Vi er klar til at hjælpe dig!

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Holbæk
☎ +45 59 44 13 01

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

 

Vi glæder os til at høre fra dig

Hetero par

Vi tager udgangspunkt i jer og jeres ønsker og sørger for at tilpasse behandlingen specielt til jer. Vi rådgiver og tager os tid til at sætte os ind i jeres specifikke situation

Fertilitetsbehandling handler om jer begge – det er et fælles projekt, hvor I begge skal ses og høres og derfor gør vi meget ud af, at drage jer begge ind i såvel den indledende samtale og selve behandlingsforløbet.Vi har ingen ventetid til IVF/ICSI behandling og insemination. Vi tilbyder enestue ved behandling og gør alt for at vejen frem mod ønskebarnet sker i rolige rammer. Vores læger har mange års erfaring inden for fertilitetsbehandling og vores laboratorie benytter det mest moderne udstyr

 

 

Den indledende samtale

Den indledende samtale kan I have her på klinikken eller på telefon/Skype. Samtalen er helt uforpligtende og I vil her kunne stille alle de spørgsmål I har. Ligeledes vil vi dykke ind i jeres specifikke situation, tidligere fertilitetsbehandlinger og undersøgelser.

Hvis vi har svar på alle de prøver, som vi kræver og mener er relevante i jeres tilfælde, da vil vi kunne planlægge jeres fertilitetsforløb og instruere jer i den videre proces. I er da allerede i gang med jeres behandling direkte efter samtalen.

 

Dét skal I forberede jer på før den indledende samtale

Den elektroniske journal

I bedes udfylde den elektroniske journal. Da I begge skal registreres vil det være en god idé, at udfylde den sammen. Her er både spørgsmål til manden og kvinden. Har I spørgsmål til selve udfyldelsen står vi naturligvis til rådighed.

 

Udredning

Alle par, der henvender sig på en fertilitetsklinik og skal i fertilitetsbehandling med egen (mandens) sæd skal efter lovgivningen have som et minimum taget følgende test:

  • Hepatitis B - HbsAg, Anti-HBc samt Hepatitis C - anti HCV
  • HIV - anti-HIV 1+2

For kvinden ønsker vi ligeledes:

  • Blodprøve for TSH og TPO, rubella (røde hunde), clamydia og AMH
  • HSU (Vandscanning) Ved en vandskanning kan vi med ultralyd undersøge, om kvinden har en normal livmoder, og om der er fri passage for æggene gennem æggelederne. HSU er en klar anbefaling før insemination.

For manden ønsker vi ligeledes:

  • Sædprøve: Her er vi interesserede i hvordan sædcellerne ser ud, - hvordan de bevæger sig, deres antal etc. Foreligger der allerede et resultat fra sædprøve fra tidligere behandling, da bedes I sende og kopi af denne eller tage det med til samtalen. Hvis sædanalyse ikke tidligere er foretaget kan vi lave denne på klinikken efter nærmere aftale.

 

Dét skal I tage stilling til før behandlingen

Donorsæd

I tilfælde af, at I har brug for sæd fra en donor, står vi klar til at rådgive jer. Vi har mange års erfaring i brug af donorsæd og guider jer gerne. I Danmark tillader loven behandling med åben og anonym donor. I kan både vælge donorsæd fra vores beholdning eller I kan selv bestille donorsæd fra én af de danske sædbanker. Her kan I læse meget mere om donorsæd.

Donoræg

I tilfælde af, at I har brug for æg fra en donor vil vi hurtigst muligt, og dette måske allerede i løbet af den indledende samtale, sætte jer I kontakt med vores interne ægdonationsteam. Vores dygtige team vil rådgive jer og forklare et eventuelt ægdonationsforløb, så I føler jer rolige og trygge, når I går herfra efter samtalen.

At blive forældre til et donorbarn

Det at blive forældre til et donorbarn er en proces, som vækker mange tanker og følelser – ikke bare når det gælder donorvalg, men også – og nok i endnu højere grad – når barnet er kommet til verden. Paragraph removed 

Så overvejer I at blive forældre via donorsæd, så finder I på VivaNeo stor erfaring og ekspertise. Hvilken historie vil I gerne fortælle jeres barn? Hvornår vil I fortælle at det er donorbarn? Og hvad vil I fortælle omverdenen – ikke mindst pædagoger og lærere? Det er nogle af de spørgsmål vi taler hul på, når vi møder par, der ønsker at få barn ved hjælp af en sæddonor.   

5 vigtige spørgsmål til det at få et donorbarn

Ønsker I åben, anonym plus eller anonym donor?

Det er helt op til jer. Intet er mere rigtigt end noget andet.

