen genfejl. Det gælder også en donor. Selv om han er screenet og testet for mange sygdomme, så kan vi naturligvis ikke stille garantier. Men generelt er barnet bedre stillet end de fleste af de børn, som er kommer til naturligt, fordi donor er screenet og testet. I mange tilfælde har donor typisk leveret donorsæd til andre børn tidligere, og her ville vi blive orienteret, hvis donor f.eks. er i karantæne mens man undersøger om en indberettet misdannelse eller sygdom hos et barn, kan henføres til donor. 

Drømmer I om mere end et barn?

Vi får tit spørgsmålet: ”Hvor meget donorsæd skal jeg købe?” Det er rigtig svært at rådgive om, for det kan vi ikke vide. Et vigtigt spørgsmål, I bør overveje tidligt i processen, er dog spørgsmålet om helsøskende: ”Hvis alt går vel, skal I så have mere end et barn? Er det i givet fald vigtigt for er, at det er samme donor?” Det vil naturligvis være afgørende for, hvor meget I bør købe/reservere fra på nuværende tidspunkt – og gælder for både åben, anonym plus og anonym donor. 

Hvordan vil I fortælle dit barn, at det er et donorbarn? 

Hvad har I egentlig tænkt jer at sige til barnet? Hvornår vil I fortælle det? Vi anbefaler, at du allerede, når I vælger at få et donorbarn gør jer tanker om barnets historie. Vi ser, at nogle tager det, som det kommer, nogle planlægger noget, de vil sige, mens andre vælger at skrive dagbog fra den første tanke til de står med et barn i armene. Det bliver så senere en gave til barnet. 

Og glem ikke … et donorbarn er i den grad et ønskebarn. Det har været ønsket længe før, det blev til. Det er et tilvalg. Det er ønsket af mor og far. Og det er ønsket af donor. Det er en stor gave – også at få fortalt senere i livet!

Muligheder ved fertilitetsbehandling med donorsæd

  • Du kan lade os vælge en donor ud fra ønsker omkring øjenfarve, hårfarve og højde og vi vil gøre vores bedste for at imødekomme dine ønsker, men vi kan dog ikke garantere, at alle ønsker kan opfyldes.
  • Du kan købe et depot af donorsæd gennem os ud fra ønsker omkring øjenfarve, hårfarve og højde. Du er garanteret dine ønsker, og sæden er klar, når du kommer til insemination.
  • Du kan selv købe din donorsæd og vælge ud fra flere karakteristika. Her er link til sædbanker, vi samarbejder med: 
  1. European Sperm Bank
  2. www.cryosinternational.com
  3. www.sellmerdiers.dk 

 

Hvis du bestiller sæd fra een af sædbankerne vil vi sende dig faktura for registrering, håndtering samt depot, når sæden modtages her. Depotet gælder 1 år frem fra oprettelse og du vil kunne tilføje op til 10 portioner til dit depot alt 2 gange inden for dette år. Du vil blive opkrævet dette beløb uanset om sæden bruges med det samme.

Netværk for lesbiske og donorbørn

I takt med at flere og flere donorbørn kom til verden via VivaNeo, opstod der et behov for at samles. Donorbørn og deres familier – oftest lesbiske og enlige – har siden 2006 kunne mødes på det årlige Storketræf i København, som er blevet til tilløbsstykke for familier fra både Danmark, Norge, Sverige og Europa. Det giver et særligt fællesskab, og for børnene er det en stor oplevelse at møde andre børn, som også har to mødre. 

Forældre til donorbarn i skole

Flere og flere donorbørn af enlige, lesbiske eller heteroseksuelle par skal i disse år i skole. Hvordan forbereder man sig som forældre til et donorbarn, når ens barn skal starte i skole? Denne folder sætter fokus på de familier, hvor der ikke er en far i hjemmet, da det er de yngste skolebørn, som møder flest spørgsmål omkring det at være donorbarn. I folderen kan du som forældre hente råd til, hvordan du kan forberede dig, hvad du kan tale med dit donorbarn om, og hvad du eventuelt skal fortælle lærere og pædagoger. 

Hent folder her

Donorbarn i klassen

Folderen skal bidrage med viden om, hvad det vil sige at være donorbarn og kan bruges som inspiration til skole-hjem samarbejdet og undervisningen.

Anja og Gro - podcast

Norske Gro Hammerseng-Edin og Anja Hammerseng-Edin fortæller om deres fertilitetsforløb.

Bøger for lesbiske mødre og donorbørn

Få inspiration til bøger om emnet.


„Hvor er Karlas far?“


„Karla ønsker sig en far“


„Karla leger ’mor og børn“


„Mor uden far“


„Alene om opdragelsen - familie uden far“

Andre interessante emner for dig

Vi er klar til at hjælpe dig!

Du er velkommen til at kontakte os!

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
info[at]storkklinik.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]ciconia.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Køge
☎ +45 56 66 34 33

Næstved
☎ +45 55 73 10 76

Stockholm
☎ +46 0760 22 34 68
info[at]crocusultraljudsklinik.se

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

Vi glæder os til, at høre fra dig.