Vi er klar til at hjælpe dig!

Bestil en tid:

VivaNeo Stork København
☎ +45 70 60 60 90
copenhagen[at]vivaneo.dk

VivaNeo Ciconia Aarhus
☎ +45 86 27 76 26
aarhus[at]vivaneo.dk

Aalborg
☎ +45 98 14 45 55
faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

Køge
☎ +45 56 66 34 33

Næstved
☎ +45 55 73 10 76

Skive
☎ +45 97 51 04 00
mail[at]dr-rolighed.dk

Stockholm
☎ +46 0760 22 34 68
info[at]crocusultraljudsklinik.se

Vi glæder os til at høre fra dig

Behandling med donoræg

Vi tilbyder ægdonation til par og singler, hvor kvindens æg ikke besidder den kvalitet, der er nødvendig for, at æggene kan udvikle sig til en graviditet. For mange kvinder er ægdonation derfor den eneste mulighed for at få et sundt barn og skabe en familie. 

Hvem kan modtage donoræg?

Ægdonation er et tilbud til par og enlige kvinder, hos hvem det ikke er muligt at opnå graviditet med egne æg. Der kan være en række forskellige årsager til dette, fx. tidligere kræftsygdom, hvor man har modtaget kemoterapi og strålebehandling, for tidlig overgangsalder, tidligere fjernelse af æggestokkene, hvis du er født uden æggestokke, hvis du har gennemgået gentagne IVF/ICSI behandlinger med egne æg, der ikke har medført graviditet eller ved stigende alder. Tilbuddet kan først overvejes, når alle andre muligheder er afprøvet eller ved en alder på 44 år eller mere.

Hvilke krav er der til dig som modtager donoræg?

Du kan modtage ægdonation frem til du fylder 46 år. Det vil sige, at behandlingen skal være påbegyndt senest, når du er 45 år.

I nogle enkelte tilfælde kan behandlingen opstartes lidt senere.

Det kræver dog, at du er indforstået med, at du vil modtage æg fra den donor, hvis æg er tilgængelige på det givne tidspunkt – og at behandlingstilbuddet stopper, når du fylder 46 år.

Hvad kræves af dig/jer for at modtage æg?

Du/I skal komme til en samtale hos en af vores erfarne læger her på klinikken. Her vil vi gennemgå jeres tidligere forløb og planlægge den fremtidige proces hos os. Du/I vil efterfølgende have en samtale med en sygeplejerske, der vil tage en grundig snak om det følelsesmæssige ved at skulle have en ægdonation og om det praktiske ved behandlingen.

Vi skal bede om følgende prøver fra kvinden:

 • Dit seneste celleskrab (smear)
 • En blodprøve, der viser, at du har haft røde hunde (rubella)
 • En klamydiapodning (urin eller blodprøve)
 • En screening af dit stofskifte (din TSH værdi og en screening for TPO antistoffer, blodprøve)
 • D-vitamin status (blodprøve)
 • Negative virusprøver (her testes for HIV og hepatitis B og C, blodprøve)

Virusprøverne skal være analyseret på et ISO-certificeret laboratorium (DK: Rigshospitalet eller Statens Serum Institut)

Vi kan altid tage eventuelt manglende prøver, når I kommer i klinikken.

Vi skal bede om følgende prøver fra den mandlige partner, såfremt æggene befrugtes med mandens sæd:

 • En diagnostisk sædprøve
 • D-vitamin status (blodprøve)
 • Negative virusprøver (her testes for HIV og hepatitis B og C, blodprøve)

Virusprøverne skal være analyseret på et ISO-certificeret laboratorium (DK: Rigshospitalet eller Statens Serum Institut)

Vi kan altid tage eventuelt manglende prøver, når I kommer i klinikken.

Donationstyper ved ægdonation

Beslutningen om at modtage donoræg kan være svær, og det er derfor vigtigt, at du tager dig tid til at overveje beslutningen. En donor kan vælge at være ’anonym’, ’anonym plus’, ’åben’ eller ’kendt’.

Anonym donation

Ved ’anonym donation’ forstås, at der aldrig kan etableres kontakt til donor. Her kan oplyses om basisoplysninger i form af donors hud-, hår- og øjenfarve samt højde og vægt. Det er på intet tidspunkt muligt at få oplyst donors identitet.

Anonym plus donation

Ved ’anonym plus donation’ forstås, at man får samme oplysninger som ved anonym donation plus en række ekstra informationer om donor. Donor bestemmer selv, hvad hun vil oplyse om (fx. uddannelse og fritidsinteresser). Det er på intet tidspunkt muligt at få oplyst donors identitet.

Åben donation

Ved ’åben donation’ forstås, at der på et senere tidspunkt (typisk når barnet er fyldt 18 år) kan etableres kontakt til donor via VivaNeo. Herudover er det muligt at få samme oplysninger om donor i form af basisprofilen.