Vores råd, at det som føles rigtig for dig og for din partner, i langt de fleste tilfælde også vil være det bedste for barnet. Det vigtige er derfor at sætte sig ind i valgmulighederne og tage stilling.

Når vi spørger singlekvinder og lesbiske par til deres valg, kan vi se, at de fleste vælger en åben donor – især herhjemme, hvor der er stor åbenhed omkring anderledes familieformer. Det handler ofte om, at kvinderne ikke vil begrænse barnet. Nogle singlekvinder vil måske komme med argumentet: ”Når jeg nu ikke kan give mit barn en far, så kan jeg give det en åben donor.” Vi ser også flere heteroseksuelle par vælge åben donor, end vi har set tidligere på grund af en større åbenhed generelt i samfundet. Andre vælger en anonym plus eller anonym donor, fordi de ønsker at tage ansvaret for barnet (på barnets vegne) og dermed ikke ’blot’ videregive/overlade et evt. valg til barnet om at få mere viden senere i livet. 

Hvad vil du selv tage stilling til – og hvad vil du overlade til klinikken?

En vigtig ting, I skal overveje er: Hvad vil I selv tage stilling til? For nogle er det meget vigtigt at være inde over alle valg. Nogle ønsker, at donor har lyst hår og blå øjne. Andre går mere op i, at donor har samme værdier, livssyn og interesser. Mens det for nogle helt tredje slet ikke er vigtigt at have indflydelse. De fleste har dog et eller flere ønsker, og det er der bestemt ikke noget forkert i. Det er dog vigtigt at understrege, at vi ikke kan give garantier. Selv om donor har blå øjne, vil klinikken aldrig kunne stille en garanti for at barnet også får blå øjne osv. 

Har I kun et ønske om lyst hår og blå øjne, så kan klinikken vælge en donor for jer, som har det. I det tilfælde at vi vælger donor, har vi ikke flere informationer, end I selv kan få oplyst. Vi kender ikke til donor – det er udelukkende sædbankerne, der håndterer dette.

Hvordan skal I forholde jer til evt. arvelig sygdom hos en donor?

Vi har alle sammen genfejl. Det gælder også en donor. Selv om han er screenet og testet for mange sygdomme, så kan vi naturligvis ikke stille garantier. Men generelt er barnet bedre stillet end de fleste af de børn, som er kommer til naturligt, fordi donor er screenet og testet. I mange tilfælde har donor typisk leveret donorsæd til andre børn tidligere, og her ville vi blive orienteret, hvis donor f.eks. er i karantæne mens man undersøger om en indberettet misdannelse eller sygdom hos et barn, kan henføres til donor. 

Drømmer I om mere end et barn?

Vi får tit spørgsmålet: ”Hvor meget donorsæd skal jeg købe?” Det er rigtig svært at rådgive om, for det kan vi ikke vide. Et vigtigt spørgsmål, I bør overveje tidligt i processen, er dog spørgsmålet om helsøskende: ”Hvis alt går vel, skal I så have mere end et barn? Er det i givet fald vigtigt for er, at det er samme donor?” Det vil naturligvis være afgørende for, hvor meget I bør købe/reservere fra på nuværende tidspunkt – og gælder for både åben, anonym plus og anonym donor. 

Hvordan vil I fortælle dit barn, at det er et donorbarn? 

Hvad har I egentlig tænkt jer at sige til barnet? Hvornår vil I fortælle det? Vi anbefaler, at du allerede, når I vælger at få et donorbarn gør jer tanker om barnets historie. Vi ser, at nogle tager det, som det kommer, nogle planlægger noget, de vil sige, mens andre vælger at skrive dagbog fra den første tanke til de står med et barn i armene. Det bliver så senere en gave til barnet. 

Og glem ikke … et donorbarn er i den grad et ønskebarn. Det har været ønsket længe før, det blev til. Det er et tilvalg. Det er ønsket af mor og far. Og det er ønsket af donor. Det er en stor gave – også at få fortalt senere i livet!

Netværk af donorbørn

Efterhånden som flere og flere donorbørn er kommet til verden via hjælp fra VivaNeo, opstod behovet for at skabe et netværk blandt forældrene med donorbørn. Siden 2006 har vi derfor hvert år stået bag det årlige Storketræf hvor donorbørn mødes.

Det er en kæmpe oplevelse for donorbørnene at møde andre donorbørn og ikke mindst se, at der er mange alternative familieformer. For forældrene med donorbarn er det en god mulighed for at tale med sit barn og for at møde andre, som har samme udgangspunkt og historie som dem selv. Her opstår ofte nye relationer og venskaber på kryds og tværs. 

Andre interessante emner for dig

Vi er klar til at hjælpe dig!

Du er velkommen til at kontakte os!

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Holbæk
☎ +45 59 44 13 01

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

 

Vi glæder os til, at høre fra dig.