Kendt donation

Ved ’kendt donation’ har det modtagende par selv etableret kontakt til en kvinde, der ønsker at donere sine æg til parret. Denne donor bliver ikke kompenseret af klinikken, så I skal selv aftale med donor, hvordan hun skal kompenseres af jer. Den kendte donor må ikke være nært beslægtet med manden, hvilket vil sige at hun ikke må være søster eller kusine til manden, eller være en datter af mandens kusine eller fætter.

Anonym krydsdonation

Det er også muligt med en såkaldt anonym krydsdonation, som fungerer på den måde, at I selv kommer med en ægdonor, der ønsker at donere sine æg – men ikke til jer. Hendes æg doneres til et andet par eller en anden enlig kvinde (ved dobbeltdonation) end jer og I/du vil komme foran i køen i forhold til at modtage donoræg.

En dejlig hilsen fra Lotte, som har modtaget donoræg

"Vi er super lykkelige for at det kunne lade sig gøre. Når det er svært at få børn, er der rigtig mange følelser på spil og det er nogle store rutcheture, man er på undervejs. Men vi har været rigtig heldige 2 gange og vi er super taknemmelige for, at der findes mennesker, som donerer, så os som ikke selv kan fra naturens side, stadig kan få børn".

Læs hendes fine beretning her

Processen for ægdonation

1. Hormonbehandling og udtagning af æg hos ægdonor

Ægdonoren får hormonbehandling, så der modnes flere æg end ved den naturlige cyklus. Selve ægudtagningen foregår ved, at lægen udtager æg fra æggestokkene med en hulnål. 

2. Æggene bliver befrugtet i laboratoriet

De udtagne æg bliver befrugtet med sæd fra modtagerens partner ved in-vitro-fertilisering (IVF) eller mikroinsemination (intracytoplasmatisk sædcelleinjektion - ICSI) i laboratoriet. Ved dobbelt-donation befrugtes de udtagne æg med donorsæd.

Efter nogle få dage lægges de enten op i ægmodtagerens livmoder eller fryses ned til brug i en frysecyklus (FER). På vores klinik i Aarhus lægges altid op i en frysecyklus.

Både de ikke-befrugtede og befrugtede æg kan nedfryses for en evt. senere oplægning (kryopræservering).

3. Hormonbehandling af modtageren og oplægning af befrugtede æg

Ægmodtageren bliver behandlet med hormoner – østrogener og progesteron. Livmoderslimhinden opbygges og klargøres dermed optimalt til, at æggene sætter sig fast. Æggene lægges op. 

Hvilke risici er der ved ægdonation?

  Hvis der oplægges mere end et befrugtet æg, er der risiko for flerfoldsgraviditet. Det kan være farligt både for moderen og børnene. Man skal også være opmærksom på, at en graviditet udgør en større risiko, hvis modtageren har en høj alder (f.eks. er over 40), end det er tilfældet for yngre kvinder. Lægen kommer ind på disse risici i samtalerne før påbegyndelse af behandlingen, og han taler indgående med parret om situationen.

  Det skal dog også nævnes, at risikoen for numeriske kromosomforstyrrelser, som korrelerer med alderen på de anvendte æg, kan reduceres betydeligt med ægdonation. En kvinde på 40 år har med egne æg en risiko på ca. 1:100 for trisomi 21 (Mb. Down) – ved en ægdonation med æg fra en 25-årig donor reduceres risikoen for trisomi-21 til den risiko, som en 25-årig har (1:1350).

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Få en uforpligtende snak med vores dygtige og omsorgsfulde ægdonationsteam eller kig forbi vores næste ægdonationsaften, hvor vi inviterer ægdonorer, modtagere og donorbørn. 

  Næste dato for ægdonationsaften er her.

  Kontakt os på +45 70 60 60 90 eller skriv til os på mail info[at]storkklinik.dk

  Vi er klar til at hjælpe dig!

  Du er velkommen til at kontakte os!

  Bestil en tid:

  VivaNeo Stork København
  ☎ +45 70 60 60 90
  copenhagen[at]vivaneo.dk

  VivaNeo Ciconia Aarhus
  ☎ +45 86 27 76 26
  aarhus[at]vivaneo.dk

  Aalborg
  ☎ +45 98 14 45 55
  faurskov[at]fertilitet-ultralyd.dk

  Køge
  ☎ +45 56 66 34 33

  Næstved
  ☎ +45 55 73 10 76

  Stockholm
  ☎ +46 0760 22 34 68
  info[at]crocusultraljudsklinik.se

  Skive
  ☎ +45 97 51 04 00
  mail[at]dr-rolighed.dk

  Vi glæder os til, at høre fra dig.